De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De kwaliteit van de opleidingsschool Onderwijs Research Dagen “Licht op Leren” 18 – 21 juni 2008 Eindhoven Miranda Timmermans.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De kwaliteit van de opleidingsschool Onderwijs Research Dagen “Licht op Leren” 18 – 21 juni 2008 Eindhoven Miranda Timmermans."— Transcript van de presentatie:

1 De kwaliteit van de opleidingsschool Onderwijs Research Dagen “Licht op Leren” 18 – 21 juni 2008 Eindhoven Miranda Timmermans

2 De kwaliteit van de opleidingsschool Aanleiding 2 Schoolbesturen Primair Onderwijs (12 scholen) en 1 Schoolbestuur Voortgezet Onderwijs (8 scholen) werken samen met de Hogeschool Arnhem en Nijmegen aan Opleiden in de School. “Ontwikkel een instrument om de kwaliteit van onze opleidingsschool te verbeteren.”

3 De kwaliteit van de opleidingsschool Opbrengst Voor de scholen een kwaliteitsinstrument, dat 1. Zicht geeft op de eigen kwaliteit van de opleidingsscholen volgens de direct betrokkenen (perceptie) 2. Ingezet wordt in het interne systeem van kwaliteitszorg en 3. Aanknopingspunten biedt voor voortdurende ontwikkeling van de opleidingsschool.

4 De kwaliteit van de opleidingsschool Onderzoeksvraag Wat is de eigen kwaliteit van de opleidingsschool? Deze hoofdvraag is opgedeeld in een aantal deelvragen: 1.Welke kenmerken van de leerwerkplek op de opleidingsschool zijn bevorderlijk voor het leren van LIO’s a. zoals blijkt uit empirisch gefundeerd sociaal wetenschappelijk onderzoek b. Zoals beschreven wordt in beleidsstukken enerzijds en c. in de perceptie van direct betrokkenen bij opleiden in de school? 2.Zijn er verschillen tussen kenmerken die in de literatuur respectievelijk door de betrokkenen in de praktijk van de opleidingsschool genoemd worden? 3.In welke mate worden deze kenmerken gezien als wenselijk voor de eigen ideale opleidingsschool? 4.In welke mate worden deze kenmerken ervaren als feitelijk aanwezig op de eigen opleidingsschool?

5 De kwaliteit van de opleidingsschool Wat is kwaliteit? Relatieve kwaliteit Dynamisch Vele aspecten spelen mee Bepaald door de gebruikers Veranderende en stijgende kwaliteitseisen Iedereen draagt bij tot kwaliteit (zaak van iedereen) Kwaliteit wordt gedefinieerd als de overeenstemming tussen het belang (gewenste situatie) dat betrokkenen hechten aan de kenmerken van de opleidingsschool en dat wat er in de praktijk ten aanzien van deze kenmerken gebeurt (feitelijke situatie) én de overeenstemming tussen de betrokkenen.

6 De kwaliteit van de opleidingsschool Onderzoeksopzet Fase 1 Literatuur- studie Ordenen Onderzoek van de Praktijk Werkplek- kenmerken Groeps- interviews Ordenen Hoofd/sub- categorieën Model van relevante werkplek- kenmerken

7 De kwaliteit van de opleidingsschool Onderzoeksopzet Fase 2 Vragenlijst-analyse (schaalconstructie, betrouwbaarheid) Afname Model van relevante werkplek- kenmerken Vragenlijst Resultaten kwaliteit per school (perceptie van betrokkenen) Resultaten kwaliteit: Verschil tussen scholen, besturen en actorengroepen Validering Door terugkoppeling resonansgroepen, onderzoeksgroep, feedback interne/externe betrokkenen, proefafname vragenlijst

8 De kwaliteit van de opleidingsschool Literatuurstudie: het model Primaire ProcesAlles wat de school doet en wat er in de school aanwezig is met betrekking tot het verzorgen van onderwijs aan leerlingen (primaire proces) en wat ingezet kan worden in het leren en opleiden van LIO. Professionaliseren van leraren Alles wat de school doet en wat er in de school aanwezig is met betrekking tot het op peil houden en verder ontwikkelen van de kwaliteit van haar zittend (reeds gekwalificeerd) personeel. Leren van leraren in opleiding Alles wat de school doet en wat er in de school aanwezig is met betrekking tot het opleiden van leraren in opleiding, ongeacht of ze een aanstelling hebben of niet inclusief de samenwerking(safspraken) met externe (opleidings)instituten.

