De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vervolgbijeenkomst ‘Traject voor de Toekomst’ VSV bijeenkomst 19 juni 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vervolgbijeenkomst ‘Traject voor de Toekomst’ VSV bijeenkomst 19 juni 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Vervolgbijeenkomst ‘Traject voor de Toekomst’ VSV bijeenkomst 19 juni 2013

2 Vervolgbijeenkomst Traject voor de Toekomst Programma  Conclusies bijeenkomst 14 februari 2013  ToekomstTeam  Palet aan voorzieningen - Heroriëntatie en doorstroom - Aanvullende en vervangende trajecten - Toeleiding en begeleiding naar stage, leer/werkplek  Toeleiding  Instroommomenten  Reactie en discussie VSV bijeenkomst 19 juni 2013

3 Vervolgbijeenkomst Traject voor de Toekomst ToekomstTeam  RMC’s en Mbo-instellingen hebben vanuit de regiomiddelen extra budget gekregen voor implementatie.  Intensieve samenwerking tussen de begeleider van de school en de RMC-trajectbegeleider.  Bespreken Vsv-scan en bekijken samen wat er evt. nog mogelijk is.  V oeren toekomstgesprek a.d.h.v. toekomstplan VSV bijeenkomst 19 juni 2013

4 Vervolgbijeenkomst Traject voor de Toekomst Mogelijke leerling routes Toekomstplan Wordt gemaakt door de leerling/ouders m.b.v. de 2delijnsbegeleider/RMC-trajectbegeleider VSV bijeenkomst 19 juni 2013

5 Vervolgbijeenkomst Traject voor de Toekomst Inhoud Toekomstplan: Inzicht in het verleden  Wat ging goed/fout? Wat heb je ervan geleerd?  Wat ga je anders doen? Enz. Stappenplan  Acties tot nieuwe keuze/aanmelding Verantwoordelijkheid /regie  Van wie heb je hierbij “hulp” nodig? Wie heeft regie? VSV bijeenkomst 19 juni 2013

6 Vervolgbijeenkomst Traject voor de Toekomst Voorwaarden tot succes ToekomstTeam  1 aanspreekpunt  Cultuuromslag  Zorgvuldige intake (toekomstplan)  Aantal instroommomenten  Succes heroriëntatie, doorstroomtrajecten, korte ondersteunende trajecten, coachingwaaier, enz. VSV bijeenkomst 19 juni 2013

7 Vervolgbijeenkomst Traject voor de Toekomst Start ToekomstTeam: Septemberactie 2013. School en RMC ondernemen actie op cursisten die niet zijn komen opdagen. VSV bijeenkomst 19 juni 2013

8 Vervolgbijeenkomst Traject voor de Toekomst Heroriëntatie  Er komt geen bovenschoolse voorziening. Blijft dus zoals het is.  Elke Mbo-instelling heeft hiervoor een eigen toeleiding en voorziening ingericht.  Elke school heeft budget ontvangen voor een kwaliteitsimpuls.  Doel: terugdringen uitval cat. 4 (studie/beroepskeuze gebonden factoren) VSV bijeenkomst 19 juni 2013

9 Vervolgbijeenkomst Traject voor de Toekomst Doorstroomcoach/trajecten  Aanleiding  Mbo-instellingen hebben vanuit de regiomiddelen extra budget gekregen voor implementatie.  Bedoeling is om per leerling een maatwerktraject (inspectieproof) aan te bieden totdat leerling start op de nieuwe opleiding. In principe wordt de leerling niet uitgeschreven  Regie bij school of bij RMC VSV bijeenkomst 19 juni 2013

10 Vervolgbijeenkomst Traject voor de Toekomst Aanvullende en vervangende trajecten Zie: http://www.vsvgroningen.nl/index.php?page=coaching VSV bijeenkomst 19 juni 2013

11 Vervolgbijeenkomst Traject voor de Toekomst Toeleiding leer/werkplek en stage  BBL-offensief (ook bij intake voor cursisten zonder bbl-baan)  Coördinatiepunt(en) Stage  Pilot Terra Next  Toeleiding niv. 1 naar minimaal 12 uur werk VSV bijeenkomst 19 juni 2013

12 Vervolgbijeenkomst Traject voor de Toekomst Toeleiding Intensieve coaching ReboundAanmeldingsformulier naar Verwijs- Playing for Succesen adviescommissie BBL-Offensief BBL coachingBestaande/bekende routes Kans 050 Rest: Loket VSV voorzieningen vsvtrajecten@vsvgroningen.nl vsvtrajecten@vsvgroningen.nl ( Margriet Haaijer, voor indeling, planning en communicatie) VSV bijeenkomst 19 juni februari 2013

13 Vervolgbijeenkomst Traject voor de Toekomst Onderzoek instroommomenten: Corine Seelen en Ger Koenen VSV bijeenkomst 19 juni februari 2013

14 Vervolgbijeenkomst Traject voor de Toekomst Discussie, inbreng en aanbevelingen uit de zaal VSV bijeenkomst 19 juni februari 2013


Download ppt "Vervolgbijeenkomst ‘Traject voor de Toekomst’ VSV bijeenkomst 19 juni 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google