De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ik heb iets van autisme of zo

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ik heb iets van autisme of zo"— Transcript van de presentatie:

1 Ik heb iets van autisme of zo
Julie Ampe

2 Inleiding Jongeren met ASS Bascule Extern => Intelligente jongeren
Onderwijs op havo/vwo-niveau Psycho-educatie Begeleidingsstijl Contra’s psycho-educatie Competenties In dit artikel => beschrijving inhoud van het programma

3 Jongeren met ASS Kenmerken:
*wederkerige sociale interactie *(non)verbale communicatie *rigide gedragspatronen: fascinaties en sterotypieën Chronische stoornis in alle ontwikkelingsdomeinen Behoefte aan structuur en voorspelbaarheid en onhandisheid in de communicatie Gebrekkige Teory of Mind (TOM)

4 Bascue Extern Onderwijs
Tussen twaalf en twintig met autismespectrumstoornis Poliklinische psychiatrische behandeling Ambulante hulpverlening Aanleren competenties van de jongeren en hun gezin Trainer voor de kinderen => Staat bekend op school, werkt nauw samen met docenten

5 Psycho-educatie Meedelen van diagnose tot zelfs vormen psychotherapie
Technieken per individu kunnen verschillende ingezet worden Bewust worden van anders-zijn Team van therapeuten Behoefte aan herhaling hebben Enige lijdensdruk voelen Sterke terugval in functioneren of negatief zelfbeeld

6 De begeleidingsstijl Het autistische denken => concrete en expliciete aanpak Nooit beginnen met uitleggen => wel bevragen en bespreken => omwille van 3 redenen *Scherp beeld te krijgen van kennisniveau (goed aansluiten) *Eventuele idiosyncratische cognities *Kan vergroten dat verworven informatie beter wordt onthouden

7 Contra’s voor psycho-educatie (Het gaat niet)
Als het vanuit de andere komt en de jongere niet gemotiveerd is Als de jongeren niet ziet dat er een probleem is Niet in staat om informatie om zichzelf te betrekken De omgeving niet in staat => voldoende ondersteuning Te veel weerstand tegen herhaling van cursus Jongere te veel in beslag wordt genomen door andere problemen

8 Het oorspronkelijke basisprogramma Vermeulen
Ik ben uniek: *Buitenkant ( uiterlijke kenmerken) *Binnenkant ( persoonlijkheid: karakter, mogelijkheden) Mijn lichaam *Buitenkant *Binnenkant (onder andere: organen en hersenenn) Anders zijn: ziekte, stoornis, handicap, oplossingen en hulpmiddelen, aanpassingen in de omgeving Autisme: oorzaak, kenmerken, soorten autisme, bijkomende problemen voor- en nadelen

9 Competenties van de trainer
Veel kennis over & ervaring hebben met ASS Autistisch denken goed kunnen analyseren Kunnen inspelen op de individuele leerstijl Oprechte nieuwsgierigheid tonen (authentiek zijn) Geduldig zijn en de jongere zelf ontdekkingen laten doen Flexibele kunnen denken & handelen Uiteenlopende werkvormen en middelen kunnen hanteren Motiverende gesprekstechnieken kunnen inzetten Didactische vaardigheden hebben Humor kunnen toepassen ter verlichting en relativering


Download ppt "Ik heb iets van autisme of zo"

Verwante presentaties


Ads door Google