De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HGW-Vuurvlinder 20111 Passend Onderwijs? Bezuinigingen? Handelings Gericht Werken Hulp vanuit de overheid?

Verwante presentaties


Presentatie over: "HGW-Vuurvlinder 20111 Passend Onderwijs? Bezuinigingen? Handelings Gericht Werken Hulp vanuit de overheid?"— Transcript van de presentatie:

1 HGW-Vuurvlinder 20111 Passend Onderwijs? Bezuinigingen? Handelings Gericht Werken Hulp vanuit de overheid?

2 HGW-Vuurvlinder 20112 H andelings G ericht W erken De onderwijsbehoeften van een leerling staan centraal. Uitgangspunt:

3 HGW-Vuurvlinder 20113 H andelings G ericht W erken ander uitgangspunt: Als een kind buiten boord valt, moeten we eerst eens gaan kijken naar de kwaliteit van het schip! kernvraag: Niet: wat heeft het kind? Maar: wat heeft het kind nodig?

4 HGW-Vuurvlinder 20114 H andelings G ericht W erken Wat verwacht het kind van ons? …dat er rekening mee wordt gehouden dat ik last heb van pijn, angst en onzekerheid …dat ik dingen niet of moeilijk kan …dat de leerkrachten een positieve houding hebben …dat ik serieus genomen wordt en kwaliteiten heb …dat alle mensen die over mij gaan goed samenwerken …dat ik op verschillende manieren binnen de school kan leren …dat ik in mijn eigen tempo en op mijn eigen niveau kan leren …dat ik van en met anderen kan leren

5 HGW-Vuurvlinder 20115 H andelings G ericht W erken Welke stappen heeft het team van de Vuurvlinder ondernomen? oktober 2009 : Zorgprofielonderzoek van WSNS, waar staan we als school nu. Waar willen we als school naar toe? september 2010: Workshop: executieve functies in de klas (je zelf ontdekken en anders leren kijken naar kinderen)

6 HGW-Vuurvlinder 20116 H andelings G ericht W erken Bijeenkomsten handelingsgericht werken met Peter de Vries - Inventariseren stimulerende en belemmerende factoren van de leerlingen uit je eigen groep = onderwijsbehoefte van het kind - Wat kan het kind aan / Wat kan de groep aan = bepalen van het drijfvermogen = het groepsoverzicht - Maken van een groepsplan op 1 vakgebied voor 1 periode

7 HGW-Vuurvlinder 20117 H andelings G ericht W erken Vervolgstappen voor de rest van dit schooljaar: -Presentatie van Marco Bastmeijer over Meervoudige Intelligentie - Afsluitende studiedag met Peter de Vries met o.a. info over groepsdynamica; kijken naar het nieuwe schooljaar en evaluatie van het afgelopen schooljaar

8 HGW-Vuurvlinder 20118 H andelings G ericht W erken Vervolgstappen voor het volgend schooljaar: - Ervaringen opdoen / oefenen met het maken en hanteren van groepsplannen - Een voor de school bruikbaar format ontwerpen ( uitgaande van de ervaringen die in de nabije toekomst opgedaan worden)


Download ppt "HGW-Vuurvlinder 20111 Passend Onderwijs? Bezuinigingen? Handelings Gericht Werken Hulp vanuit de overheid?"

Verwante presentaties


Ads door Google