De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toepassing van IAS 19/RJ 271 in het Nederlandse stelsel: vloek of zegen? .

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toepassing van IAS 19/RJ 271 in het Nederlandse stelsel: vloek of zegen? ."— Transcript van de presentatie:

1 Toepassing van IAS 19/RJ 271 in het Nederlandse stelsel: vloek of zegen?
.

2 Indeling Indeling: misverstanden met betrekking tot IAS 19
uitgangspunten IAS 19 IAS 19 in Nederlandse pensioensituatie

3 Wat is IAS 19 niet IAS 19 is geen financieringsstelsel
IAS 19 heeft geen invloed op solvabiliteitseisen fonds IAS 19 zegt niets over toezichtskader IAS 19 is een geen angelsaksisch produkt IAS 19 is niet samengesteld door mensen die niets weten van NL situatie IAS 19 is een geen stuk van kamergeleerden maar is wel degelijk politiek gekleurd

4 Uitgangspunten IAS 19 Kwalificatie van de regeling (defined benefit/defined contribution) hangt af van wie het actuariële risico in overwegende mate draagt: werkgever, of werknemer Volstaat de contributie of bestaat er nog kans op nabetalingen?

5 Uitgangspunten IAS 19 Defined benefits plans:
gericht op waardering toezegging en verdeling lasten over diensttijd werknemer Waardering toezegging: wat is de “best estimate” eindloon/middelloon voorwaardelijke/onvoorwaardelijk

6 Uitgangspunten IAS 19 Waardering toezegging; financiele veronderstellingen: discontovoet obv high quality corporate bonds; toekomstig salaris/pensioengrondslag (benefit level) het verwachte rendement van de beleggingen Indexatie meenemen als: dit formeel is vastgelegd; als indexatie een gewoonte en er is geen indicatie dat dit gaat veranderen

7 Uitgangspunten IAS 19 verdeling lasten over diensttijd werknemer:
via projected unit credit methode; ieder dienstjaar krijgt een evenredig deel van de verwachte aanspraak leidt tot een meer gelijkmatige verdeling van last over boekjaar Zie voorbeeld allocatie pensioenlasten over diensttijd: NL-Methode 1: Backservice ineens als last genomen NL-Methode 2: Backservice gespreid als last genomen IAS-Methode 3: IAS 19 methode Voor uitleg voorbeeld: Zie Externe Verslaggeving in Theorie en Praktijk (red. Hoogendoorn, Klaassen, Krens), derde druk, hoofdstuk 19, pag 629.

8 Voorbeeld: allocatie pensioenlasten over diensttijd
Leeftijd Salaris % methode1 % methode 2 % methode 3 25 30 35 40 45 50 55 60 64 30.000 44.080 53.630 59.212 65.375 72.179 79.691 87.986 95.239 0,75 2,36 3,20 3,52 5,42 7,11 9,89 13,78 18,70 1,51 2,25 3,00 4,38 5,76 8,77 13,86 31,14 3,85 3,42 3,69 4,40 5,43 6,24 7,46 8,99 10,60 Voor uitleg voorbeeld: Zie Externe Verslaggeving in Theorie en Praktijk (red. Hoogendoorn, Klaassen, Krens), derde druk, hoofdstuk 19, pag 629.

9 IAS 19 kent 2 volatiliteitsbegrenzers
Begrenzers hebben betrekking op demping actuarieel resultaat (verschil tussen verwacht en werkelijk) De corridor (10% van belegd vermogen of pensioenverplichting) Resterende verschillen (boven de drempel) mogen worden uitgesmeerd

10 IAS 19 vertaald naar NL-regelingen
OPFs: aard van de regeling (db/dc) is bepalend BPF: multi-employer plans aard van de regeling is wederom bepalend; indien db: is er voldoende informatie om db verplichting per sponsor uit te rekenen? Kan een redelijke allocatie worden gemaakt over de sponsors? Zo nee: behandelen alsof het een dc is!!

11 IAS 19 vertaald naar NL-regelingen
BPF: multi-employer plans nieuwe IFRIC op komst: versleuteling totaal tekort over sponsors wordt voorgesteld als minimum-optie Verzekerde regelingen (niet via opf/bpf) aard van regeling is bepalend; mechanisme premieheffing: geen db-funding? risico’s of nabetaling (bv bij waardeoverdracht)

12 IAS 19 in Nederlandse RJ-richtlijnen: een hoofdpijndossier
november 1999: eerste ontwerp-richtlijn (O-RJ 271); September 2002: oprichting RJ-STAR werkgroep Pensioenen Maart 2003: hoop tumult in pers: Nederland zou mogen afwijken van IAS 19 (“miljardenramp voorkomen”) Juni 2003: RJ 271 in definitieve vorm gepubliceerd Vanaf nov 2003: Discussie over verschillen IAS19 vs RJ271 26 Januari 2004: Brief OFF/VB aan RJ: Accountants te strikt! (zie FD 16 februari 2004)

13 IAS 19 versus RJ 271: zijn er verschillen?
RJ: financieringsovereenkomst sponsor/fonds nadrukkelijk meenemen in dcp/dbp classificatie Financiele risico’s voor rp (en niet de werknemer) zijn bepalend RJ: BPF-regelingen doorgaans defined contribution; Ook IAS 19 redeneert vanuit werkgever

14 Zijn accountants te strikt?
Beursgenoteerde ondernemingen: IAS 19 is referentie IAS 19 verplicht te kijken naar premiestelling als mechanisme van tekortfinanciering IFRS is moving target: aanstaande ontwerp-interpretaties geven mede richting aan oordeel

15 Kritiek op IAS 19 Transparantie met fonds is onterecht
Corridorbenadering Complexiteit Administratieve belasting (mn voor MKB)

16 IAS 19: vloek of zegen Bewustwording actuariële risico’s vergroot
Zijn werknemers hiervan de dupe? Beter tijdig dan te laat ingrijpen! Mijn mening: meer zegen dan vloek.

17 A member firm of Deloitte Touche Tohmatsu


Download ppt "Toepassing van IAS 19/RJ 271 in het Nederlandse stelsel: vloek of zegen? ."

Verwante presentaties


Ads door Google