9 De kwaliteit van de opleidingsschool Literatuurstudie: kwaliteitskenmerken Leren van leraren in opleiding Professionaliseren van Leraren Primaire Proces 1. Visie13. Visie21. Visie 2. Benutten van LIO kenmerken 3. Leerklimaat14. Leerklimaat22. Leerklimaat 4. Doelen 5. Praktijkcurriculum 15. Professionaliseringsactiviteiten 23. Onderwijsactiviteiten 6. Beoordelen 7. Begeleiding 16. Begeleiding 8. Kwaliteitszorg17. Kwaliteitszorg24. Kwaliteitszorg 9. Condities middelen 10. Condities personeel18. Condities (middelen/personeel) 11. Communicatie19. Communicatie25. Communicatie 12. Aansturing management20. Aansturing management 26. Onderzoek

10 De kwaliteit van de opleidingsschool Onderzoek in de praktijk: groepsinterviews Percepties van de betrokkenen

11 De kwaliteit van de opleidingsschool Leren van leraren in opleiding (79,81%) Professionaliseren van Leraren (11,60%) Primaire Proces (8,59%) 1. Visie (12,80%)13. Visie (3,61%)21. Visie (2,52%) 2. Benutten van LIO kenmerken 3. Leerklimaat14. Leerklimaat22. Leerklimaat 4. Doelen 5. Praktijkcurriculum (18,39%) 15. Professionaliseringsact. (4,75%) 23. Onderwijsactiviteiten (4,99%) 6. Beoordelen 7. Begeleiding (9,25%) 16. Begeleiding 8. Kwaliteitszorg (1,08%)17. Kwaliteitszorg24. Kwaliteitszorg 9. Condities middelen 10. Condities personeel (12.02%)18. Condities (middelen/personeel) 11. Communicatie (11,54%)19. Communicatie25. Communicatie 12. Aansturing management (0,72%)20. Aansturing management 26. Onderzoek Meeste genoemde kenmerken over alle hoofdcategorieën Minst genoemde kenmerken in de hoofdcategorie Leren van LIO Meest genoemde kenmerken in de hoofdcategorie Professionaliseren van leraren Meest genoemde kenmerken in de hoofdcategorie Primaire Proces Onderzoek in de praktijk: kwaliteitskenmerken

12 De kwaliteit van de opleidingsschool Conclusies 1. De kenmerken die in de literatuur genoemd worden, worden herkend door de betrokkenen uit de praktijk van opleiden in de school. 2.De betrokkenen uit de praktijk noemen vooral die kenmerken die te maken hebben met het leren van LIO en in veel mindere mate de kenmerken die te maken hebben met de dagelijkse gang van zaken van de school: het primaire proces en de professionalisering van leraren. 3.De 3 hoofdcategorieën en 26 kenmerken bieden een hanteerbaar kader om de kwaliteit van de opleidingsschool als leerwerkplek in kaart te brengen. 4.Er moet binnen opleiden in de school veel meer aandacht komen voor de relevantie én kwaliteit van de dagelijkse gang van zaken van a. het primaire proces en b. het professionaliseren van leraren als twee (ook) belangrijke pijlers voor een goede opleidingsschool.

13 En hoe nu verder? (1)

14 De kwaliteit van de opleidingsschool De vragenlijst Deel 1: Algemeen Deel 2: Kwaliteitskenmerken In totaal 65 uitspraken over - primaire proces in relatie tot OiS - professionalisering van zittend personeel - leren en opleiden van studenten op school Doel: Vergelijking tussen dat wat men belangrijk vindt t.a.v. het opleiden in de school (gewenste situatie) en dat wat er gebeurt op school (feitelijke situatie) Deel 3: Mogelijkheden voor deelname aan activiteiten (affordance) In totaal 39 activiteiten; Ja/Nee antwoorden

15 De kwaliteit van de opleidingsschool Analyse van de vragenlijst 65 uitspraken OVER: 53 uitspraken Verwijderd: 12 uitspraken 8 Gebieden voor Kwaliteit (Cronbach’s alpha >.762) : Positionering Klimaat Opleiden Participatie Aanbod Onderzoek Professionaliseren Middelen Factor-analyse 602 respondenten:

16 De kwaliteit van de opleidingsschool En hoe nu verder? (2) 1.Resultaten en conclusies per school: 1. feitelijke situatie 2. gewenste situatie 3. ontwikkelpunten 2.Vergelijken van de resultaten tussen besturen, scholen en groepen betrokkenen 3.Analyseren Deel 3 (Affordance) en uitwerken van de resultaten

17 Meer weten? Miranda Timmermans Miranda.Timmermans@han.nl Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Afdeling lectoraten/onderzoek Heyendaalseweg 141 6525 AJ Nijmegen


Download ppt "De kwaliteit van de opleidingsschool Onderwijs Research Dagen “Licht op Leren” 18 – 21 juni 2008 Eindhoven Miranda Timmermans."

Verwante presentaties


Ads door Google