De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

20 november 2013 Voorbij de illusie van zeker pensioen: Zelf bewust aan het stuur! Bianca Tetteroo Divisievoorzitter, Achmea Pensioen & Leven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "20 november 2013 Voorbij de illusie van zeker pensioen: Zelf bewust aan het stuur! Bianca Tetteroo Divisievoorzitter, Achmea Pensioen & Leven."— Transcript van de presentatie:

1 20 november 2013 Voorbij de illusie van zeker pensioen: Zelf bewust aan het stuur! Bianca Tetteroo Divisievoorzitter, Achmea Pensioen & Leven

2 20 november 2013 19692013 We hebben een Demografische crisis!

3 20 november 2013 FILMPJE HET VERANDEREND PENSIOENLANDSCHAP

4 20 november 2013 Wat goed was in het verleden hoeft niet goed te zijn voor de toekomst

5 20 november 2013 Veelvuldige kleine aanpassing van regelingen leidt tot hoge uitvoeringskosten en verdere onduidelijkheid! Klantbelang? Vele kleine wijzigingen: Pensioen stapsgewijs 65 naar 67 Pensioen opbouw versobert AOW stapsgewijs omhoog AOW vanaf je verjaardag Voor nu bekende wetswijzigingen (2012-2015) alleen al bij Achmea verzekerden nu vele miljoenen extra uitvoeringskosten op de teller. Ook bij pensioenfondsen hoge kosten. 1% kosten op het pensioenvermogen kan tot wel 30% lagere uitkering leiden. Enorme communicatieslag : Steeds berichten naar miljoenen deelnemers (vaak in meerdere regelingen) en naar vele tienduizenden werkgevers Afschaffing spaarloon en levensloop ‘Verzamelwet pensioenen’: wijzigingen rondom waardeoverdracht Vorige week nog: Nabestaandenpensioen aanpassing Voor alle actieven en inactieven: Uitleggen van verandering Voorleggen keuzes aan werkgevers en deelnemers Doorrekenen alternatieven Keuzes administratief doorvoeren

6 20 november 2013 3-dwaze dagen drukker bezocht dan pensioen 3-daagse… …penny-wise, pound-foolish ?

7 20 november 2013 Vanuit demografische crisis een enorme Verwachtingskloof te overbruggen… BewusteloosBij bewustzijn

8 20 november 2013 Vanuit demografische crisis een enorme verwachtingskloof te overbruggen… Bewusteloos (Schijn)zekerheden Bij bewustzijn Reële ambitie

9 20 november 2013 Voorbeeld van Schijnzekerheid: Koopkracht van nominaal pensioen is bij 2% inflatie in 35 jaar gehalveerd!

10 20 november 2013 Mensen zeggen garanties te willen… Zouden product kopen zonder garanties Zouden geen product kopen zonder garanties werkgevers werknemers … maar zijn toch bereid garanties te ruilen voor een hogere verwachte uitkering. Verwachte maandelijkse uitkering Gegarandeerde minimale maandelijkse uitkering Curve van gelijk nut: Een verwacht pensioen van € 1.030 met een garantie op € 820 vindt men evenveel waard als verwacht € 1.350 met een bodem op € 470

11 20 november 2013 Bewusteloos (Schijn)zekerheden Verplicht en wordt geregeld (bonden/cao) Bij bewustzijn Reële ambitie Zelf aan het stuur (verplicht) Vanuit demografische crisis een enorme Verwachtingskloof te overbruggen…

12 20 november 2013 Bewusteloos (Schijn)zekerheden Verplicht en wordt geregeld (bonden-cao) Solidair Bij bewustzijn Reële ambitie Zelf aan het stuur (verplicht) Collectief Vanuit demografische crisis een enorme Verwachtingskloof te overbruggen…

13 20 november 2013 Vallen we droog, krampachtig zittend in hetzelfde schuitje?

14 20 november 2013 Het oudedagsvoorzieningsstelsel ook klaarstomen voor een nieuwe samenleving

15 20 november 2013 Mensen willen…Dus moeten we streven naar… Niet belazerd worden Bepaalde zekerheid over oudedagsopbouw Tegen zichzelf beschermd worden Flexibiliteit wanneer stoppen met werk/opbouw Zo min mogelijk premie betalen Flexibele premie-inleg binnen bandbreedte Maximaal gebruik van fiscale mogelijkheden Zo laag mogelijke uitvoeringskosten Hun levensstijl straks handhaven (koopkracht) + Geen verrassingen Mogelijkheid om beschikbare geldpotten in te zetten als het echt nodig is Het eerlijke verhaal: Beperken intergenerationele solidariteit Leeftijdsdifferentiatie Heldere definitie individuele eigendomsrechten Spaarplicht vanuit bruto salaris Geen harde knip opbouw naar uitkering (‘LAM’) Life cycles niet prognosticeren op leeftijd 67 maar op levensverwachting Maximale omzetting iedere euro in pensioen Schaal, efficiënt systeem, minder aanpassingen Behoud ‘werkgever als basis van collectiviteit’ Inactieven veel meer overhevelen Life-cycle beleggen + Relevante en begrijpelijke pensioeninformatie Ook als er tegenvallers ontstaan Stem risico af op levensfase Koppeling 2 e – 3 e – 4 e pijler + Koppeling Wonen en Zorg

16 20 november 2013 In 2013 overbruggen we de Verwachtingskloof Behoud het goede uit het verleden en verander daarmee de toekomst


Download ppt "20 november 2013 Voorbij de illusie van zeker pensioen: Zelf bewust aan het stuur! Bianca Tetteroo Divisievoorzitter, Achmea Pensioen & Leven."

Verwante presentaties


Ads door Google