De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Er zijn bij Mediq drie pensioenfondsen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Er zijn bij Mediq drie pensioenfondsen"— Transcript van de presentatie:

0 Pensioenregeling Mediq
Heb je nog steeds vragen over het voornemen? Op het intranet (inloggegevens 1.mediq en samen) kun je een vraag-en-antwoordlijst vinden die wordt aangevuld met vragen die tijdens de bijeenkomsten worden gesteld of die later binnenkomen bij Pensioenfonds Mediq. Je kunt het intranet ook thuis op je eigen computer openen. Staat jouw vraag er niet bij, dan kun je voor meer informatie altijd terecht bij Pensioenfonds Mediq. Mail naar of bel naar tel. (020) Keuze van nú belangrijk voor later!

1 Er zijn bij Mediq drie pensioenfondsen
Aantal medewerkers Totaal aantal deelnemers * Pensioenfonds Medewerkers Apotheken (PMA) 2.322 23.499 Pensioenfonds Mediq (Pf Mediq) 1.260 Pensioenfonds Apothekers (SPOA) 259 2.706 *) exclusief gepensioneerden en slapers (ex medewerkers) Pensioenfonds Mediq: is klein en mede daardoor kwetsbaar heeft een minder gunstige samenstelling deelnemers (minder actieve deelnemers) Daarom: onderzoek naar andere mogelijkheden voor de pensioenregeling Er zijn bij Mediq drie pensioenfondsen Pensioenfonds Medewerkers Apotheken (PMA) De medewerkers in de apotheek zijn verplicht deelnemer in het bedrijfstakpensioenfonds PMA. Een bedrijfstakpensioenfonds is werkzaam, zoals de naam al zegt, voor een hele bedrijfstak. Het fondsbestuur is samengesteld uit vertegenwoordigers van de werkgevers en vakbonden. Het totale fonds is groter want er zijn ook nog ruim ex-werknemers (slapers) en ruim gepensioneerden. Pensioenfonds Mediq Pensioenfonds Mediq is opgezet in 1978 voor de bedrijfsonderdelen die niet tot de bedrijfstak van de apotheken behoren. Doordat in het verleden bedrijven zijn afgestoten, heeft Pensioenfonds Mediq veel slapers en verder nog 700 gepensioneerden. Pensioenfonds Apothekers (SPOA) Het pensioenfonds voor de apothekers is een zogenaamd beroepspensioenfonds. Alle apothekers in Nederland zijn hier verplicht bij aangesloten. Het fonds kent in totaal ongeveer deelnemers, slapers en gepensioneerden. Omdat overstappen naar dit fonds geen optie is, komt dit pensioenfonds verder niet meer aan de orde. Waarom zoekt Mediq naar een andere oplossing voor Pensioenfonds Mediq? Pensioenfonds Mediq is een relatief klein fonds. Het belegd vermogen is ongeveer € 300 miljoen. Het aantal premiebetalende deelnemers is ongeveer een derde van het totaal. Dat is een ongunstige verhouding. De omgeving van pensioenfondsen wordt steeds ingewikkelder door ontwikkelingen in de financiële wereld en maatregelen van de overheid (toezichthouders). Dit stelt hoge eisen aan de uitvoerders van het pensioen- en vermogensbeheer en aan het toezicht op de uitvoerders. De regeldruk neemt toe. Dit alles brengt kosten met zich mee. Een deel van deze kosten zijn voor alle pensioenfondsen gelijk, of ze groot of klein zijn. Hoe kleiner een fonds is, hoe zwaarder deze kosten wegen. Ook de financiële crises van de laatste jaren hebben aangetoond dat pensioenfondsen kwetsbaar zijn. Dit is ook duidelijk te zien op de balans van Mediq. Met deze achtergrond heeft Mediq besloten te onderzoeken welke andere mogelijkheden er zijn om een goed pensioen te regelen voor de deelnemers in Pensioenfonds Mediq. 1

