De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

15/10/2009 Intervisie onderwijs- ondersteuners 15/10/2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "15/10/2009 Intervisie onderwijs- ondersteuners 15/10/2009."— Transcript van de presentatie:

1 15/10/2009 Intervisie onderwijs- ondersteuners 15/10/2009

2 Intervisie onderwijsondersteuners 2 ▪ Syllabi: overzicht en verdere initiatieven ▪ Planning sessies 2009-2010 ▪ Ervaringsuitwisseling Intervisie: opbouw

3 15/10/2009 Intervisie onderwijsondersteuners 3 Intervisie: opbouw ▪ Syllabi: overzicht en verdere initiatieven ▪ Planning sessies 2009-2010 ▪ Ervaringsuitwisseling

4 15/10/2009 Intervisie onderwijsondersteuners 4 Richtlijnen syllabi- overzicht ▪ Grote verscheidenheid ▪ Afhankelijk van faculteit (cultuur, …) ▪ Enkele categorieën ▪ Een illustratie…

5 15/10/2009 Intervisie onderwijsondersteuners 5 ▪ Vertrekkende van indeling syllabus wordt een korte omschrijving gegeven bij wat onder elk onderdeel verstaan kan worden ▪ Bijvoorbeeld : ▪ ‘Doelstellingen: naast de algemene doelstellingen van het vak moeten ook de generieke doelstellingen van de bacheloropleiding vermeld worden indien die gerealiseerd worden in het opo. ▪ De doelstellingen geven aan wat de studenten als het resultaat van het leerproces moeten bereiken. Doelstellingen worden concreet geformuleerd. ▪ Screenshots KULoket met aanduiding belangrijkste knoppen/stappen Richtlijnen syllabi

6 15/10/2009 Intervisie onderwijsondersteuners 6 ▪ Vertrekkende van indeling syllabus wordt een korte omschrijving gegeven bij wat onder elk onderdeel verstaan kan worden ▪ Uitgebreide informatie over evaluatieactiviteiten (juridisch) ▪ Bijvoorbeeld: ▪ Evaluatievorm ▪ Wegingen binnen het opo ▪ Aanwezigheidsplicht mbt praktische onderdelen, stage of voldoende deelname aan groepsverplichtingen ▪ Afspraken mbt opdrachten ▪ Vermelding pass/fail evaluatie Richtlijnen syllabi

7 15/10/2009 Intervisie onderwijsondersteuners 7 ▪ Informatie bij grote onderdelen syllabus, met voorbeelden van goede omschrijvingen en gebruik van steekkaarten (onderwijskundig) ▪ Bijvoorbeeld Leeractiviteiten zijn handelingen die een student verricht om de doelstellingen van een opleidingsonderdeel te realiseren. In de syllabus moet worden beschreven welke handelingen docenten van studenten verwachten. De docent gaat er van uit dat de beschreven leeractiviteiten de studenten zullen helpen bij het realiseren van de doelstellingen (bijv. noteren tijdens het hoorcollege, vragen stellen, bijkomende informatie opzoeken...) De leeractiviteiten worden steeds geformuleerd in termen van de student. Mogelijke werkwoorden: Inoefenen, relateren, structureren, analyseren, …. ▪ Uitgebreide informatie bij evaluatieactiviteiten (juridisch) Richtlijnen syllabi

8 15/10/2009 Intervisie onderwijsondersteuners 8 ▪ Ahv screenshots kuloket / syllabus-layout ▪ Toelichting bij te nemen stappen bij update syllabus ▪ Omschrijving bij wat onder de verschillende onderdelen thuis hoort ▪ Input over ‘hoe onderwijskundig invullen’ van verschillende onderdelen (verwijzing naar steekkaarten) ▪ Uitgebreidere informatie bij evaluatieactiviteiten (juridisch) Richtlijnen syllabi

9 15/10/2009 Intervisie onderwijsondersteuners 9 ▪ Overlegmoment in 4 groepjes ▪ Waarom heb je voor deze aanpak gekozen? ▪ Wat is het doel? ▪ Wat zijn positieve/negatieve punten ▪ Heb je ideeën uit een andere aanpak opgedaan? Richtlijnen syllabi

10 15/10/2009 Intervisie onderwijsondersteuners 10 Naar de toekomst… Brainstorm: Welke vragen willen we nog beantwoord zien in een volgende sessie?

11 15/10/2009 Intervisie onderwijsondersteuners 11 ▪ Syllabi: overzicht en verdere initiatieven ▪ Planning sessies 2009-2010 ▪ Ervaringsuitwisseling Intervisie: opbouw

12 15/10/2009 Intervisie onderwijsondersteuners 12 Planning 09-10 ▪ Intervisies ▪ 15/10/2009 ▪ 19/11/2009 ▪ 18/03/2009 ▪ 17/06/2009  Met casussen ▪ Journal Club ▪ 30/10/2009- academische cultuur ▪ 11/12/2009- waardering onderwijs ▪ 12/02/2010 – leiderschap & veranderingsman. ▪ 02/04/2010 – acad.cultuur ▪ 11/06/2010 – waardering onderwijs

13 15/10/2009 Intervisie onderwijsondersteuners 13 Planning 09-10: Casussen ▪ Wat? Een casus is een beschrijving van een gebeurtenis of situatie ▪ Waarom? Casussen worden het best gebruikt om te leren/professionaliseren over rollen waarin beslissingen gemaakt moeten worden. ▪ Bv: Voor onderwijsondersteuners: hoe reageren op actuele problemen die je tegenkomt in praktijk.

14 15/10/2009 Intervisie onderwijsondersteuners 14 ▪ Selecteer een onderwerp: een ervaring die je graag aan de groep wilt voorleggen ▪ Interessant voor jezelf: feedback over een situatie waarmee je geconfronteerd wordt/werd ▪ Herkenbaar voor collega’s  ° discussie / reflectie ▪ Uitschrijven van de casus: de casus voorzien met alle of met onvolledige informatie? Moeten lezers de casus snel verstaan of mbv conversatie verder uitklaren? Casussen: ontwerp

15 15/10/2009 Intervisie onderwijsondersteuners 15 ▪ Tijdens de intervisie…. ▪ De casus schetsen ▪ Discussie faciliteren ▪ Belangrijke elementen oplijsten die bediscussieerd moeten worden ▪ Lijst maken met aantal richtinggevende vragen De input over casussen is gebaseerd op ▪ Merseth, K.K. (1994). Cases, case methods, and the professional development of educators. ERIC Digest. ▪ Jarz, E. M., Kainz, G. A., & Walpoth, G. (1997). Multimedia-based case studies in education: Design, development, and evaluation of multimediabased case studies. Journal of Educational Multimedia and Hypermedia, 6 (1),23-46. ▪ Merseth, K. (1991). The early history of case-based instruction: Insights for teacher education today. Journal of Teacher Education, 42 (4), 243-249. Casussen: bespreking

16 15/10/2009 Intervisie onderwijsondersteuners 16 ▪ Syllabi: overzicht en verdere initiatieven ▪ Planning sessies 2009-2010 ▪ Ervaringsuitwisseling Intervisie: opbouw


Download ppt "15/10/2009 Intervisie onderwijs- ondersteuners 15/10/2009."

Verwante presentaties


Ads door Google