De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ververs Foundation 10 jaar 1 10 jaar `Onderwijsinnovatie die werkt …`

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ververs Foundation 10 jaar 1 10 jaar `Onderwijsinnovatie die werkt …`"— Transcript van de presentatie:

1 Ververs Foundation 10 jaar 1 10 jaar `Onderwijsinnovatie die werkt …`

2 Ververs Foundation 10 jaar 2 Opgericht in 1999 op initiatief van Mijndert Ververs, – vm voorzitter Raad van Bestuur – Wolters Kluwer

3 Ververs Foundation 10 jaar 3 Missie en Doelen (1999) Het bevorderen van het ontwerpen, ontwikkelen en gebruiken van innovatieve leermiddelen. Door waar mogelijk baanbrekende vernieuwingen op gang te helpen. Primaire doelgroep: het basisonderwijs en de lerarenopleiding vormen de van de activiteiten. Vooral belangstelling in de toepassing van multimedia en/of internet.

4 Ververs Foundation 10 jaar 4 Uitgangspunt bij keuze van activiteiten: Het onderwijs van de toekomst kan door uitgekiend ICT-gebruik nieuwe vorm en inhoud krijgen, De docent daarin een centrale rol zal blijven spelen.

5 Ververs Foundation 10 jaar 5 Classificatiesysteem voor digitale leermiddelen (2000) Ellen van den Berg (UTwente, nu Edit Stein Pabo), Peter Blijleven & Leanne Jansen Zie digitale postersessies Projecten www.verversfoundation.nl

6 Ververs Foundation 10 jaar 6 Projecten www.verversfoundation.nl Publicatie: MILE-Nederlands in de praktijk - Deel 3 in de serie MILE-Nederlands en de PABO Onderzoek MILE-Nederlands (2001): Bijdrage aan multimediale leeromgeving voor taaldidactiek Harry Paus en John Bronkhorst (Expertise Centrum Nederlands, Radboud Universiteit)

7 Ververs Foundation 10 jaar 7 Projecten www.verversfoundation.nl Pabo-Meppel (2002 - 2005) Bijdrage aan ontwikkeling van een tool waarmee een homepage en krant on-line kunnen worden opgemaakt tbv publicatie van werk van leerlingen van basisscholen

8 Ververs Foundation 10 jaar 8 Projecten www.verversfoundation.nl Webquest-project (2002-heden) ‘educatieve speurtocht voor zelfstandig (samen)werkende leerlingen, waarbij web- based informatie centraal staat’.

9 Ververs Foundation 10 jaar 9 Projecten www.verversfoundation.nl Webquest-project (2002-heden) – projectleider Peter Blijleven 150 webquests op http://www.webquests.nl/ voor bovenbouw BaO Ontwikkeld door studenten UTwente, Marnix Pabo, Hogeschool Domstad, Fontys Pabo, Haagse Hogescool en individuele leerkrachten ±30.000 bezoekers per maand Zie digitale postersessies

10 Ververs Foundation 10 jaar 10 Projecten www.verversfoundation.nl WIT-project (2002-2006) ‘Wereldoriëntatie, ICT, Taalonderwijs’ Multimediale leeromgeving: CD-Rom met webquests en videofragmenten voor bovenbouw BaO Eliane Segers & Mienke Droop (Expertise Centrum Nederlands, Radboud Universiteit).

11 Ververs Foundation 10 jaar 11 Projecten www.verversfoundation.nl WIT-project (2002-2006) In de multimediale leeromgeving o.a. aandacht voor – input: begrijpelijkheid taalaanbod leerkracht – output: taalproductie (zowel spreken als schrijven) – vorm: feedback op accuratesse – sociale interactie, samenwerkend leren. Zie digitale postersessies

12 Ververs Foundation 10 jaar 12 Projecten www.verversfoundation.nl Rekenen-wiskundeproject (2006-2009) Doel: voorbeelden ontwikkelen van dynamische samenhang tussen getallen (variabelen) Doelgroep: leerlingen en leerkrachten bovenbouw Bao Frans van Galen (Freudenthal Instituut, UUtrecht)

13 Ververs Foundation 10 jaar 13 Projecten www.verversfoundation.nl Rekenen-wiskundeproject (2006-2009) In kennissamenleving behoefte aan nieuwe basisvaardigheid: het vermogen om te redeneren over veranderingen Maw: Reasoning naast traditionele 3Rs

14 Ververs Foundation 10 jaar 14 Projecten www.verversfoundation.nl Rekenen-wiskundeproject (2006-2009) Beoogde opbrengsten in kader 4e R: – didactische kennis – praktisch uitvoerbare onderwijsactiviteiten – bijdrage aan de discussie over wat op de basisschool aan de orde moet komen. Aantal webquests met ondersteunend materiaal Zie digitale postersessies

15 Ververs Foundation 10 jaar 15 Frans de Vijlder (HAN) – Leren innoveren in een dynamische kennissamenleving Postersessies VF-projecten Joke Voogt (UTwente) – Curriculumvernieuwing en de kennissamenleving: nieuwe rollen voor docenten GEU feliciteert VF Postersessies herhaald + borrel Programma


Download ppt "Ververs Foundation 10 jaar 1 10 jaar `Onderwijsinnovatie die werkt …`"

Verwante presentaties


Ads door Google