De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Start-upconferentie Opleiden in school (v)so 31 mei 2006.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Start-upconferentie Opleiden in school (v)so 31 mei 2006."— Transcript van de presentatie:

1 Start-upconferentie Opleiden in school (v)so 31 mei 2006

2 De start Welkom door de WEC-raad, de veldprojectgroep en de projectleiding Wie doen er mee? Hoe pakken we het gezamenlijk aan?

3 De WEC-raad: m.n. Kees Kuijs De veld-projectgroep: Attie Kruijsse Theo van Munnen Eric Rietkerk Ruud Janse Projectleiding: Marja van den Eijnden Rosa Hessing Secretariaat: Diana Vingerhoets

4 Attie KruijsseTheo van Munnen

5 Eric RietkerkRuud Janse

6 Marja van den Eijnden Rosa Hessing Diana Vingerhoets

7 Deelnemende scholen Alle vier de clusters: –2 cluster 1 scholen –22 cluster 2 scholen –103 cluster 3 scholen –64 cluster 4 scholen 191 scholen 37.208 leerlingen € 1.860.400,-

8 Themagebieden in de projecten Integraal Personeelsbeleid (IPB): 72 scholen Interne scholingstrajecten voor omgaan met hulpvragen van (groepen) leerlingen: 22 scholen Versterking schoolorganisatie: 19 scholen Opleiden/begeleiden onderwijspersoneel: 60 scholen Professionalisering in kader implementatie nieuw onderwijs: 13 scholen Visieontwikkeling (onderwijs en organisatie): 10 scholen

9 Opleiden in school is bedoeld om de professionaliteit van medewerkers te verhogen, ten gunste van schoolontwikkeling en de kwaliteit van het onderwijs om de visie op het onderwijs in de school voor speciaal onderwijs en het professionaliseringsbeleid aan elkaar te koppelen om als school te werken aan een lerende organisatie die afstemming probeert te krijgen tussen benodigde en aanwezige competenties van personeel

10 Wat wil het project bereiken De deelnemende scholen laten aan het einde van het project zien: vanuit welke onderwijsvisie gewerkt wordt hoe de professionalisering c.q. begeleiding van het onderwijspersoneel op de werkplek hierop aansluit hoe de professionalisering/begeleiding onderdeel uitmaakt van het personeelsbeleid hoe het werken vanuit vraagsturing verloopt en hoe de afstemming van vraag en aanbod is geregeld tussen de school en interne en externe opleiders

11 Data startdatum: –eigenlijk november 2004 –is geworden januari 2006 einddatum voor de scholen: –eigenlijk 1 december 2006 –is geworden 1 juli 2007 project einddatum: –1 december 2007

12 Financiering € 50,- per leerling Eerste uitbetaling voorjaar 2006 –Bij oneven aantal leerlingen, grootste helft bij de eerste uitbetaling Tweede uitbetaling begin schooljaar 2006-2007

13 Hoe pakken we het aan Start-upconferentie Regionale netwerken Themabijeenkomsten Website: www.wec-raad.nlwww.wec-raad.nl E-nieuwsbrief Monitoring

14 Uw inzet uitvoering project deelname aan de thema(netwerk)bijeenkomsten (niet verplicht); meedoen aan de monitoring: nulmeting en eindmeting over de doorstroming en kwalificatie van onderwijspersoneel van de school opleveren van rapportage aan het eind van het project over het verloop van het project en het behalen van de gestelde projectdoelen; opleveren van eindproducten; opleveren van de financiële verantwoording van het project aan het einde van de projectperiode.

15 projectondersteuning U kunt met uw inhoudelijke en organisatorische vragen altijd terecht bij de projectleiding: 073 6247301: Diana Vingerhoets r.hessing@kpcgroep.nl of m.vdeijnden@kpcgroep.nlr.hessing@kpcgroep.nl m.vdeijnden@kpcgroep.nl

16 Vandaag

17 De workshops De plenaire zaal is zaal 29: 5 de etage Eerste subzaal is zaal 36: 6 de etage Tweede subzaal is zaal 37: 6 de etage Derde subzaal is zaal 38: 6 de etage Vierde subzaal is zaal 34: 5 de etage

18 Programma 10.45 koffiepauze 11.00 eerste ronde workshops 12.00 lunch: restaurant op de 6 de etage 13.00 tweede ronde workshops 14.00 wisseling van workshop 14.15 derde ronde workshops 15.15 plenaire afsluiting 15.30 drankje, inleveren evaluatieformulier en vertrek


Download ppt "Start-upconferentie Opleiden in school (v)so 31 mei 2006."

Verwante presentaties


Ads door Google