De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Intervisie onderwijs-ondersteuners

Verwante presentaties


Presentatie over: "Intervisie onderwijs-ondersteuners"— Transcript van de presentatie:

1 Intervisie onderwijs-ondersteuners
15/10/2009 15/10/2009

2 Intervisie: opbouw Syllabi: overzicht en verdere initiatieven
Planning sessies Ervaringsuitwisseling 15/10/2009 Intervisie onderwijsondersteuners

3 Intervisie: opbouw Syllabi: overzicht en verdere initiatieven
Planning sessies Ervaringsuitwisseling 15/10/2009 Intervisie onderwijsondersteuners

4 Richtlijnen syllabi - overzicht
Grote verscheidenheid Afhankelijk van faculteit (cultuur, …) Enkele categorieën Een illustratie… 15/10/2009 Intervisie onderwijsondersteuners

5 Richtlijnen syllabi Vertrekkende van indeling syllabus wordt een korte omschrijving gegeven bij wat onder elk onderdeel verstaan kan worden Bijvoorbeeld: ‘Doelstellingen: naast de algemene doelstellingen van het vak moeten ook de generieke doelstellingen van de bacheloropleiding vermeld worden indien die gerealiseerd worden in het opo. De doelstellingen geven aan wat de studenten als het resultaat van het leerproces moeten bereiken. Doelstellingen worden concreet geformuleerd. Screenshots KULoket met aanduiding belangrijkste knoppen/stappen 15/10/2009 Intervisie onderwijsondersteuners

6 Richtlijnen syllabi Vertrekkende van indeling syllabus wordt een korte omschrijving gegeven bij wat onder elk onderdeel verstaan kan worden Uitgebreide informatie over evaluatieactiviteiten (juridisch) Bijvoorbeeld: Evaluatievorm Wegingen binnen het opo Aanwezigheidsplicht mbt praktische onderdelen, stage of voldoende deelname aan groepsverplichtingen Afspraken mbt opdrachten Vermelding pass/fail evaluatie 15/10/2009 Intervisie onderwijsondersteuners

7 Richtlijnen syllabi Informatie bij grote onderdelen syllabus, met voorbeelden van goede omschrijvingen en gebruik van steekkaarten (onderwijskundig) Bijvoorbeeld Leeractiviteiten zijn handelingen die een student verricht om de doelstellingen van een opleidingsonderdeel te realiseren. In de syllabus moet worden beschreven welke handelingen docenten van studenten verwachten. De docent gaat er van uit dat de beschreven leeractiviteiten de studenten zullen helpen bij het realiseren van de doelstellingen (bijv. noteren tijdens het hoorcollege, vragen stellen, bijkomende informatie opzoeken...) De leeractiviteiten worden steeds geformuleerd in termen van de student. Mogelijke werkwoorden: Inoefenen, relateren, structureren, analyseren, …. Uitgebreide informatie bij evaluatieactiviteiten (juridisch) 15/10/2009 Intervisie onderwijsondersteuners

8 Richtlijnen syllabi Ahv screenshots kuloket / syllabus-layout
Toelichting bij te nemen stappen bij update syllabus Omschrijving bij wat onder de verschillende onderdelen thuis hoort Input over ‘hoe onderwijskundig invullen’ van verschillende onderdelen (verwijzing naar steekkaarten) Uitgebreidere informatie bij evaluatieactiviteiten (juridisch) 15/10/2009 Intervisie onderwijsondersteuners

9 Richtlijnen syllabi Overlegmoment in 4 groepjes
Waarom heb je voor deze aanpak gekozen? Wat is het doel? Wat zijn positieve/negatieve punten Heb je ideeën uit een andere aanpak opgedaan? 15/10/2009 Intervisie onderwijsondersteuners

10 Naar de toekomst… Brainstorm: Welke vragen willen we nog
beantwoord zien in een volgende sessie? 15/10/2009 Intervisie onderwijsondersteuners

11 Intervisie: opbouw Syllabi: overzicht en verdere initiatieven
Planning sessies Ervaringsuitwisseling 15/10/2009 Intervisie onderwijsondersteuners

12 Planning 09-10 Journal Club Intervisies  Met casussen
30/10/2009- academische cultuur 11/12/2009- waardering onderwijs 12/02/2010 – leiderschap & veranderingsman. 02/04/2010 – acad.cultuur 11/06/2010 – waardering onderwijs Intervisies 15/10/2009 19/11/2009 18/03/2009 17/06/2009  Met casussen 15/10/2009 Intervisie onderwijsondersteuners

13 Planning 09-10: Casussen Wat? Een casus is een beschrijving van een gebeurtenis of situatie Waarom? Casussen worden het best gebruikt om te leren/professionaliseren over rollen waarin beslissingen gemaakt moeten worden. Bv: Voor onderwijsondersteuners: hoe reageren op actuele problemen die je tegenkomt in praktijk. 15/10/2009 Intervisie onderwijsondersteuners

14 Casussen: ontwerp Selecteer een onderwerp: een ervaring die je graag aan de groep wilt voorleggen Interessant voor jezelf: feedback over een situatie waarmee je geconfronteerd wordt/werd Herkenbaar voor collega’s  ° discussie / reflectie Uitschrijven van de casus: de casus voorzien met alle of met onvolledige informatie? Moeten lezers de casus snel verstaan of mbv conversatie verder uitklaren? 15/10/2009 Intervisie onderwijsondersteuners

15 Casussen: bespreking Tijdens de intervisie…. De casus schetsen
Discussie faciliteren Belangrijke elementen oplijsten die bediscussieerd moeten worden Lijst maken met aantal richtinggevende vragen De input over casussen is gebaseerd op Merseth, K.K. (1994). Cases, case methods, and the professional development of educators. ERIC Digest. Jarz, E. M., Kainz, G. A., & Walpoth, G. (1997). Multimedia-based case studies in education: Design, development, and evaluation of multimediabased case studies. Journal of Educational Multimedia and Hypermedia, 6 (1),23-46. Merseth, K. (1991). The early history of case-based instruction: Insights for teacher education today. Journal of Teacher Education, 42 (4), 15/10/2009 Intervisie onderwijsondersteuners

16 Intervisie: opbouw Syllabi: overzicht en verdere initiatieven
Planning sessies Ervaringsuitwisseling 15/10/2009 Intervisie onderwijsondersteuners


Download ppt "Intervisie onderwijs-ondersteuners"

Verwante presentaties


Ads door Google