De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aanvangsbegeleiding S CHOLENGEMEENSCHAPPEN H EILIG K RUIS – S INT -N ICOLAAS B A O.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aanvangsbegeleiding S CHOLENGEMEENSCHAPPEN H EILIG K RUIS – S INT -N ICOLAAS B A O."— Transcript van de presentatie:

1 aanvangsbegeleiding S CHOLENGEMEENSCHAPPEN H EILIG K RUIS – S INT -N ICOLAAS B A O

2 Wij koesteren wat ons wordt toevertrouwd ! B EGELEIDINGS - EN EVALUATIETRAJECT

3 SG Sint-Nicolaas  Samenstelling :  11 schoolbesturen  27 scholen  700 leerkrachten  Goede afspraken zijn dus nodig !  Afsprakennota personeelsbeleid Afsprakennota personeelsbeleid  Samenwerking is niet vanzelfsprekend ! Autonomie van elk schoolbestuur respecteren, Veel kansen voor startende lkr, maar ook : veel scholen die hun deur kunnen sluiten !  Samenwerking met SG Stekene

4 Waarom aanvangsbegeleiding ? Twee doelstellingen : 1. Begeleiden en ondersteunen van beginnende leerkrachten bij de instap in de onderwijspraktijk  De uitstroom uit het onderwijs beperken  Het welbevinden bij de beginnende lkrn vergroten  De schooldirecties ondersteunen bij de begeleiding en toeleiding naar de klaspraktijk  Op ≠ niveau’s : individueel – scholengemeenschap – op lange termijn - … 2. In de scholengemeenschap de individuele evaluatietrajecten stimuleren, mee begeleiden en opvolgen…

5 De peilers De peilers van onze aanvangsbegeleiding :  De coaching/evaluatie op school stimuleren  De mentorenwerking  Het B&E-traject

6 Streefdoel Geen aanvangsbegeleiding in SG Structurele aanvangsbegeleiding in SG Geen aanvangs- begeleiding op school Laisser-faireFundament zonder huis Structurele aanvangs- begeleiding op school Single-loop aanvangsbegeleiding Double-loop aanvangsbegeleiding

7 Evaluator/mentor ? evaluatie coaching

8 B&E-traject  Elementen :  Coaching op school  Begeleiding via het aanbod SG  Evaluatie op school  Samenwerking tussen :  Directeurs van de SG Sint-Nicolaas en Stekene  DPB  Codi’s

9 Begeleiding in de SG Aanbod van 6 sessies per jaar :  Een startsessie voor pas gestarte lkrn  In samenwerking met DPB  Vier inhoudelijke sessies  Aanbod gestuurd door evaluatie door deelnemers en organiserende directeurs  Slotsessie  Vooral voor wie stevig op weg is naar TADD

10 De inhoudelijke sessies Verplicht om zo veel mogelijk sessies te volgen :  Maakt deel uit van de evaluatie Verloop van deze sessies :  Voorbereiding door codi’s, een aantal directeurs (beurtrol) en schoolbegeleider  Korte intro, meestal gevolgd door korte input  Veel kans tot collegiale uitwisseling via gesprekken, werkvormen,…  Sterk praktijkgericht  Kans voor de deelnemende directeurs om voeling te houden met werkveld…

11 Mentorenwerking  Mentor op school is niet verplicht, wel sterk gestimuleerd. De meeste scholen hebben een mentor, al dan niet hiervoor een tijd vrijgeroosterd.  Mentor wordt op geen enkele wijze betrokken in het evaluatieproces.  Rapportering aan directie : enkel aantal interventies of aard van de interventie. Geen inhoudelijke uitwisseling.

12 Mentorenwerking  Regiowerking mentoren tot en met juni 13  i.s.m. DPB : collegiale uitwisseling  Maar ook : input en professionalisering Bijv. nascholingssessie met Jef Clement  Werking mentoren vanaf sept 13 :  Intervisiegroep o.l.v. ped. begeleiding en evt. codi  Voorlopig geen interesse genoeg.  Hopen dat…  Zo veel mogelijk scholen hier energie voor vrijmaken!

13 Mentoren en stagiairs Recent ontwikkeld protocol i.s.m. KAHO Sint-Lieven Sint-Niklaasprotocol  Soort stappenplan :  Wanneer komt de klasmentor in actie ? Wat verwachten we van hem/haar ?  Wanneer komt de schoolmentor in actie ? Wat verwachten we van hem/haar ?  Wanneer komt de stagelector en of de directeur in actie ? Wat verwachten we van hem/haar ?

14 Ondersteuning schoolleiding Vroeger :  Opmaak van een eigen evaluatieformulier :  SG houdt overzicht bij van functioneren startende lkr en speelt dit desgevallend door aan andere scholen die deze lkr in een nieuwe opdracht aanwerven…  Melding vanaf opdracht van 6 weken  Maar : druist in tegen privacywetgeving

15 Ondersteuning schoolleiding Nu :  Meldingsformulier evaluatietraject Meldingsformulier evaluatietraject  SG volgt via informat welke TABD’ers een nieuwe opdracht krijgen in een school  De school krijgt het gedeeltelijk ingevulde formulier digitaal doorgestuurd.  Dit formulier wordt aangevuld van zodra opdracht 6 weken duurt.  Wordt digitaal teruggezonden.  Indien het achterblijft, vraagt de SG dit op.  SG houdt de digitale formulieren bij !

16 Ondersteuning schoolleiding  Bedoeling van dit meldingsformulier :  Scholen stimuleren om werk te maken van een goed evaluatiebeleid en –traject !  Scholen stimuleren om goede leerkrachten te vormen, ook na de Hogeschool !  Vermijden dat TABD’ers die niet voldoen, zomaar van de ene school naar de andere gaan zonder goede opvolging !

17 Evaluatieafspraken Wettelijke context :  Evaluatietraject :  Functiebeschrijving overhandigen bij start opdracht  Functiebeschrijving personaliseren  Functioneringsgesprekken houden + POP’s opmaken  Evaluatiegesprekken houden

18 Evaluatieafspraken  Wat de SG extra meeneemt in de evaluatie :  Klasbezoeken  Deelname aan het B&E (tot op zekere hoogte)

19 Evaluatieafspraken Maar ook :  Bij evaluatie met eindbeoordeling onvoldoende :  Betrokken leerkracht verliest opdracht in opbouw naar TADD  Betrokken schoolbestuur is niet langer verplicht deze leerkracht aan te nemen (voldoet niet lange aan aanwervingsvoorwaarden)  Geeft bij mislukking nieuwe kansen aan startende leerkrachten !  Andere scholen in de SG kunnen zonder problemen deze leerkracht opnieuw aanwerven…

20 Taak SG  Stimuleren coaching en begeleiding  Stimuleren positief gerichte aanpak  Het begint al met de functiebeschrijving !functiebeschrijving  Overzicht behouden op potentieel kandidaten voor vrijstaande opdrachten.  Maar vooral : stimuleren dat op een fijne manier een evaluatietraject bewandeld wordt!  Hulp bij evaluatie door coaching directies + bijkomende gesprekken !

21 V EEL SUCCES !


Download ppt "Aanvangsbegeleiding S CHOLENGEMEENSCHAPPEN H EILIG K RUIS – S INT -N ICOLAAS B A O."

Verwante presentaties


Ads door Google