2 Mediq wil aansluiten bij PMA
Dit betekent: De nieuwe opbouw pensioen voortaan bij het PMA Opgebouwde pensioenaanspraken worden aan PMA overgedragen Ingegane pensioenen worden overgedragen Mediq wil aansluiten bij PMA Bedrijven kunnen zich vrijwillig aansluiten bij een bedrijfstakfonds. Van die mogelijkheid wil Mediq gebruikmaken. Dat betekent dat als de aansluiting bij PMA doorgaat, de werknemers die eerst bij Pensioenfonds Mediq hun pensioen opbouwden, vanaf dat moment hun pensioen gaan opbouwen bij PMA. Ook eerder opgebouwde pensioenaanspraken worden aan PMA overgedragen om te voorkomen dat ze uit de pas gaan lopen met de nieuwe opbouw. En ook de pensioenaanspraken van de slapers en de pensioenen van de gepensioneerden worden overgenomen door PMA. Uiteindelijk zal Pensioenfonds Mediq worden opgeheven. 2

3 Kenmerken Pensioenfonds Mediq en PMA
Pf Mediq Actieve deelnemers 1.260 Gepensioneerden 748 Slapers (ex-medewerkers) 2.542 % actief 27,7% Dekkingsgraad (2011) 103,9% PMA Actieve deelnemers Gepensioneerden 4.325 Slapers (ex-medewerkers) % actief 61,0% Dekkingsgraad (2011) 99,1% PMA een fonds met meer actieve deelnemers een jongere samenstelling kan daardoor voor langere termijn beleggen en dus meer risico nemen Kenmerken Pensioenfonds Mediq en PMA Je ziet hier een beknopte vergelijking van de twee pensioenregelingen. Er zijn twee belangrijke onderdelen die aandacht vragen: De samenstelling van de fondsen Actieve deelnemers zorgen voor de inkomsten van een pensioenfonds. Zowel de werkgever Mediq als de deelnemers zelf betalen premie. Pensioenfonds Mediq kent ongeveer 28% actieve deelnemers. Dat is minder dan een derde. Pensioenfonds PMA kent meer dan 60% actieve deelnemers en dat betekent dat er dus méér premie binnenkomt bij dit fonds en de druk van pensioenaanspraken en uit te keren pensioenen veel minder is. PMA kan iets meer risico nemen bij het beleggen, omdat er meer premie binnenkomt en het fonds zich bij tegenslagen wat makkelijker kan herstellen. Door meer risico te nemen, kun je ook meer rendement halen uit je beleggingen, wat weer goed is voor het vermogen van het fonds. Pensioenfonds Mediq daarentegen moet door het grote aantal niet-actieven veel meer aandacht schenken aan bescherming tegen negatieve risico’s. De consequentie daarvan is dat het fonds ook minder profiteert van een herstel van de economie. De rentegevoeligheid van PMA is groter. Voorbeeld: 1% stijging van de rente betekent bij PMA ruim 20% stijging van de dekkingsgraad. Bij PF Mediq is dat ruim 12%.PMA is daardoor het afgelopen jaar met de sterk dalende rente zwaarder getroffen dan Pensioenfonds Mediq (-30% PMA t.o.v. -12% Pf Mediq), maar als de economie aantrekt en de rente stijgt, is het herstel van PMA ook veel sterker. Natuurlijk, de lagere dekkingsgraad en gevoeligheid van PMA kan ook negatief uitpakken. In de slechtste scenario’s is de kans om op de pensioenen en aanspraken te korten bij PMA hoger dan bij Pensioenfonds Mediq. Maar zoals iedereen weet: zonder risico’s ook geen extra rendement. De dekkingsgraad Een tweede belangrijk punt is de dekkingsgraad. Bij PMA was die eind 2011 ongeveer 4% lager dan bij Pensioenfonds Mediq. Dat is op dit moment een voordeel, want het betekent dat we ‘geld overhouden’ als we bij de overstap pensioenaanspraken inkopen bij PMA die op hetzelfde niveau liggen als nu. En voor dat extra geld kunnen we de aanspraken verhogen door bijvoorbeeld de indexatieachterstand gedeeltelijk te compenseren. Dus: ondanks de wat lagere dekkingsgraad op dit moment zijn wij positief over PMA voor de toekomst. 3

