De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dag van de kennisuitwisselin g Annelieke van Schie 19 januari 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dag van de kennisuitwisselin g Annelieke van Schie 19 januari 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Dag van de kennisuitwisselin g Annelieke van Schie 19 januari 2010

2 Wat gaat er gebeuren? Welkom Presentatie Kwaliteit als opdracht –Waarom een nieuwe strategische agenda? –Hoe is deze tot stand gekomen? –Wat zijn de vraagstukken? Met elkaar in gesprek

3 Welkom Annelieke van Schie –Adviseur Public Affairs bij de HBO-raad HBO-raad –De belangen- en werkgeversvereniging van de door de overheid bekostigde Nederlandse hogescholen.

4 Waarom? 2 daagse voorzittersconferentie 2008 –Constatering : de strategische agenda moet worden geüpdatet –Contouren van de vraagstukken zijn opgetekend Nationaal –Beroepspraktijk –Samenleving –Nieuwe Nederlanders Internationaal –Toegenomen concurrentie op arbeidsmarkt –Internationaliserend werkveld –Europese HO -ruimte

5 Hoe? Vraagstukken => Green => White Projectgroep medewerkers en twee sessies met de hele staf => eerste versie van de Green Paper 4 bestuurlijk debatten met alle bestuurders van de hogescholen => Green Paper vastgesteld door de AV Tijdens nieuwjaarsbijeenkomst 2009 is Green Paper openbaar gemaakt!

6 Van Green naar White 3 interne debatten met vertegenwoordiging van alle lagen van de instellingen - Bestuurders, docenten, instellingsmanagers, lectoren, studenten ect. 3 externe debatten met stakeholders Verschillende schriftelijke reacties gevraagd Studentenconferentie 2-daagse voorzittersconferentie => White Paper vastgesteld in de AV

7 Vraagstukken Internationalisering van het hoger onderwijs Trilemma Diversiteit v.s. consistentie Ontwikkeling onderzoek Innovatie van de hogeschool

8 Internationalisering HO Classificatie Ranking => Profilering - Herkenbaar profiel hogescholen => Differentiatie –Keuzes: wat doe je wel en wat niet?

9 Trilemma Meer studenten Diversiteit: groei mbo, afname vwo Kwaliteit moet omhoog => bijv. problemen met rekenen/taal  maar ook borging van toegankelijkheid Vragen: –Kun je de poort wijd open laten staan, als je tegelijkertijd de kwaliteit wil verhogen? –Moeten we vasthouden aan het algemene toelatingsrecht voor mbo’ers?

10 Diversiteit instroom Studievoorlichting, intakegesprekken en toelating –Is dit voor iedereen gelijk? Betere begeleiding en verwijzing, met name in 1e jaar –vervroegd bindend studieadvies? Differentiatie binnen de opleidingen –Ad –Honours programma’s

11 Consistentie Wat is onze basis? Bachelor standaard –Gedegen theoretische basis Basisniveau instroom nl, eng en wis vereiste –Onderzoekend vermogen –Professioneel vakmanschap –Beroepsethiek en maatschappelijke oriëntatie –Internationale dimensie Leven lang leren

12 Ontwikkeling onderzoek Praktijkgericht onderzoek –Nu: 1 lector op 1100 studenten, dat moet omhoog –Meer verbinding tussen praktijkonderzoek en onderwijs –Verbetering van niveau opleiding en kwaliteit stages/afstudeeropdrachten –Verbetering van kwaliteit van de docent

13 I nnovatie van de medewerkers Wat is de docent? –Leermeester –Cultuurdrager –Vakman –Onderzoeker –Ondernemer –Begeleider Meer ruimte voor professionaliteit van de medewerkers –Meer ontwikkelingsmogelijkheden => In 2014 70% MA en 10% PHD –Docenten hebben actuele kennis van de beroepspraktijk

14 Innovatie van de onderwijsorganisatie Teveel fouten bij dagelijkse kwaliteit (roostering, tentamens op tijd nakijken, informatieverstrekking, reageren op vragen van studenten) Dagelijkse kwaliteit heeft impact op kwaliteit van het onderwijs. –Studenttevredenheid moet omhoog –Grotere beschikbaarheid en bereikbaarheid docenten –Flexibele organisatie (avonduren), ook voor leven lang leren Nieuwe balans tussen management en docenten Verder investeren in onderwijskundig leiderschap

15 Met elkaar in gesprek Kies een vraagstuk: - Internationalisering van het hoger onderwijs - Trilemma - Diversiteit v.s. consistentie - Ontwikkeling onderzoek - Innovatie binnen de hogeschool Deelvragen: –Wat gebeurt er mee op je hogeschool? Of wat niet? –Wat is jouw rol? Of wat zou deze moeten zijn? –Hoe wordt de kennis gedeeld? –Algemeen: Missen er nog vraagstukken?


Download ppt "Dag van de kennisuitwisselin g Annelieke van Schie 19 januari 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google