De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De invloed van werknemers op de strategie van de vennootschap Marnix Holtzer Levenbach-lezing 5 juni 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De invloed van werknemers op de strategie van de vennootschap Marnix Holtzer Levenbach-lezing 5 juni 2013."— Transcript van de presentatie:

1 De invloed van werknemers op de strategie van de vennootschap Marnix Holtzer Levenbach-lezing 5 juni 2013

2 Boodschap Voor het herstel van een evenwichtige positie van werknemers bij het strategisch beleid van de vennootschap is een nationale mentaliteitsverandering nodig 5 junil 2013 2

3 Structuur Deel 1: De ontwikkeling van strategisch beleid Hoofdstuk 1. De gewijzigde verhoudingen rondom de vennootschap Hoofdstuk 2. Het strategisch beleid van de vennootschap Hoofdstuk 3. De factor arbeid en het ondernemingsrecht Deel 2: Ondernemingsraad en strategisch beleid Hoofdstuk 4. De invloed van de ondernemingsraad op strategische besluiten Deel 3: Andere werknemersvertegenwoordigers en strategisch beleid Hoofdstuk 5. De Europese ondernemingsraad Hoofdstuk 6. De positie van de vakorganisaties 5 junil 2013 3

4 Probleemstelling Welke invloed kunnen werknemers uitoefenen op het strategisch beleid van de Nederlandse vennootschap, deel uitmakend van een Nederlands of internationaal concern, hoe heeft deze invloed zich ontwikkeld en welke mate van invloed op het strategisch beleid zou evenwichtig zijn in het licht van de maatschappelijke opvattingen op dat punt? 5 junil 2013 4

5 Totstandkoming strategisch beleid  Fase 1: Preliminaire analyse  Fase 2: Strategisch ontwerp  Fase 3: Operationeel ontwerp  Fase 4: Implementatie 5 junil 2013 5

6 Ontbreken van strategisch beleid  "Lerende organisatie"  Salami-tactiek  HBG - Ondernemingskamer: besluitvorming op basis van irrationele argumenten  Van der Moolen 5 junil 2013 6

7 Wie bepaalt de strategie? 5 junil 2013 7

8 Medezeggenschapsrechtelijke driedeling in het Nederlandse bedrijfsleven 1.Nederlandse concerns en ondernemingen 2.Nederlandse internationale concerns 3.Buitenlandse internationale concerns met belangen in Nederland 5 junil 2013 8

9 Nederlandse onderneming 1.Strategievorming 2.Informatievoorziening 3.Overleg 4.Rechtsmiddelen: 4.1. Enquêterecht 4.2. Beroepsrecht 4.3. Structuurregeling 5.Evaluatie 5 junil 2013 9

10 Nederlandse internationale concerns  Globalisering, maar locaties en landsgrenzen blijven cruciale rol vervullen  Semiglobalization  Taak concernleiding: gehele groep, niet iedere dochtervennootschap 5 junil 2013 10

11 Strategievorming  Geen grote(re) behoefte bestuur tot overleg  Medezeggenschapsstructuur  Convenanten 5 junil 2013 11

12 Enquêterecht  Actieve participatie in het debat over de strategie  Voeging als belanghebbende 5 junil 2013 12

13 Beroepsrecht  Drie Philips Lighting-zaken (Terneuzen, JOR 2000/122, Weert, ARO 2006, 168 en Middelburg, JAR 2007, 67).  Besluit in voorbereiding artikel 24 lid 1 WOR?  Wanneer de onderneming deel uitmaakt van een internationaal, breed vertakt concern, waarin de besluitvorming over meer schijven loopt zal de fase die voorafgaat aan de periode van een besluit in voorbereiding vaak langer zijn dan bij een zelfstandige onderneming en kan moeilijker worden gezegd wanneer de ene fase overgaat in de andere. 5 junil 2013 13

14 Structuurregeling  Zie Douwe Egberts  Streven naar een structuur waarbij het hoogste bestuursorgaan primair is belast met strategische en internationale aangelegenheden is begrijpelijk  Geen noodzaak medezeggenschap op hoogste niveau 5 junil 2013 14

15 Stelling 1 In de zaal Organon hebben de werknemers geen rol van doorslaggevende betekenis gespeeld 5 junil 2013 15

16 Stelling 2 De leer van toerekening en medeondernemerschap moet niet worden gecodificeerd 5 junil 2013 16

17 Stelling 3 Voor het herstel van een evenwichtige positie van werknemers bij het strategisch beleid van de vennootschap is een nationale mentaliteitsverandering nodig 5 junil 2013 17


Download ppt "De invloed van werknemers op de strategie van de vennootschap Marnix Holtzer Levenbach-lezing 5 juni 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google