De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leerplan RKG - OV1 concretisering.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leerplan RKG - OV1 concretisering."— Transcript van de presentatie:

1 leerplan RKG - OV1 concretisering

2 motivering leerplan beperkt zich tot het aangeven van begrippen
geplaatst binnen levensbeschouwelijke componenten probleem er is bijna geen omschrijving van het doel van de componenten er is geen aanduiding naar aanpak door de leerkracht laten de volledige invulling aan de leerkracht over bij het werken met elektronische platforms: het vak verdampt en gaat op in de aangegeven ontwikkelingsdoelen opgelegd door het ministerie ipv de ontwikkelingsdoelen godsdienst

3 werkwijze navraag bij leerkrachten over hun manier van werken
vraag te omschrijven hoe zij de componenten aanvoelen navraag concrete lesdoelen bij diverse leergroepen op basis van deze gegevens duidelijke omschrijving van de componenten de concrete lesdoelen herformuleert in meer ‘abstracte’ doelen omdat OV1 leerlingen heel divers zijn en leerkrachten de oefening krijgen om vanuit deze ‘abstractere doelen’ opnieuw gaan concretiseren

4 werkwijze teksten opnieuw uitgelegd en voorgelegd aan leerkrachten
aanpassing van de teksten op basis van de commentaren door de leerkrachten. voorleggen van de teksten aan de volledige IRBOS groep verwerken van de suggesties voorleggen aan IRIGSO afwerken en verfijnen van de formuleringen

5 inhoud concretisering
vertrekpunt: omschrijven van doel van de tekst omschrijven van de doelgroep omschrijven van ontwikkelingsfasen taak van de leerkracht inbedding in de school vakspiritualiteit vanuit Bijbelse blikvanger de componenten 1 tot 5: echte componenten 6 ‘verhalen’ toch als component om nadruk te leggen op het belang ervan terug naar het leerplan

6 schematisch SITUERING VERTROUWEN VERHALEN TERUGLEERPLAN MOGELIJKHEDEN
VERBONDENHEID GOED EN KWAAD RITUELEN EN SYMBOLEN

7 schematisch SITUERING VERTROUWEN VERHALEN TERUGLEERPLAN MOGELIJKHEDEN
VERBONDENHEID GOED EN KWAAD RITUELEN EN SYMBOLEN

8 inhoud - situering doel van de tekst doelgroep ontwikkelingsfasen
talenten leerlingen stimuleren i.f.v. levensbeschouwelijke en godsdienstige groei doelgroep disharmonisch ontwikkelingsprofiel groei begeleiden aangeven van fasen is moeilijk omwille van de verscheidenheid ontwikkelingsfasen socialisatieperiode (// kinderen tussen 6 en 19 maand) individualisatiefase (// kinderen van 16 maand tot 3 jaar) identificatiefase (// kinderen van 3 tot 7 jaar)

9 situering rol van de leerkracht centraal
LLN participeren aan beleving van de LK LK als brug tussen beleving op school en thuis intentie van de LK overstijgt het socialiserende intentie van de LK veelal ‘vorm van openbaring’ LK godsdienst -> teamspeler stap mee in het cyclische proces, groepswerkplan en individueel handelingsplan

10 vaste structuurelementen
Bijbelse blikopener omschrijving component opdracht leerkracht situering LB/GD context van het vak omschrijven ontwikkelingsdoelen

11 schematisch SITUERING VERTROUWEN VERHALEN TERUGLEERPLAN MOGELIJKHEDEN
VERBONDENHEID GOED EN KWAAD RITUELEN EN SYMBOLEN

12 vertrouwen blikopener omschrijving opdracht van de leerkracht
nood aan vertrouwensrelaties voor de ene -> geeft dynamiek aan het leven voor de andere -> bedreigend werken aan basisvertrouwen opdracht van de leerkracht ontmoetende lerarenstijl als kans tot LB/GD groei situering LB/GD context Jezus’ omgang met mensen als inspiratiebron

