De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Afsluitende bijeenkomst Opleiden in de School Project Focus – Fontys “Het mes snijdt aan twee kanten”

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Afsluitende bijeenkomst Opleiden in de School Project Focus – Fontys “Het mes snijdt aan twee kanten”"— Transcript van de presentatie:

1 1 Afsluitende bijeenkomst Opleiden in de School Project Focus – Fontys “Het mes snijdt aan twee kanten”

2 2 Lunch-Programma Hoofdlijnen van het project Wensen, faciliteiten DP1 Snack Activiteiten en continuering DP 2 Soep Continuering en faciliteiten DP 3 en DP 4 Broodjes Afsluiting Jan Demandt

3 3 Hoofdlijnen van het Project Doelen. Gehaald? Resultaten Wat moeten we vasthouden? Wat moeten we verder uitwerken? Continuering project Past dit in landelijk beleid?

4 4 Concrete doelen. Gehaald? Aansluiten bij kleinschalige schoolontwikkeling Werken met Opleidingsteam ‘Het mes snijdt aan twee kanten’: Student/leerkracht én school/opleiding Nieuwe vormen van werkplek opleiden uitproberen Vergroten begeleidingsvaardigheden

5 5 Hoofddoelen. Gehaald? Van leverancier van stageplaatsen naar medeopleider van de Pabo, richting opleidingsschool Gezamenlijke visie ontwikkelen op leren in de school en bijdragen aan vernieuwing/ verbetering van het onderwijs

6 6 Resultaten Productdoelen: +- Procesdoelen: ++ Inzet/betrokkenheid: ++ Communicatie: + Organisatie: +- Continuering: --

7 7 Wat moeten we vasthouden? Hoofddoel: mede-opleider ‘Actief leren’ van kdn, studenten en lkn aan elkaar koppelen Werken met opleidingsteams Meerdere studenten uit verschillen- de jaargroepen op één school Aansluiten bij schoolontwikkeling: de school moet iets willen.

8 8 Wat moeten we verder uitwerken? 1. VISIE 2. VORMGEVING

9 9 Gezamenlijke visie op leren Richting ‘Wat/Waarom’ is duidelijk:  Actief, coöperatief leren van kdn, lkn en studenten  Onderwijs anders organiseren  Student opleiden voor school van morgen ‘Hoe/Wie’ verder uitwerken:  Concrete vormgeving per school verschillend  Student en Pabo inzetten en gebruiken

10 10 Visie: OIS opnemen in IPB School/bestuur moet invloed uit kunnen oefenen op toekomstig onderwijspersoneel Volgen, zicht op kwaliteiten, inzetten bij schoolontwikkeling, doorstromen in vervanging/ reguliere functies. Bereid zijn hiervoor te investeren.

11 11 Visie op opleidingsschool Vóór jan.2005 gezamenlijk beleid drie locaties In ieder geval: studenten uit meerdere studiejaren op één school Kwalitatieve eisen Taakafbakening school - opleiding Eén cosser per school/ schoolbestuur Infrastructuur regelen op bestuursniveau

12 12 Voorstel Facilitering Huidige situatie Focus Pabo 3-4:  Eigen middelen:  begeleidingsuren en scholingsuren cos/coach  Pabo:  scholingskosten cos/coach  Inzet van Lio-werknemers? Pabo 1-2:  Eigen middelen:  begeleidingsuren mentor  scholingsuren cos/mentor  Pabo:  scholingskosten cos/mentor  Begeleidingsuren cos: 4 uur per student + overleguren

13 13 Probleem Plaatsing Lio-studenten Bij bespreking DP 3 en 4

14 14 Pabo 3 studenten 2 dgn. stage per week (wo. do) 4 hoofdthema’s per jaar: aanvankelijke leerprocessen integrale leerlingenzorg school en samenleving de lk als vernieuwer Vakken geïntegreerd in thema; tutor en vakdocent(en) begeleiden thema Beoordeling: 4 x overall-toets; 6 stagebezoeken; 2 portfolio- gesprekken; 1 assessment; Speciale aandacht voor vakdocent/ vakinhoud

15 15 Begeleiding studenten Mentor/coach: in de klas Cos:  Begeleidt mentoren  Intervisiebijeenkomsten school  Contacten met tutor Tutor:  Bewaakt proces van begeleiding  Intervisiebijeenkomsten opleiding Vakdocent:  Bewaakt vakinhoudelijk niveau

16 16 Scholing Coach/mentor: training individuele begeleidingsvaardigheden Pabo 1 mentoren: begeleiding J.Jeninga Cos: opbouw en inhoud curriculum Pabo Pabodocent (+cos): training groepsbegeleiding

17 17 Landelijk beleid ‘Koers P.O’. en ‘Onderwijspersoneel’ Opleiden personeel is gezamenlijke verantwoordelijkheid OIS biedt kansen: extra handen; expertise van belang voor alle personeel; onderwijs anders organiseren Primaire verantwoordelijkheid voor infrastructuur OIS ligt bij de onderwijsinstellingen (OI). Opleiding verantwoordelijk voor de kwaliteit van het opleidingsproces. In 2007 moeten alle OI een infrastructuur hebben voor opleiden en begeleiden in de school, onderdeel van IPB. Beperkte 2de tranche OIS voor nieuwe onderwijsinstellingen

18 18 Kritische houding Niet te lief zijn voor elkaar, maar kritisch naar elkaar Ook niet verwijtend naar elkaar, maar samen zoeken naar oplossingen.

19 19 OVERZICHT PLAATSING STUDENTEN 2003/20042004/2005 (18 juni) PABO 1: Totaal 62? Focus scholen33 (50%)17 (tot 32) PABO 2: Totaal 3147 Focus scholen9 (30%)5 (tot 11) PABO 3: Totaal 5147 Focus scholen16 (30%)27 (tot 30) PABO 4: Totaal 6455 Focus scholen30 (50%)18 (tot 33) Gemiddeld 40% op Focus scholen!

20 20 Probleem plaatsing studenten LIO: 55 studenten voor 84 plaatsen (waarvan 45 van Focus) Onderzoek naar keuzemotivatie Suggesties voor oplossingen? PABO 1, 2, 3: Veel belangstelling voor 3 Redelijke belangstelling voor 1 Weinig belangstelling voor 2 Suggesties voor oplossingen?


Download ppt "1 Afsluitende bijeenkomst Opleiden in de School Project Focus – Fontys “Het mes snijdt aan twee kanten”"

Verwante presentaties


Ads door Google