De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Godsdienst en ASS Buitengewoon secundair onderwijs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Godsdienst en ASS Buitengewoon secundair onderwijs."— Transcript van de presentatie:

1 Godsdienst en ASS Buitengewoon secundair onderwijs

2 De werkgroep ASS en godsdienst Leden van de stuurgroep ASS van het VVKBuO Leden van de inspectie RKG Godsdienstleerkrachten uit BuO

3 Doel van de werkgroep Schooljaar 2005-2006 –Vanuit het leerplan RKG: Een voorstel voor een zinvol en kwaliteitsvol aanbod RKG –Vanuit de werkervaring met kinderen en jongeren met ASS: Een zoektocht naar een zinvol aanbod, communicatie, werkvormen… –Organisatie van een ontmoetingsdag/studiedag Schooljaar 2006-2007 –Uit de evaluatie van de studiedag blijkt Dat leerkrachten nood hebben aan uitwisseling en verdieping Dat leerkrachten uitgedaagd worden in het zoeken naar werkbare ‘vaardigheden’ bij de leerlingen –We willen een vervolg op deze studiedag We willen de moeilijkheden niet uit de weg gaan We voelen dat er nood is aan meer -Bestuderen van de levensbeschouwelijke vaardigheden -Aan de hand van het boek van Jef De Schepper/ Levensbeschouwing ontwikkelen -Gesprek met Peter Vermeulen van autisme centraal

4 Schooljaar 2007-2008 –We ontwerpen een vaardighedencaleidoscoop –Enkele leerkrachten gaan aan de slag met de caleidoscoop Schooljaar 2008-2009 –Voorstelling van de caleidoscoop aan alle leden van de inspectie RKG via IRBOL en IRBOS –Vraag om de caleidoscoop voor te stellen aan de godsdienstleerkrachten die werken met leerlingen met ASS –Vraag aan de leerkrachten om ermee aan de slag te gaan en te evalueren –Samenbrengen van evaluaties tegen het 3 de trimester Later –Organisatie van een ontmoetingsdag voor leerkrachten die werken met leerlingen met ASS Doel van de werkgroep

5 De vaardighedencaleidoscoop

6 Waarom een caleidoscoop? De caleidoscoop is een hulpmiddel voor godsdienstleerkrachten in klassen met leerlingen met ASS Voor het realiseren van ontwikkelingsdoelen, terreindoelen en voor het werken met sleutelwoorden vanuit het Leerplan RKG

7 De caleidoscoop OV2 / OV3 ontwikkelings- doelen OV4 Terreindoelen OV1 sleutelwoorden

8 Fundamenteel vertrouwen Verbondenheid beleven leerling / leerplan Transcendentie zien Traditie hanteren De caleidoscoop

9 Godsdienstige componenten transcendentiegebruik maken van symbolen om aan te tonen dat er meer is achter de werkelijkheid. verbondenheidlaten ervaren dat elke mens deel is van een groter geheel. fundamenteel vertrouwen een positieve kijk op het leven krijgen en versterken zonder tekorten/onvolmaaktheden te ontkennen. traditie hanterenelementen uit godsdienst(en) leren kennen en verbinden aan eigen ervaringen.

10 De caleidoscoop Fundamenteel vertrouwen Verbondenheid beleven leerling / leerplan Transcendentie zien In de Traditie hanteren

11 Levensbeschouwelijke vaardigheden waarnemenvia het zintuiglijke waarnemen komen tot verwondering voor…en genieten van….. communicatieCommunicatie met de anderen, met jezelf en dit met hart, hoofd en handen. Er moet betrokkenheid zijn over datgene waarover gesproken wordt. handelenoefenen in het omzetten het denken naar het handelen. Actieve autonomie moet geoefend worden door feedback van de lkr. en de ouders verbeeldingervaringen uitdrukken in beelden redenerenbenoemen van ervaringen die een ingesteldheid/visie verduidelijken en ontwikkelen verkennenzien in een bredere context, door verbanden te maken en transfers te leggen

12 Transcendentie zien Traditie hanteren Fundamenteel vertrouwen Verbondenheid beleven leerling raamplan

13 Sterke kanten kinderen met ASS Letterlijk begrijpen Oog voor details De feiten Leven volgens de regels De wetten Rechttoe rechtaan, eerlijk Het uiterlijke/het zien … Sterke kanten kinderen zonder ASS Begrijpen naar de geest Oog voor het grotere geheel De ideeën Leven tussen de regels De uitzonderingen op de wet Humor, liegen en bedriegen Het innerlijke …

14 Hoe gaan leerkrachten hiermee aan de slag? Natuur Het wonder van de natuur beleven, bekijken – natuurverschijnselen verwondering Verwoorden welke beelden uit de natuur hen ‘raken’ Begrijpen dat sommige dingen uit de natuur niet te verklaren zijn Genieten van de natuur Waarnemen Communicatie Verkennen Schepping wetenschap Zien aan de hand van verhalen het verschil tussen de godsdienstige benadering van de schepping en de wetenschap Leren hun eigen mening te verwoorden op een respectvolle manier Kritisch nadenken over godsbeelden Waarnemen, Verkennen, Redeneren, Communicatie, Traditie, transcendentie Een voorbeeld uit de jaarplanning OV1

15 Opnemen van de vaardighedencaleidoscoop op de leerprojectfiche waarnemencommunicerenhandelenredenerenverbeelden fundamenteel vertrouwen verbondenheid voelen traditie transcendentie

16 Vraag aan de inspectie Vaardighedencaleidoscoop uitleggen aan LKRN die werken met jongeren met ASS LKRN vragen ermee aan de slag te gaan en te experimenteren Evaluatievragen: –Is de caleidoscoop een hulpmiddel? –Hoe ga je als leerkracht aan de slag met de vaardighedencaleidoscoop? –Tips en suggesties? Aanvullingen?


Download ppt "Godsdienst en ASS Buitengewoon secundair onderwijs."

Verwante presentaties


Ads door Google