13 vertrouwen ontwikkelingsdoelen: de leerling…
leert met hoofd, hart en handen wat ‘vertrouwen’ betekent verruimt zijn/haar leefwereld door toenemend vertrouwen in zichzelf en in de medemens bouwt een vertrouwensband met de omgeving op ervaart vertrouwen als een kans om persoonlijk en levensbeschouwelijke te groeien leert Jezus kennen als iemand die vanuit vertrouwen mensen laat zijn wie ze zijn

14 schematisch SITUERING VERTROUWEN VERHALEN TERUGLEERPLAN MOGELIJKHEDEN
VERBONDENHEID GOED EN KWAAD RITUELEN EN SYMBOLEN

15 mogelijkheden blikopener omschrijving opdracht van de leerkracht
helpen om LLN bewust te maken van eigen mogelijkheden positief leren omgaan met grenzen en beperkingen evenwicht zoeken tussen mogelijkheden en beperkingen opdracht van de leerkracht versterken van zelfvertrouwen door mogelijkheden te benoemen en te waarderen situering in LB/GD context Bijbelverhalen stimuleren het waarderend omgaan met mensen

16 mogelijkheden ontwikkelingsdoelen: de leerling…
ontdekt naast de ervaring van eigen beperkingen ook zijn/haar eigen mogelijkheden ervaart dat relaties met medemensen, zijn/haar eigen mogelijkheden stimuleert ondervindt dat positieve omgang met eigen mogelijkheden een goed gevoel geeft leert zien dat de ontmoetingen van Jezus met mensen groeibevorderend zijn ontdekt dat de weg naar ‘positieve ervaringen’ gebeurt met vallen en opstaan

17 schematisch SITUERING VERTROUWEN VERHALEN TERUGLEERPLAN MOGELIJKHEDEN
VERBONDENHEID GOED EN KWAAD RITUELEN EN SYMBOLEN

18 verbondenheid blikopener omschrijving opdracht van de LK
verbondenheid als kans divers: met zichzelf: realistisch zelfbeeld en groeiend zelfvertrouwen de ander: nabijheid ondergaan, verdragen, vragen of ervoor kiezen de natuur: gevoelens ontlokken van tevredenheid, rust, mysterie,… andere culturen of levensbeschouwingen: verwarrend, vragen respect de Ander: in muziek, biddende sfeer, dans, creatief bezig zijn opdracht van de LK via actieve- en ervaringsgerichte activiteiten situering in LB/GD context Bijbelverhalen als bron van verbondenheid

19 verbondenheid ontwikkelingsdoelen: de leerling…
groeit naar een realistisch zelfbeeld zet stappen naar zelfaanvaarding leert omgaan met de spanning tussen een idealistische toekomstdroom en haalbare mogelijkheden wordt uitgedaagd om de nabijheid van anderen te beleven (ondergaan, verdragen, vragen of kiezen) ziet hoe inspirerende figuren door verbondenheid het beste uit mensen proberen te halen ontdekt hoe de natuur/schepping kansen geeft tot positieve beleving leert op een creatieve en zorgzame manier de schepping te verkennen: planten, dieren, milieubewustzijn, natuurelementen

20 verbondenheid ontwikkelingsdoelen: de leerling…
wordt op weg gezet om een plaats te geven aan de onvoorspelbaarheid van de natuur verkent het Bijbelse visioen als weg naar geluk en verbondenheid met God ontdekt dat gevoelens van dankbaarheid en verwondering een weg naar het mysterie kunnen zijn leert respect aan voor andere culturen en levensbeschouwingen door verkenning van feesten, verhalen,…

21 schematisch SITUERING VERTROUWEN VERHALEN TERUGLEERPLAN MOGELIJKHEDEN
VERBONDENHEID GOED EN KWAAD RITUELEN EN SYMBOLEN

