De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Datum 23.06.2009 universitair onderwijscentrum groningen Presentatie onderzoeksproject TCCR, 23 juni 2009 Siebrich de Vries,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Datum 23.06.2009 universitair onderwijscentrum groningen Presentatie onderzoeksproject TCCR, 23 juni 2009 Siebrich de Vries,"— Transcript van de presentatie:

1 Datum 23.06.2009 universitair onderwijscentrum groningen Presentatie onderzoeksproject TCCR, 23 juni 2009 Siebrich de Vries, s.de.vries@rug.nl

2 Datum 23.06.2009 universitair onderwijscentrum groningen Opzet presentatie 1.kort CV 2.hoofdvraag 3.deelonderzoek 1 4.deelonderzoek 2 5.deelonderzoek 3 6.planning onderzoek

3 Datum 23.06.2009 universitair onderwijscentrum groningen 1. Kort CV >studies Franse taal- en letterkunde en Toegepaste Taalkunde, RUG > docent Frans in vo en hbo > vakdidacticus Frans, vakgroep Frans > hoofd nascholing vo, UCLO > afdelingshoofd scholing en professionalisering vo en wo, UOCG nu: promotie-onderzoek in kader van dieptepilot Academische School

4 Datum 23.06.2009 universitair onderwijscentrum groningen 2. Hoofdvraag Op onderzoekende wijze onderwijs ontwikkelen door teams van docenten en lio’s in het vo: een haalbare en effectieve professionaliseringsstrategie?

5 Datum 23.06.2009 universitair onderwijscentrum groningen 3. Deelonderzoek 1 >project Samen Onderwijs Ontwikkelen: 2002-2006, 23 projecten op 11 vo-scholen exploratief onderzoek: wat leren docenten en lio’s ervan, onder welke condities? >Vries, S. de, D. Beijaard & J. Buitink (2008). Learning in the Context of Co-creation of Educational Practices. In: Ax & Ponte. Critiquing Praxis. Conceptual and Emprirical trends in the Teaching Profession. pp.163-179. Rotterdam: Sense Publishers.

6 Datum 23.06.2009 universitair onderwijscentrum groningen 4. Deelonderzoek 2 >dieptepilot Academische Opleidingsschool van de School of Education 2006-2008 + 2008-2009, 11 + 13 projecten op 4 vo-scholen & 2 lo’s evaluatie-onderzoek: implementatiestudie + effectstudie

7 Datum 23.06.2009 universitair onderwijscentrum groningen onderzoeksmodel evaluatie-onderzoek School: facilitering leiderschap samenwerkcultuur Implementatie -proces Docenten/lio’s: eigenaarschap Interventies: lerarenopleidingen begeleiden Innovatie-inhoud: samenwerking docenten/lio’s + onderzoekend handelen = Academische School Effecten: 1.kennis/inzicht 2.gedrag docenten en lio’s

8 Datum 23.06.2009 universitair onderwijscentrum groningen onderzoeksvragen effectstudie (PS) 1.welke effecten op kennis, inzicht, gedrag? 2.welke relatie tussen implementatiesituatie en effecten? 3.welke verschillen/overeenkomsten tussen docenten en lio’s?

9 Datum 23.06.2009 universitair onderwijscentrum groningen onderzoeksvragen implementatiestudie 1.mbt de innovatie-inhoud 2.mbt de docenten/lio’s 3.mbt de interventies 4.mbt de schoolcontext dit alles in relatie tot de implementatiesituatie

10 Datum 23.06.2009 universitair onderwijscentrum groningen 5. Deelonderzoek 3 >n.a.v. bevindingen: hoe staat het met de professionaliteit van de docent vo? en met het transformationeel leiderschap van de directe leiding? >professionaliteitstest ontwikkeld i.s.m. masterstudent owk: 1. hebben docenten waar het AS-model tot stand kwam een ander professioneel profiel dan waar het niet tot stand kwam? 2. hoe verhoudt dit profiel zich tot de overige docenten van de school?

11 Datum 23.06.2009 universitair onderwijscentrum groningen 6. Planning onderzoek > bezig met afronden van dataverzameling evaluatie-onderzoek > september a.s.: afname professionaliteitstest > daarna data-analyse + schrijven 3 artikelen > ten slotte: inkaderen in proefschrift, streefdatum:

12 Datum 23.06.2009 universitair onderwijscentrum groningen Bedankt voor uw aandacht


Download ppt "Datum 23.06.2009 universitair onderwijscentrum groningen Presentatie onderzoeksproject TCCR, 23 juni 2009 Siebrich de Vries,"

Verwante presentaties


Ads door Google