4 Wat betekent dit voor de deelnemers?
Meer pensioen Het ouderdomspensioen (OP) wordt hoger, door lager drempelbedrag (gunstig voor 2-verdieners) Partnerpensioen van 54% naar 70% OP Wezenpensioen van 11% naar 14% OP Meer inhouding pensioenpremie Het betekent wel dat de inhouding pensioenpremie hoger wordt Het effect is het grootst voor de laagstbetaalden Compensatie De hogere premie wordt gedurende 5 jaar afnemend gecompenseerd Voorbeeld Werknemer met salaris € Als hij 35 dienstjaren pensioen opbouwt is dat (naast AOW): Pensioen PMA Pensioen Pf Mediq Wat betekent dit voor de deelnemers? Rechts zie je een voorbeeld van een werknemer met een bruto jaarsalaris van € Iedereen heeft in Nederland recht op AOW. Dat is een vast bedrag en bepaald geen vetpot. Daarnaast bouw je als medewerker pensioen op. Voor de berekening van je pensioen trek je van je bruto jaarsalaris eerst de AOW-grondslag af (ook wel pensioendrempel of franchise genoemd). Over de rest, de zogenaamde pensioengrondslag, bouw je pensioen op. Oorspronkelijk werd voor deze drempel steeds de AOW voor gehuwden als basis genomen. Maar met de komst van tweeverdieners die elk een eigen pensioen opbouwen, werd deze werkwijze minder interessant. De pensioendrempel werd losgekoppeld van de AOW. Bij Pensioenfonds Mediq ligt hij nog wel in de buurt daarvan. In 2012 bedraagt dit Omdat apothekersassistenten vaak parttime werken, is voor hen een aftrek op basis van gehuwden-AOW niet gunstig. PMA heeft daarom een lager drempelbedrag dan Pensioenfonds Mediq, namelijk € Het verschil van bijna € betekent dat over een fors hoger bedrag pensioen wordt opgebouwd. Je ziet dat rechts op het plaatje. Bij eenzelfde salaris bouwt de medewerker in dit voorbeeld in 35 jaar € méér pensioen op. Omdat zijn eigen bijdrage een percentage is van de pensioengrondslag betaalt hij daarvoor wel meer premie. Naast de hogere pensioenopbouw ouderdomspensioen, is bij PMA ook het partnerpensioen en het wezenpensioen wat hoger dan bij Pensioenfonds Mediq. Voor de premieverdeling werkgeversdeel / werknemersdeel wil Mediq al een paar jaar aansluiten bij wat in de markt gebruikelijk is en onderhandelt daar ook al een tijdje over met de vakbonden. Het komt neer op 2/3 deel voor de werkgever en 1/3 deel voor de werknemer. Bij PMA wordt deze marktconforme verdeling al toegepast. De hogere premie is gemiddeld ongeveer € 35 per maand. Omdat dit vooral voor de lagere salarissen best een fors bedrag is, is met de COR en vakbonden afgesproken dit gedurende 5 jaar aflopend te compenseren. Op het volgende plaatje lichten we dat toe. € 6.439 4

5 5 jaar compensatie van hogere wn-premie
Voorbeeld Werknemer met salaris € (bruto in €) Alle bedragen bruto Wn-premie per maand nu Wn-premie per maand straks Compensatie Wn-premie na compensatie Jaar 1 60,83 94,66 100% 60,88 Jaar 2 80% 67,60 Jaar 3 60% 74,36 Jaar 4 40% 81,12 Jaar 5 20% 87,89 Jaar 6 0% 5 jaar compensatie van de hogere werknemerspremie Ook hier nemen we weer de werknemer met een bruto salaris van € als voorbeeld. We gaan er gemakshalve even vanuit dat zijn salaris de komende 5 jaar gelijk blijft. In de eerste kolom zie je wat deze werknemer nu betaalt: € 60,83 per maand. In de tweede kolom zie je zijn werknemerspremie als we zonder compensatieregeling overstappen naar PMA. De derde kolom geeft het compensatiepercentage weer. Dit is in het eerste jaar 100% en loopt vervolgens elk jaar met 20% af gedurende 5 jaar. In de vierde kolom zie je welke bedragen daadwerkelijk worden ingehouden in de komende jaren na aansluiting bij PMA. Je ziet dat in het zesde jaar de inhouding gelijk is aan de premie die normaal gesproken de deelnemers bij PMA betalen. Deze compensatieregeling geldt alleen voor de medewerkers die overgaan van Pensioenfonds Mediq naar PMA. Apotheekmedewerkers die nu al deelnemen aan PMA krijgen deze compensatie dus niet. 5