22 goed en kwaad blikopener omschrijving opdracht van de LK
bewustwording van grenzen – gevisualiseerd en herhaald morele beperking vooral in gebrek aan empatisch vermogen actualiteit op tv - natuurrampen, geweld,… opdracht van de LK via keuzeactiviteiten moraliseren als mogelijke valkuil situering in LB/GD context verbondenheid met God, mens en schepping voorzet tot goedheid God komt de mens in alle omstandigheden tegemoet

23 goed en kwaad ontwikkelingsdoelen: de leerling…
ontdekt wat goed en kwaad is leert omgaan met conflicten en kwaad wordt in de transfer van liefde en vriendschap gevoelig voor het goede leert conflicten uit het dagelijkse leven (media, context,…) hanteren staat open voor Bijbelse verhalen over omgang met goed en kwaad

24 schematisch SITUERING VERTROUWEN VERHALEN TERUGLEERPLAN MOGELIJKHEDEN
VERBONDENHEID GOED EN KWAAD RITUELEN EN SYMBOLEN

25 rituelen en symbolen blikopener omschrijving opdracht van de LK
symbolen, rituelen, sacramenten als groeikans verkennen van oerelementen kan uitgangspunt zijn geven mogelijkheid tot verkennen van leven en geloof kunnen structurerende elementen zijn opdracht van de LK voorbeeldfunctie en mogelijke wegwijzer naar het mysterie situering in LB/GD context symbolen, rituelen en sacramenten kunnen voeling geven met de diepere dimensie van leven -> verwijzing naar God

26 rituelen en symbolen ontwikkelingsdoelen: de leerling…
verkent op een creatieve manier de tegengestelde betekenis van de oerelementen ontdekt symbolen als een verwijzing naar een diepere dimensie verkent rituelen in verschillende culturen en levensbeschouwingen ziet de sacramenten als uitdrukking van verbondenheid tussen mensen onderling en met God

27 schematisch SITUERING VERTROUWEN VERHALEN TERUGLEERPLAN MOGELIJKHEDEN
VERBONDENHEID GOED EN KWAAD RITUELEN EN SYMBOLEN

28 verhalen blikopener omschrijving niet echt een component
toch omschrijven als doelen om deze mogelijkheid tot religieuze en levensbeschouwelijke groei onderlijnen van het belang van het narratieve: verhalen verbinden en bemiddelen ruimer dan ‘verhalen’… een creatieve en aangepaste aanpak kansen tot verwondering en bewondering, maar ook tot verontwaardiging of genietend luisteren vormen een inrijpoort naar vertrouwen, verbinding, geloof in eigen mogelijkheden… naar de andere componenten

29 verhalen ontwikkelingsdoelen: de leerling…
beleeft een verhaal met al haar/zijn zintuigen ervaart via verhalen een sfeer van vertrouwen ontdekt via verhalen de mogelijkheden waarover hij/zij al dan niet beschikt groeit in eigen mogelijkheden door het herkennen van beperktheden en mogelijkheden in verhalen komt door verhalen op het spoor van verbondenheid bespeurt door bemiddelende verhalen het onderscheid tussen goed en kwaad proeft in verhalen dat het goede de mensen gelukkig maakt ervaart het belang van rituelen, symbolen en sacramenten door levensechte verhalen.

30 schematisch SITUERING VERTROUWEN VERHALEN TERUGLEERPLAN MOGELIJKHEDEN
VERBONDENHEID GOED EN KWAAD RITUELEN EN SYMBOLEN

31 terug naar leerplan wil vooral kansen geven aan LB en religieuze groei
op een gestructureerde manier op een diverse manier respecteren van de eigenheid van het vak door de sociale vaardigheden waar mogelijk te overstijgen naar het zingevende abstracte doelen… willen ‘openheid’ waarborgen om te concretiseren naar de mogelijkheden van de leerlingen in de pedagogische eenheid.

32


Download ppt "Leerplan RKG - OV1 concretisering."

Verwante presentaties


Ads door Google