De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Universiteit Twente — Vakgroep Curriculumontwerp & Onderwijsinnovatie Curriculumvernieuwing en de kennissamenleving: nieuwe rollen voor docenten? Joke.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Universiteit Twente — Vakgroep Curriculumontwerp & Onderwijsinnovatie Curriculumvernieuwing en de kennissamenleving: nieuwe rollen voor docenten? Joke."— Transcript van de presentatie:

1 Universiteit Twente — Vakgroep Curriculumontwerp & Onderwijsinnovatie Curriculumvernieuwing en de kennissamenleving: nieuwe rollen voor docenten? Joke Voogt

2 Universiteit Twente — Vakgroep Curriculumontwerp & Onderwijsinnovatie Veranderingen in de samenleving!

3 Universiteit Twente — Vakgroep Curriculumontwerp & Onderwijsinnovatie Leren in de informatiesamenleving: Life long learning (LLL) •Digital literacy •Navigeren •Informatie beoordelen en verwerken •Communiceren •Samenwerken •Problem solving •Project management •Metacognitieve vaardigheden •Flexibiliteit

4 Universiteit Twente — Vakgroep Curriculumontwerp & Onderwijsinnovatie Naar een didactiek voor de informatiesamenleving •Actief •Collaboratief •Creatief •Integratief •Evaluatief

5 Universiteit Twente — Vakgroep Curriculumontwerp & Onderwijsinnovatie “Minder – meer model”: op zoek naar balans! AspectMinder Leren/onderwijzen in de industriele samenleving Meer Leren/onderwijzen in de informatiesamenleving Collaboratief IndividueelGroepswerk Homogene groepenHeterogene groepen Ieder voor zichElkaar helpen Creatief ReproductiefProductief Kennis toepassen (algoritmes)Nieuwe oplossingen vinden (heuristieken)

6 Universiteit Twente — Vakgroep Curriculumontwerp & Onderwijsinnovatie ICT en innovatieve didactiek •Als geïntegreerd onderdeel van het vak ICT: de inhoud beter begrijpen •In cross-curriculaire projecten ICT: implementatie van LLL doelen •Schoolbreed ICT: realisatie van nieuwe visie op leren en onderwijzen

7 Universiteit Twente — Vakgroep Curriculumontwerp & Onderwijsinnovatie Inhouden •Bestaande inhouden anders aanbieden •Gericht op het diepgaand begrijpen van concepten ICT •Gebruik van specifieke ICT toepassingen

8 Universiteit Twente — Vakgroep Curriculumontwerp & Onderwijsinnovatie Doelen •Informatievaardigheden •Communicatie •Samenwerken •Verantwoordelijkheid voor eigen leerproces •ICT vaardigheden ICT •Algemene toepassingen

9 Universiteit Twente — Vakgroep Curriculumontwerp & Onderwijsinnovatie Leeractiviteiten en rollen van docenten •Van klassikale lessen naar projectwerk •Onderzoekjes en maken van producten/presentaties Docentrol: •Inhoudelijk begeleiden •Structureren •Bewaken van voortgang •Ontwerpen/arrangeren

10 Universiteit Twente — Vakgroep Curriculumontwerp & Onderwijsinnovatie Innovatie en ICT integratie: docentfactoren •ICT integratie: Stages of adoption 1.Bewustwording 2.Leren 3.Begrijpen en toepassen 4.Zelfvertrouwen 5.Aanpassen 6.Creatieve toepassingen •Will, Skill & Tool modelWill, Skill & Tool model •Eerst: Skill – Tool (Stage 1-3) •Dan: Will (Stage 4- 6) •Leiderschap en ondernemerschap! •Van Stage 5 naar stage 6 »Knezek & Christensen

11 Universiteit Twente — Vakgroep Curriculumontwerp & Onderwijsinnovatie Niveau’s van professionele betrokkenheid •Actief leren van de praktijk (private practice teachers) •Investeert in samenwerking op schoolniveau (interactive teachers) •Participeert in professionele netwerken (professional teachers) •Participeert in kennisconstructie (teacher leaders) »Riel & Becker

12 Universiteit Twente — Vakgroep Curriculumontwerp & Onderwijsinnovatie Constructivistische didactiek en professionele betrokkenheid (Riel & Becker, 2008) Professional Engagement % Direct Instruc tion % 2nd Quartile % 3rd Quartile % Knowl edge Constr uction % Total Teacher Leaders2162557100 Teacher Professionals 11202347100 Interactive Teachers 16222933100 Private Practice33282316100 All Teachers2425 26100

13 Universiteit Twente — Vakgroep Curriculumontwerp & Onderwijsinnovatie Uitdagingen voor docenten •Evidentie over het effect van ICT op het leren van leerlingen is niet sterk •Focus op andere (LLL-) doelen •Geen optimale implementatie condities •Implementatie van ICT niet coherent met andere curriculumcomponenten •Onbalans in het curriculaire spinnenwebcurriculaire spinnenweb •Retoriek van beleidsmakers en politici •LLL competenties versus basisvaardigheden

14 Universiteit Twente — Vakgroep Curriculumontwerp & Onderwijsinnovatie Tot slot

15 Universiteit Twente — Vakgroep Curriculumontwerp & Onderwijsinnovatie Achtergrond •Nationaal en international casestudieonderzoek naar ICT- ondersteunde innovatieve didactiek •Second International Technology in Education Study (2 surveys en 1 casestudie-onderzoek: 1997 – 2008) •International Handbook of Information Technology in Primary and Secondary Education (Voogt & Knezek, 2008) •Ontwerpgericht onderzoek, o.a. •Docentontwikkeling: ICT in science onderwijs •PictoPal: een ICT-rijke leeromgeving voor beginnende geletterdheid •Integratie van Taal en Science: de potentie van ICT •Taaltreffers: een educatieve taalgame voor het basisonderwijs

16 Universiteit Twente — Vakgroep Curriculumontwerp & Onderwijsinnovatie Will, Skill Tool (Knezek & Christensen) leerprestatie ± 10% verklaarde variantie ± 90% verklaarde variantie

17 Universiteit Twente — Vakgroep Curriculumontwerp & Onderwijsinnovatie Rationale doelen inhouden docentrollen beoordeling leeractiviteiten tijd plaats groeperingsvormen materialen & bronnen


Download ppt "Universiteit Twente — Vakgroep Curriculumontwerp & Onderwijsinnovatie Curriculumvernieuwing en de kennissamenleving: nieuwe rollen voor docenten? Joke."

Verwante presentaties


Ads door Google