6 Compensatie van indexatieachterstand
Pf Mediq heeft sinds 2006 de koopkracht niet helemaal bij kunnen houden. Achterstand tot en met 2011 voor werknemers opgelopen tot 5,66% voor gepensioneerden en slapers tot 7,48% PMA gaat dat niet goedmaken Mediq zal bij overgang gegarandeerd 50% compenseren; dat betekent een verhoging van pensioenaanspraken die kan oplopen tot 2,83% voor actieve deelnemers * Compensatie van indexatieachterstand Indexatie Door de inflatie neemt de koopkracht van de euro af. Als je inkomen gelijk blijft, lever je dus elk jaar een beetje koopkracht in. Pensioenfondsen proberen deze inflatie elk jaar te compenseren. Indexatie heet dat, of volgens de pensioenwet: toeslag verlening. In de afgelopen jaren heeft Pensioenfonds Mediq door de financiële situatie op dat moment niet altijd volledig kunnen compenseren. In die zin heb je als deelnemer eigenlijk nog iets te goed en zou deze achterstand worden ingehaald in een periode waarin het economisch weer wat beter gaat. PMA zal deze indexatieachterstand echter niet inhalen. Dat doen ze alleen voor deelnemers die een achterstand hebben opgelopen terwijl ze deelnemer waren van PMA, dus alleen voor apotheekmedewerkers. Compensatie van de indexatieachterstand Het recht op inhalen vervalt na 10 jaar (is door de wet bepaald) en de komende jaren is de kans op inhalen niet erg groot. Als we niet overgaan naar PMA, zou het wel een paar jaar kunnen duren voordat Pensioenfonds Mediq weer volledig gaat indexeren, om van inhalen maar niet te spreken. Als we wél overgaan naar PMA willen Mediq en het bestuur van Pensioenfonds Mediq dat een deel van de indexatieachterstand wordt goedgemaakt, omdat de kans op inhalen van de bij Pensioenfonds Mediq opgelopen achterstand dan definitief verkeken is. Daarom is besloten om zeker 50% van de achterstand tot en met 2011 te compenseren. Mocht het zo zijn dat de dekkingsgraad van Pensioenfonds Mediq voldoende verschilt van die van PMA (zie ook dia nr. 3 onder ‘Dekkingsgraad’) dan zou het méér kunnen worden. De indexatieachterstand tot en met 2011 is voor werknemers opgelopen tot 5,66%. Bij een overgang naar PMA worden de pensioenaanspraken dus met zeker 2,83% verhoogd (50% van 5,66%). Niet-actieve deelnemers hebben een achterstand opgelopen tot 7,48%. De helft hiervan is 3,74%. Pensioengerechtigden gaan er dus direct op vooruit, omdat het pensioen nu al word uitgekeerd. Je krijgt de compensatie alleen als je de oorspronkelijke indexatie ook echt gemist hebt. Dat wil zeggen dat iemand die in 2010 in dienst is gekomen de achterstand van 2009 niet heeft opgelopen. Voor diegene zal de verhoging van de aanspraken dus minder zijn, namelijk 2,83% - 1,5% = 1,33%. Er is wel een ‘maar’ Als de dekkingsgraden voldoende verschillen, kan de compensatie door het Pensioenfonds Mediq worden betaald door de overgebleven waarde. Maar als het verschil niet groot genoeg is, zou de inhaalindexatie betaald moeten worden door de werkgever. Mediq heeft maar een beperkt budget om de overgangskosten te financieren. Als het verschil tussen de dekkingsgraden te klein wordt, gaat de overstap naar PMA niet door. *) Afhankelijk van duur dienstverband 6

