De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Begeleiding startende leraren

Verwante presentaties


Presentatie over: "Begeleiding startende leraren"— Transcript van de presentatie:

1 Begeleiding startende leraren
Inductie conferentie op 10 oktober 2013 Thijs Noordzij, programma manager Jeroen Koffijberg, projectleider

2 Waarom zijn we hier?... …te veel leraren vallen uit!

3 Enkele relevante feiten:
Er komt een kwalitatief én een kwantitatief lerarentekort aan. Belangrijke oorzaak: vergrijzingsgolf Veel ervaren leraren gaan met pensioen. Starters zijn nu eenmaal geen ervaren professionals Van de startende leraren verlaat na één jaar verlaat 10% het beroep, na vijf jaar is dat opgelopen tot 25% Onderzoek toont problemen starters aan met: lesvoorbereiding, motiveren van leerlingen, orde houden, organisatie van het lesgeven, etc. Daarnaast een oplopend tekort aan leraren in specifieke (bèta) vakken En wie vallen er dan uit? Het gaat om de uitval van ervaren collega's! De komende vergrijzingsgolf doet een zwaar beroep op de beginnende leraar: hij/zij moet een ervaren collega gaan vervangen. Leerlingen krijgen dan te maken met minder ervaren leraren. Niet alleen moeten ze zo snel mogelijk op zo hoog mogelijk niveau gaan functioneren, we kunnen het ons niet veroorloven dat jonge docenten uitvallen.

4 Hoe kan OCW bijdragen? Lerarenagenda, agendapunt 4: Welke beweging gaat de goede kant op? ‘Vakkundig meesterschap en meesterlijk vakmanschap’ Wat willen we bereiken? De startende leraar ontwikkelt zich na de opleiding tot een volledig bekwame leraar. Welke acties zijn dus nodig? Voor alle leraren een degelijk inwerk- en begeleidingsprogramma. Vormgeving: Landelijk project voor driejarige begeleiding van startende docenten. Via training, observaties, feedback en onderzoek werken we systematisch aan de doorontwikkeling van startende docenten.

5 Uitvoering: Penvoerder in principe universitaire lerarenopleidingen i.s.m. HBO-lerarenopleidingen en deelnemende VO-scholen. Raamplannen als kader. Voor 1 november 2013 inleveren van de regionale plannen (maximaal 12 in totaal). Financiën: € per samenwerkingsverband per jaar € per deelnemende leraar, waarvan € bij start en € na ontvangen onderzoeksgegevens door RUG Uitkering door OCW via de penvoerende lerarenopleiding

6 Planning van het programma
1 september – 1 november: opstellen plannen i.o.m. HBO lerarenopleidingen en VO- scholen (format aanvraagformulier DUO) 2 november – 5 november: voorstellen beoordeeld door DUO voorzien van advies 7 november: deadline begeleidingscommissie 8 november: besluit over toekenning Daarna uitbetaling en start projecten. Jaarlijks (2014, 2015) kunnen scholen/beginnende leraren worden toegevoegd. Noordelijke provincies uitgezonderd, omdat ULO Groningen voortbouwt op ‘Vakkundig meesterschap en meesterlijk vakmanschap’. RUG heeft dus reeds plan en is reeds met de uitvoering begonnen.

7 Raamplan inductieprogramma
Kernelementen van elk in te dienen plan: Hoe te leren en werkdruk te verminderen? Aandacht voor de schoolorganisatie en het school(beleid) Persoonlijk Ontwikkel Plan benutten Periodieke observatie (instrumenten) Intervisie en mentoring/coaching

8 Deze conferentie gaat over:
Presentatie onderzoek inductie RUG Uitwisselen best practices Tips & tricks Ervaringsdeskundigen aan het woord Handleiding voor schoolbegeleiders Deelname aan landelijke inductie programma en onderzoek


Download ppt "Begeleiding startende leraren"

Verwante presentaties


Ads door Google