De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderwijsondersteuning chemie Hernieuwing van de eindtermen van de ba- en ma- opleidingen chemie Nicole Totté, Inge Serdons.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderwijsondersteuning chemie Hernieuwing van de eindtermen van de ba- en ma- opleidingen chemie Nicole Totté, Inge Serdons."— Transcript van de presentatie:

1 Onderwijsondersteuning chemie Hernieuwing van de eindtermen van de ba- en ma- opleidingen chemie Nicole Totté, Inge Serdons

2 Algemene context  Faculteit Wetenschappen biedt 8 basisopleidingen aan.  In de opleiding chemie zitten 138 studenten, verdeeld over 3 bachelor- en 2 masterjaren.  Vanaf deze visitatieronde worden de opleidingen ook intensief begeleid door facultaire onderwijsondersteuners (naast DUO).

3 Aanleiding: visitatie 2010  Eindtermen zijn startpunt voor het schrijven van het zelfevaluatierapport (ZER).  Niet enkel de huidige toestand rapporteren, maar die ook verbeteren.  Voorzitter zelfevaluatiecommissie: enthousiast en perfectionistisch De eindtermen ten gronde herbekijken en verzekeren dat ze gedragen worden door de opleiding.

4 Werkwijze - stappenplan 1. Commissie: werkt voorstel uit voor nieuwe eindtermen (nov – dec 2008) 2. Workshop met docenten: Afstemming tussen eindtermen opleiding en het eigen OPO. (jan 2009) 3. Opdracht docenten: Pas uw syllabus aan (feb - mei 2009) 4. Commissie: laatste herziening eindtermen (feb 2009) 5. POC: Keur nieuwe eindtermen goed (mei 2009) 6. Opdracht docenten: Duid in een matrix aan welke eindtermen in uw OPO worden opgenomen (toekomst)

5 2 Commissievergaderingen 1. Vorm een ba- en ma-groep 2. Brainstorm: Welke eindtermen vindt deze commissie belangrijk 3. Concreter: Maak een overzicht van eindtermen aan de hand van de brainstorm, de vroegere ORK’s, de facultaire BZ-doelen en de Dublin- descriptoren. 4. Afstemming tussen bachelor- en mastereindtermen

6 Workshop met docenten 1.Input over eindtermen 2.Individuele opdracht met syllabus: Wat moeten studenten kunnen na je OPO en hoe zijn jouw leerdoelen afgestemd op de eindtermen van de opleiding? 3.Discussie over de eindtermen van de opleiding 4.Input over leerdoelen 5.Individuele opdracht: Formuleer uw leerdoelen 6.Input over de syllabus 7.Opdracht voor thuis: Herwerk uw syllabus (volgtijdelijkheid, leerdoelen, …)

7 Workshop: evaluatie 1.Voor veel docenten een eerste kennismaking met onderwijsvernieuwing. 2.Voor veel docenten de eerste keer dat ze de link maken tussen doelstellingen en werkvormen/inhoud. 3.De nieuwe eindtermen zijn bekend en gedragen in de opleiding en gedragen.

8 Voorbeeld eindtermen  Oude eindtermen bachelor - communicatief niveau: Beschikken over individuele vaardigheden voor communicatie en presentatie van een zelfstandig bestudeerd chemisch onderwerp Beschikken over individuele vaardigheden voor communicatie en presentatie van een zelfstandig bestudeerd chemisch onderwerp Beschikken over de sociale vaardigheden vereist voor werk in teamverband Beschikken over de sociale vaardigheden vereist voor werk in teamverband  Nieuwe eindtermen bachelor - communicatief niveau (preliminair): De bachelor kan in teamverband functioneren met medestudenten De bachelor kan in teamverband functioneren met medestudenten De bachelor kan informatie, ideeën, problemen en oplossingen in het Nederlands schriftelijk en mondeling communiceren en presenteren in een groep medestudenten. De bachelor kan informatie, ideeën, problemen en oplossingen in het Nederlands schriftelijk en mondeling communiceren en presenteren in een groep medestudenten. De bachelor kan een beargumenteerd wetenschappelijk standpunt innemen rond een chemische problematiek en dit mondeling verdedigen tegenover medestudenten en docenten. De bachelor kan een beargumenteerd wetenschappelijk standpunt innemen rond een chemische problematiek en dit mondeling verdedigen tegenover medestudenten en docenten. De bachelor kan op een kritische en gebalanceerde manier maatschappelijke aspecten van de chemie becommentariëren. De bachelor kan op een kritische en gebalanceerde manier maatschappelijke aspecten van de chemie becommentariëren.

9 Voorbeeld syllabi

10 Toekomst 1.Docenten vullen een matrix (eindtermen – OPO) in om aan te duiden welke eindtermen in welke mate in hun OPO’s bereikt worden. 2.Docenten passen hun syllabi aan. 3.Studenten worden bevraagd over de herkenbaarheid van de eindtermen in de huidige opleiding. 4.Eindtermen die onvoldoende aan bod komen moeten verder geïmplementeerd worden.

11 Waarover zijn we tevreden?  De gedragenheid en kwaliteit van de nieuwe eindtermen is groot.  Via de workshop hebben we nieuwe mensen bereikt.  Er is een positieve dynamiek van enthousiaste docenten in de zelfevaluatiecommissie vol goede bedoelingen naar de toekomst toe.

12 Aandachtspunten  De docenten werden eerst gevraagd hun syllabi aan te passen en zullen pas achteraf de eindtermen van de opleiding krijgen.  Afwachten of de positieve dynamiek zich zal voortzetten na de visitatie (implementatie eindtermen, idee van een onderwijsdag, …)

13 Medewerkers  Nicole Totté: ondersteunend lid van zelfevaluatiecommissie  Lies Laga, Saartje Creten: respectievelijk deelname aan en voorbereiding van workshop  Ine Esters: nakijken van de syllabi (onderwijsondersteuner), lid van zelfevaluatiecommissie (monitor)  Inge Serdons: ondersteunend lid van zelfevaluatiecommissie


Download ppt "Onderwijsondersteuning chemie Hernieuwing van de eindtermen van de ba- en ma- opleidingen chemie Nicole Totté, Inge Serdons."

Verwante presentaties


Ads door Google