De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Snelheid en grafieken Voorbeeld lessenreeks wetenschap en techniek basisonderwijs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Snelheid en grafieken Voorbeeld lessenreeks wetenschap en techniek basisonderwijs."— Transcript van de presentatie:

1 Snelheid en grafieken Voorbeeld lessenreeks wetenschap en techniek basisonderwijs

2 Lessenreeks snelheid en grafieken •Projectgroep STEFF –Prof. Koeno Gravemeijer (ESoE) –Frans van Galen (Freudenthal Instituut) –Frans van Mulken, Femke Dijkers, Angela van Wijk (Avans Pabo Breda) –Huub de Beer (ESoE) –Elise Quant (ESoE) 5-7-2014 Snelheid en Grafieken 2

3 Lessenreeks snelheid en grafieken •Combinatie ontwerpen lesmateriaal met onderzoek VTB pro •Eerste test januari 2010 bs ‘t Palet, Den Bosch •Keuzeonderdeel AVANS Pabo Breda: 4 maal door lio’s, voorjaar 2010 •Vervolg dit schooljaar, ook publicatie •Docenten enthousiast: dit jaar weer! 5-7-2014 Snelheid en Grafieken 3

4 Lessenreeks snelheid en grafieken •Waarom snelheid? –Bekend en aansprekend –Complex •Waarom grafieken? 5-7-2014 Snelheid en Grafieken 4

5 Grafieken zijn overal! 5-7-2014 Snelheid en Grafieken 5 Formules en grafieken: taal van de wetenschap

6 Grafieken interpreteren: wat doet de lift na 15 seconden? 5-7-2014 Snelheid en Grafieken 6 Snelheid (m/s)

7 Lessenreeks snelheid en grafieken •Les 1: vraag: hoe kun je snelheid meten, video met streepjes •Les 2: a. zelf meten b. metingen in grafiek •Les 3:tekening maken •Les 4: treinbaan opdrachten •Les 5: nabespreken 5-7-2014 Snelheid en Grafieken 7

8 Les 1. Hoe meet je snelheid? •Startvraag: rijden de auto’s bij school te hard? •Hoe kun je dat meten? 5-7-2014 Snelheid en Grafieken 8

9 5-7-2014 Snelheid en Grafieken 9

10 5-7-2014 Snelheid en Grafieken 10

11 Ervaringen les 1 •Ongeluk niet te heftig •Leerlingen denken ingewikkelde apparaten nodig te hebben 5-7-2014 Snelheid en Grafieken 11

12 Les 2a. Zelf meten •Speelgoedauto’s •Piepenteller: http://www.fi.uu.nl/experimenteel/ver vers/palet.html http://www.fi.uu.nl/experimenteel/ver vers/palet.html 5-7-2014 Snelheid en Grafieken 12

13 Praktijk 5-7-2014 Snelheid en Grafieken 13

14 Les 2b Verwerken tot grafiek 5-7-2014 Snelheid en Grafieken 14 Serie stroken bij constante snelheid Gekantelde stroken: aanzet grafiek snelheid

15 5-7-2014 Snelheid en Grafieken 15

16 Ervaringen •Meetfouten 5-7-2014 Snelheid en Grafieken 16

17 Les 3. Hoe teken je snelheid? •Treinbaan •Hoe denkt u dat leerlingen dit doen? 5-7-2014 Snelheid en Grafieken 17

18 Voorbeelden tekeningen 5-7-2014 Snelheid en Grafieken 18

19 5-7-201419Snelheid en Grafieken

20 5-7-201420Snelheid en Grafieken

21 5-7-201421Snelheid en Grafieken

22 5-7-201422Snelheid en Grafieken

23 5-7-201423Snelheid en Grafieken

24 5-7-201424Snelheid en Grafieken

25 5-7-201425Snelheid en Grafieken

26 5-7-201426Snelheid en Grafieken

27 5-7-201427Snelheid en Grafieken

28 5-7-201428Snelheid en Grafieken

29 5-7-201429Snelheid en Grafieken

30 Analyse tekeningen •Alleen cartoon (wind) •Zelfde als in video en zelf meten •Soort grafiek •Met getallen/ betekenis •Stil staan bij station? 5-7-2014 Snelheid en Grafieken 30

31 Lessenreeks snelheid en grafieken •Les 1: vraag: hoe kun je snelheid meten, video met streepjes •Les 2: a. zelf meten; b. metingen in grafiek •Les 3: tekening maken •Les 4: treinbaan opdrachten 5-7-2014 Snelheid en Grafieken 31

32 Grafiekenmaker 5-7-2014 Snelheid en Grafieken 32 http://www.fi.uu.nl/experimenteel/ververs/palet.html

33 Voorbeeldopgave treinmachinist 5-7-2014 Snelheid en Grafieken 33 Maak de grafieken (ongeveer) na op de computer. Bij welke grafiek heeft de trein het langst gereden? Bij welke grafiek heeft de trein het verst gereden?

34 Ervaringen •Op de weektaak •Groot verschil tussen leerlingen •Activiteiten bieden veel aanknopingspunten voor napraten/ verbanden leggen door leerlingen 5-7-2014 Snelheid en Grafieken 34

35 Interviews leerlingen •50 km per uur •Gemiddelde vs momentane snelheid 5-7-2014 Snelheid en Grafieken 35

36 Activiteit nieuwe reeks •Maat voor snelheid •Twee stroken •Verhoudingstabel 5-7-2014 Snelheid en Grafieken 36

37 Nog een keer de lift 5-7-2014 Snelheid en Grafieken 37 Snelheid (m/s)

38 Conclusie •Start eigen ervaring en ideeën •Waarnemingen gekoppeld aan abstracte weergave •Kracht van ICT •Samenwerken 5-7-2014 Snelheid en Grafieken 38

39 Als u hiermee aan de slag wilt…. •www.esoe.nl/innovatie/steffwww.esoe.nl/innovatie/steff •Vragen: e.quant@tue.nl / 040-247 3984e.quant@tue.nl 5-7-2014 Snelheid en Grafieken 39


Download ppt "Snelheid en grafieken Voorbeeld lessenreeks wetenschap en techniek basisonderwijs."

Verwante presentaties


Ads door Google