De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aan de slag met het leerplan RK-godsdienst Marie-Ann De Cocker HIGW Antwerpen september 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aan de slag met het leerplan RK-godsdienst Marie-Ann De Cocker HIGW Antwerpen september 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Aan de slag met het leerplan RK-godsdienst Marie-Ann De Cocker HIGW Antwerpen september 2010

2 HIGW A'pen - 2010Marie-Ann De Cocker2 Uitgangspunt Godsdienst = schoolvak  leerplan, i.c. raamplan.

3 HIGW A'pen - 2010Marie-Ann De Cocker3 Raamplan RK-godsdienst SO

4 HIGW A'pen - 2010Marie-Ann De Cocker4 Inhoud eerste bijeenkomst Kennismaking Bijsluiter raamplan RK-godsdienst Visie op het vak

5 HIGW A'pen - 2010Marie-Ann De Cocker5 Kennismaking met raamplan Kijkwijzer R. Sledsens.

6 HIGW A'pen - 2010Marie-Ann De Cocker6 Visietekst in twee stappen Enkele uitspraken van ouders, leerlingen en RKG-leraren toetsen aan de visietekst en cijfer toekennen (duowerk is toegestaan): 1 (totaal onterecht) 2 (eerder onterecht) 4 (eerder terecht) 5 (helemaal terecht). De visietekst toetsen aan onze persoonlijke mogelijkheden en moeilijkheden – vragen noteren.

7 HIGW A'pen - 2010Marie-Ann De Cocker7 Visietekst: stellingen/casussen (1) Een leraar wenst uitdrukkelijk RKG-les te geven in het officieel onderwijs. Haar motivatie: “In het officieel onderwijs kiezen leerlingen voor het vak. Alleen daar kan je nog echt ‘godsdienst’ geven want het gaat om een groep gelijkgezinden. In katholieke scholen kunnen de leerlingen de LB niet kiezen en moet je ahw MaVo, PAV of leefsleutels geven om je vak aanvaardbaar te maken”.

8 HIGW A'pen - 2010Marie-Ann De Cocker8 Visietekst: stellingen/casussen (2) Ouders bij inschrijving in een school van het gemeenschapsonderwijs: “Laat onze kinderen maar katholieke godsdienst volgen, dat sluit het meest aan bij onze westerse cultuur en zo leren ze de betekenis van de vele symbolen, verhalen en gebruiken die onze cultuur schragen en die we zelf maar amper kennen en dus niet kunnen doorgeven.”

9 HIGW A'pen - 2010Marie-Ann De Cocker9 Visietekst: stellingen/casussen (3) Leerlingen bij aanvang van het schooljaar: “We gaan het dit jaar toch niet over Jezus, God en de bijbel hebben hé?!”

10 HIGW A'pen - 2010Marie-Ann De Cocker10 Visietekst: stellingen/casussen (4) Ouders bij de inschrijving op een katholieke school: ‘We sturen onze kinderen naar een katholieke school omdat we hopen dat ze goede katholieken zullen worden. Zal er aandacht zijn voor het kerkelijk jaar? Zullen ze hier de betekenis van de sacramenten leren kennen en leren bidden? We rekenen er op dat ze ook regelmatig een eucharistieviering kunnen meemaken.”

11 HIGW A'pen - 2010Marie-Ann De Cocker11 Visietekst: stellingen/casussen (5) Leraar spreekt zich bij de schooldirectie als volgt uit over haar bijdrage die ze wil leveren aan de katholieke school vanuit haar opdracht als godsdienstleraar: “Ik hoop dat de leerlingen aan het eind van het jaar geloviger zullen zijn dan bij het begin van het schooljaar. Dat ze in een gesprek met andersgelovigen hun christelijk geloof op een hedendaagse manier kunnen omschrijven en verdedigen”

12 HIGW A'pen - 2010Marie-Ann De Cocker12 Visietekst: stellingen/casussen (6) Leerlingen in een klasgroep die goed aan elkaar hangt: “Mevrouw, in de jeugdbeweging hadden we op ons weekend een fantastische mis over vriendschap, kunnen we ook met onze klas zo eens geen mis voorbereiden?”

