De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Corporate PowerPointpresentatie Bron cijfers: HU jaarverslag 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Corporate PowerPointpresentatie Bron cijfers: HU jaarverslag 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Corporate PowerPointpresentatie Bron cijfers: HU jaarverslag 2012

2 Wat is de HU? n Behoort tot de drie grootste hogescholen van Nederland n Randstedelijke hogeschool, sterk verankerd in de regio Utrecht/Amersfoort n Breed en toegankelijk aanbod voor diverse doelgroepen n Investering vraaggericht toegepast onderzoek n In toekomst volledig gevestigd op het Utrecht Sciencepark, hoge concentratie kennisinstellingen n Strategische alliantie UU en UMCU n Citycampus Amersfoort

3 Impact Hogeschool Utrecht in de regio n Jaarlijks circa 7.000 opgeleide professionals n Sterk netwerk met stageverlenende organisaties n Toegepast onderzoek n Kennisvalorisatie

4

5 Organisatie HU

6 Hogeschool Utrecht is een kennisorganisatie waar we door hoogwaardig onderwijs en onderzoek werken aan innovatie en professionalisering van de beroepspraktijk en de persoonlijke ontwikkeling van talent. Daarmee draagt de hogeschool bij aan de sociale, culturele en economische ontwikkeling van een open, rechtvaardige en duurzame samenleving. HU missie

7 Praktijkgericht onderzoek

8 Onderwijs & studenten n Marktaandeel van 10% bekostigde bachelors (breed aanbod) n 25% van onze studenten is werkend professional n Marktaandeel van 30% bekostigde masters (merendeel in gezondheidszorg en educatie) Bachelor voltijd studenten 26.560 studenten Masteropleiding 3.524 studenten Bachelor dt en du tudenten 4.694 studenten

9 Onderzoek/valorisatie n Vraaggestuurd en toegepast onderzoek dat een bijdrage levert aan innovatie van de beroepspraktijk n Versterking HU binding onderwijs en onderzoek n HU brede speerpunten: n Zorg & Technologie n Creatieve Industrie n Duurzaamheid n Werken & Leren in de Wijk n CARPE (Consortium on Applied Research and Professional Education) n Utrecht Valorisation Center/Utrecht Inc. 6 facultaire kenniscentra 42 lectoren 31 lectoraten 76 promovendi 172 gepromoveerden 297 participerende docenten en andere onderzoekers 3798 participerende studenten

10 HU Diensten n Een open kennisorganisatie van medewerkers en studenten n Kerntaken staan voorop (Onderwijs & Onderzoek); bedrijfsvoering heeft ondersteunende functie n Werken vanuit een gedeelde en gestandaardiseerde infrastructuur

11 Richtinggevend (1 / 2) 1. Kwaliteit boven kwantiteit De HU streeft niet naar groei van het aantal studenten maar naar een verhoging van de kwaliteit van het onderwijs en het studiesucces. Kwaliteit staat voorop, om de waarde van elk diploma te kunnen waarborgen. 2. De verbinding tussen onderwijs en onderzoek De HU wil competentie- en vraag gericht onderwijs bieden in een rijke leeromgeving en met een stevige theoretische basis. Een stevige verbinding tussen onderwijs en onderzoek is hiervoor absoluut noodzakelijk. 3. Flexibiliteit Studenten moeten de mogelijkheid hebben tijdens hun studie te versnellen, in te halen, te profileren en te excelleren. De HU wil hiervoor alles in het werk stellen.

12 Richtinggevend (2 / 2) 4. Leven Lang Leren Kennis vergaren en delen is belangrijk gedurende de gehele loopbaan. Daarom versterkt de HU het aanbod van bachelor- en masteronderwijs aan professionals. 5. Profilering via speerpunten De HU wil excelleren op vier speerpunten die ook voor de regio van groot belang zijn (en legt hier de lat voor zichzelf dus extra hoog), namelijk: n Zorg & Technologie n Creatieve Industrie n Duurzaamheid n Werken & Leren in de Wijk  Prestatieakkoord met OCW

13 Programma’s n Leven Lang Leren n Focus op onderwijs in de professionele ruimte n Flexibilisering n Ovidius

14 Huisvesting n Visie: één campus op USP De Uithof: optimaliseren, ontmoeten, verbinden n HUA blijft aparte Citycampus n In toekomst alles op USP De Uithof (behalve HUA): n FNT en HU Diensten naar USP De Uithof n Afstoten pand Bolognalaan (FG) n Een nieuw pand op huidig parkeerterrein (voor FEM, FCJ, deel HUD) n verschillende faculteiten samen (verhuiscarroussel) n Hiermee besparing op ruimte en geld: méér geld voor goed onderwijs en onderzoek n De 4 speerpunten komen herkenbaar terug in de 4 gebouwen n Dichter op elkaar, voorzieningen delen n Huisvesting sluit aan op programma flexibilisering

15

16 De verhuiscarroussel Bron: Trajectum

17 HU Amersfoort

18

19 Thuisbasis: HU 2.0

20

21 Prestatieafspraken n Kwaliteit van onderwijs verhogen  Deelname studenten aan excellente programma’s   Alumni tevredenheid  n Studiesucces verhogen  Uitval studenten   Rendement opleidingen  n Onderwijs-maatregelen  Kwaliteit personeel   Onderwijsintensiteit   Indirecte kosten 

22 Onderwijsprofiel n Competentie- en vraaggericht n Stevige theoretische basis in een rijke leeromgeving n Flexibel aanbod (Sirius) n versnellen n inhalen n profileren n excelleren n Versterking HU binding onderwijs en onderzoek

23 Partner van professionals in de beroepspraktijk Master Studievereniging, medezeggenschap Cursist, congresbezoeker Professional in beroepsvereniging Stagebedrijf/begeleider Onderzoeks- Partner Onderzoeks- Leverancier lector Medewerker/ Docent, Pnil Relatie/sponsor 14-18 jr 92 jr HU Learning Community Bachelo r gastdocent Oud Goud Bachelor deeltijd Phd alumnus Beroepenveldcomm. Bedrijven/contract- onderwijs Brancheorg.

24

25 Dank voor jullie aandacht


Download ppt "Corporate PowerPointpresentatie Bron cijfers: HU jaarverslag 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google