De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Kennis borgen Kennis integreren. 2 In een competentiegericht curriculum is het apart borgen van vakkennis (niet) zinvol.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Kennis borgen Kennis integreren. 2 In een competentiegericht curriculum is het apart borgen van vakkennis (niet) zinvol."— Transcript van de presentatie:

1 1 Kennis borgen Kennis integreren

2 2 In een competentiegericht curriculum is het apart borgen van vakkennis (niet) zinvol

3 3 Sturing professionele ontwikkeling Drie dimensies per competentie 1. Handelen in complexe beroepssituaties 2. Conceptuele reflectie 3. Reflectie vanuit persoonlijke beroepsidentiteit (via beroepsrollen) Interactum competentiemodel Domstad competentiematrix

4 4 Kernen per competentie Omschrijving kernen op 4 beheersingsniveaus De context complexer per fase Eisen aan het handelen (prestatie-indicatoren) Eisen aan reflectie

5 5 Van aanbod- naar vraaggericht Aanbod vanuit competenties (kernen) in thema’s en leerarrangementen Van meer naar minder sturing vanuit de opleiding Van ontwikkelen in de breedte naar verdieping

6 6 Kennis borgen Toetsen van competenties (kernen): geen aparte modules/ vakken Vak- en leergebiedspecifieke invulling Profielspecifieke invulling van competenties (in kader uitstroomprofiel)

7 7 Majorfase: kennisbasis Kennistoets: feiten- en begripskennis Casustoets: toepassen van kennis Assessmentdossier: pendel tussen theorie en praktijk 30 ECTS: Kennistoets 2x (6 ECTS) Casustoets 1 of 2x (10 ECTS) Assessmentdossier 1x (14 ECTS)

8 8 Minorfase: kennis integreren Assessmentdossier en beoordelingsgesprek 30 ECTS (20 + 10) Beroepsminor: inclusief leergebieden en beroepsonderneming Profielminor: inclusief leergebieden, profielspecifieke invulling, en profielonderneming (onderzoek doen)

9 9 Pendel tussen theorie en praktijk Integreren van kennis in handelen student Eigen praktijksituatie staat centraal Werken aan complexe beroepssituaties op klas- en schoolniveau

10 10 Cyclisch werkproces Vanuit eigen beroepssituatie aan de slag (leer- of onderzoeksvraag opstellen) Theoretische verdieping door bronnenonderzoek Plan van aanpak voor de praktijk Benoemen meerwaarde (wat heeft het opgeleverd?) Komen tot conclusie en antwoord op leervraag

11 11 Kennis borgen en kennis integreren Ons ideaal: Pendel tussen theorie en praktijk en daarmee niveau verhogend Integratie waardoor betekenisvol

12 12 Kennis borgen en kennis integreren Wat is jouw ideaal? Welke mogelijkheden en/ of beperkingen zie je in de opzet van Domstad? Welke mogelijkheden en/ of beperkingen zie je op de eigen opleiding?


Download ppt "1 Kennis borgen Kennis integreren. 2 In een competentiegericht curriculum is het apart borgen van vakkennis (niet) zinvol."

Verwante presentaties


Ads door Google