13 HIGW A'pen - 2010Marie-Ann De Cocker13 Visietekst: stellingen/casussen (7) Ouders bij inschrijving: “Hier wordt toch echt katholieke godsdienst gegeven? Ik wil niet dat onze kinderen op het einde van de rit meer afweten van Islam en Boeddhisme dan van onze eigen godsdienst en christelijke cultuur”

14 HIGW A'pen - 2010Marie-Ann De Cocker14 Visietekst: stellingen/casussen (8) Ouders bij inschrijving: “Wij willen dat onze kinderen opgroeien met een open geest, dat ze verdraagzaamheid leren ook tegenover de moslims en dat ze kennis opdoen van alle levensbeschouwingen. Wij denken dat dit het beste kan wanneer we hen niet-confessionele zedenleer laten volgen, dan worden ze niet geïndoctrineerd en kunnen ze tot een zelfstandige levensbeschouwelijke keuze komen na hun middelbare studies”

15 HIGW A'pen - 2010Marie-Ann De Cocker15 Overzicht 1. Een leraar wenst uitdrukkelijk RKG-les te geven in het officieel onderwijs. Haar motivatie: “In het officieel onderwijs kiezen leerlingen voor het vak. Alleen daar kan je nog echt ‘godsdienst’ geven want het gaat om een groep gelijkgezinden. In katholieke scholen kunnen de leerlingen de LB niet kiezen en moet je ahw MaVo, PAV of leefsleutels geven om je vak aanvaardbaar te maken”. 2. Ouders bij inschrijving in een school van het gemeenschapsonderwijs: “Laat onze kinderen maar katholieke godsdienst volgen, dat sluit het meest aan bij onze westerse cultuur en zo leren ze de betekenis van de vele symbolen, verhalen en gebruiken die onze cultuur schragen en die we zelf maar amper kennen en dus niet kunnen doorgeven.” 3. Leerlingen bij aanvang van het schooljaar: “We gaan het dit jaar toch niet over Jezus, God en de bijbel hebben hé?!” 4. Ouders bij de inschrijving op een katholieke school: ‘We sturen onze kinderen naar een katholieke school omdat we hopen dat ze goede katholieken zullen worden. Zal er aandacht zijn voor het kerkelijk jaar? Zullen ze hier de betekenis van de sacramenten leren kennen en leren bidden? We rekenen er op dat ze ook regelmatig een eucharistieviering kunnen meemaken.” 5. Leraar spreekt zich bij de schooldirectie als volgt uit over haar bijdrage die ze wil leveren aan de katholieke school vanuit haar opdracht als godsdienstleraar: “Ik hoop dat de leerlingen aan het eind van het jaar geloviger zullen zijn dan bij het begin van het schooljaar. Dat ze in een gesprek met andersgelovigen hun christelijk geloof op een hedendaagse manier kunnen omschrijven en verdedigen” 6. Leerlingen in een klasgroep die goed aan elkaar hangt: “Mevrouw, in de jeugdbeweging hadden we op ons weekend een fantastische mis over vriendschap, kunnen we ook met onze klas zo eens geen mis voorbereiden 7. Ouders bij inschrijving: “Hier wordt toch echt katholieke godsdienst gegeven? Ik wil niet dat onze kinderen op het einde van de rit meer afweten van Islam en Boeddhisme dan van onze eigen godsdienst en christelijke cultuur” 8. Ouders bij inschrijving: “Wij willen dat onze kinderen opgroeien met een open geest, dat ze verdraagzaamheid leren ook tegenover de moslims en dat ze kennis opdoen van alle levensbeschouwingen. Wij denken dat dit het beste kan wanneer we hen niet-confessionele zedenleer laten volgen, dan worden ze niet geïndoctrineerd en kunnen ze tot een zelfstandige levensbeschouwelijke keuze komen na hun middelbare studies”.

16 HIGW A'pen - 2010Marie-Ann De Cocker16 Kennismaking met raamplan

17 HIGW A'pen - 2010Marie-Ann De Cocker17 LEERLIJN

18 HIGW A'pen - 2010Marie-Ann De Cocker18 KERNDOELEN PER GRAAD Christelijk verhaal 3 de graad I 4 de graad Identiteit 2 de graad I Pluraliteit 1 ste graad I verkenningconfrontatieverdieping /integratie

19 HIGW A'pen - 2010Marie-Ann De Cocker19 Beginsituatie – een leeg vak? De leergroep De leraar

20 HIGW A'pen - 2010Marie-Ann De Cocker20 Leerproces – reële leerlijn De leergroep De leraar

21 HIGW A'pen - 2010Marie-Ann De Cocker21 Terreinen verkennen

22 HIGW A'pen - 2010Marie-Ann De Cocker22 Terrein ≠ thema, ≠ onderwerp Brillen om naar het leven te kijken Normatieve brillen

23 HIGW A'pen - 2010Marie-Ann De Cocker23 Terreindoel = Een wenselijke en mogelijk geachte verrijking of verdieping bij de leerling (en de leerkracht) op een bepaald domein

24 HIGW A'pen - 2010Marie-Ann De Cocker24 Ingrediënten richtinggevend


Download ppt "Aan de slag met het leerplan RK-godsdienst Marie-Ann De Cocker HIGW Antwerpen september 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google