De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De kracht van een driehoeksverbinding. Naar echt samen opleiden Frank Stötelerlezing 14 oktober 2009 Pabo Arnhem Miranda Timmermans.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De kracht van een driehoeksverbinding. Naar echt samen opleiden Frank Stötelerlezing 14 oktober 2009 Pabo Arnhem Miranda Timmermans."— Transcript van de presentatie:

1 De kracht van een driehoeksverbinding. Naar echt samen opleiden Frank Stötelerlezing 14 oktober 2009 Pabo Arnhem Miranda Timmermans

2 Competenties “de geïntegreerde cognitieve en praktische (…) beroepsvaardigheden waarmee een bepaalde beroepsmatige doelstelling wordt gerealiseerd” In: Klarus, R., (1998). Competenties erkennen. Een studie naar modellen en procedures voor leerwegonafhankelijke beoordeling van beroepscompetenties. ’s-Hertogenbosch: CINOP (proefschrift).

3 Gouden Driehoek (1) student schoolopleiding opleiden

4 Gouden Driehoek (2) student schoolopleiding opleiden

5 De samenwerking student schoolopleiding opleiden

6 Modellen voor samenwerking ModelTyperingOmschrijving AStageschoolmodelSchool als werkplek BCoördinatormodelSchool met een centrale begeleider CPartnerschoolmodelOpleider in de school als opleider van professionals DNetwerkmodelOpleidingsteam in de school/ scholen van opleiders in de school als opleider van professionals EOpleidingsschoolOpleiden door de School

7 De inhoud student schoolopleiding opleiden

8 Literatuur Opleiden in de School  Begeleiding en ondersteuning  Transparante beoordeling  Aanwezigheid van deskundige schoolopleiders  Verankering van het vakinhoudelijke aanbod In: Kallenberg, A.J., & Rokebrand, F.C.M. (2006). Kwaliteitskenmerken van opleidingsscholen. Onderwijsraad (2005). Leraren opleiden in de school. Een advies. Den Haag, november 2005.

9 Uitnodigend Aanbod: Aard en Inhoud van het werk, Sociale Omgeving, Beschikbare Informatie + Participeren aan dagelijkse werkzaamheden Literatuur Werkplekleren

10 Beelden uit de praktijk

11 student schoolopleiding opleiden Leren op de werkplek

12 Perspectieven op Werkplekleren RationaliteitBeschrijvingBetrokken situatie Leerdoel VoorbereidingLeren als voorbereiding op werk Onderwijs en training Kwalificatie OptimalisatieLeren tijdens werkBaan, functie, arbeidsorganisatie Productiviteit, kwaliteit VitaliteitLeren voor innovatieMarkt, (globale) economie Concurrentie PersoonlijkLeren voor het levenIndividuen in gemeenschappen Persoonlijke ontwikkeling, sociale participatie

13 ‘3-schillen’ model

14 Omschrijving categorieën ‘3-schillen’ model Primaire Proces: Alles wat de school doet en wat er in de school aanwezig is met betrekking tot het verzorgen van onderwijs aan leerlingen (primaire proces) en wat ingezet kan worden in het leren en opleiden van LIO als leerwerkarrangement. Professionaliseren van leraren: Alles wat de school doet en wat er in de school aanwezig is met betrekking tot het op peil houden en verder ontwikkelen van de kwaliteit van haar zittend (reeds gekwalificeerd) personeel ten behoeve van het leerwerkarrangement van de LIO. Leren en opleiden van leraren in opleiding: Alles wat de school doet en wat er in de school aanwezig is met betrekking tot het opleiden van leraren in opleiding, inclusief de samenwerking(safspraken) met externe (opleidings)instituten

15 1. Positionering 2. Klimaat 3. Opleiden 4. Participatie 5. Aanbod 6. Onderzoek 7. Professionaliseren 8. Middelen Acht kwaliteitsgebieden

16 KOOS

17 Kwaliteiten in Beeld met KOOS Eerste conclusies:  Elke school eigen unieke scorepatroon  Uitstekend Klimaat  AANBOD laag ontwikkeld  AANBOD voor de toekomst niet eerste prioriteit  AANBOD lijkt te worden ingevuld vanuit de opleiding

18 Opleidingsschool “het partnerschap van één of meer opleidingen voor leraren primair respectievelijk voortgezet onderwijs met één of meer scholen voor primair respectievelijk voortgezet en/of beroepsonderwijs.” In: NVAO Nederlands Vlaamse accreditatie organisatie & Inspectie van het Onderwijs (2009). Toetsingskader opleidingsschool. 3 maart 2009

19 ECHT samen opleiden student schoolopleiding opleiden

20 Bedankt voor de aandacht! Miranda Timmermans Miranda.Timmermans@han.nl


Download ppt "De kracht van een driehoeksverbinding. Naar echt samen opleiden Frank Stötelerlezing 14 oktober 2009 Pabo Arnhem Miranda Timmermans."

Verwante presentaties


Ads door Google