7 Wat betekent het voor de gepensioneerden?
PMA gaat de pensioenbetaling overnemen Mediq zal bij overgang gegarandeerd 50% compenseren; dat betekent dat de verhoging van pensioenaanspraken voor gepensioneerden kan oplopen tot 3,74% * Als PMA indexeert loonontwikkeling i.p.v. prijsstijging Wat betekent het voor de gepensioneerden? De pensioenuitkeringen aan gepensioneerden gaat gewoon door. In plaats dat de uitkeringen betaald worden door Pensioenfonds Mediq zullen ze vanaf de overgang door PMA worden betaald. Na het moment van de overgang zal ook de indexatieachterstand worden uitbetaald aan de gepensioneerden. Een verhoging die oploopt tot 3,74%. En ook hier geldt: wie de achterstand niet heeft geleden, krijgt ook de compensatie niet. Voor gepensioneerden is dat minder waarschijnlijk, maar theoretisch is dat mogelijk in verband met waardeoverdracht. Een andere verandering is dat toekomstige indexaties niet gebaseerd zijn op de prijsontwikkeling, zoals bij Pensioenfonds Mediq, maar op de loonontwikkeling. Als je dit over een langere periode bekijkt, betekent dit meestal een hogere indexatie. Dat kan echter verschillen van jaar tot jaar; er zijn ook jaren waarin de prijsstijging hoger is dan de loonstijging. *) Afhankelijk van hoe lang men pensioengerechtigd is 7

8 Is alles al definitief? Het besluit is pas definitief als:
de overdracht is goedgekeurd door De Nederlandsche Bank de vakbonden hebben ingestemd De vakbonden zullen hun leden raadplegen de transactie financieel haalbaar is Dekkingsgraad bepaalt de prijs Dekkingsgraad van PMA hoger dan Pf Mediq: bijbetalen Andersom: geld beschikbaar voor verbetering pensioen Als de markt aantrekt wordt PMA gauw te duur Wens vakbonden 75% garantie voor koopkrachtcompensatie i.p.v. 50%, d.w.z. Actieve deelnemers 2,83%  4,25% Gepensioneerden 3,74%  5,61% Is alles al definitief? Nee, het doorgaan van de plannen is afhankelijk van een aantal factoren. De belangrijkste: De overgang moet toestemming krijgen van De Nederlandsche Bank (DNB). Deze bewaakt dat voldoende gezorgd wordt voor de belangen van de deelnemers. Dat werkt twee kanten op: de deelnemers van Pensioenfonds Mediq mogen er niet op achteruit gaan, maar de deelnemers van PMA mogen door de overgang ook niet benadeeld worden. DNB heeft drie maanden de tijd om te reageren. Dat loopt tot 20 mei; eventueel later als men aanvullende informatie opvraagt. Pensioen is een arbeidsvoorwaarde en die wordt bij Mediq vastgesteld in het overleg tussen werkgever en vakbonden. De vakbonden vinden de overgang naar PMA een goede zaak. Zij willen echter graag dat de compensatie van de indexatieachterstand gegarandeerd 75% wordt, terwijl Mediq gaat voor een garantie van 50%, met een ambitie van 75% als dat financieel haalbaar is. Het voorstel van de vakbonden betekent € 5,2 miljoen aan extra kosten. Dat vinden wij als Mediq te veel gevraagd, gezien de huidige financiële situatie in de pensioenwereld. Mediq heeft zich al een zeer goede werkgever getoond: sinds de crisis van 2008 heeft Mediq grote extra bedragen in het fonds gestopt, via extra stortingen (€ 7,5 miljoen) en een hogere werkgeverspremie (€ 8,2 miljoen), in totaal ongeveer € 15,7 miljoen. Daardoor is de verhoging van de werknemerspremie beperkt gebleven: van 8,5% naar 8,9%. Het verschil in dekkingsgraad tussen Pensioenfonds Mediq en PMA is erg belangrijk. De pensioenaanspraken worden bij PMA ingekocht bij de dekkingsgraad op het moment van overgang. Zoals al eerder vermeld: als de dekkingsgraad van Pensioenfonds Mediq hoger is dan die van PMA, dan is er geld beschikbaar om de pensioenaanspraken te verhogen. Hoe groter het verschil, hoe meer er mogelijk is. Is het verschil te klein, dan moet de werkgever bijpassen om de 50% compensatie te kunnen betalen. Dit betekent dat voor het toekennen van 50% compensatie, aangevuld met andere noodzakelijke kosten van de transactie, het minimale dekkingsgraadverschil +0,6% moet zijn. Voor het toekennen van 75% compensatie loopt dat minimale verschil op tot +2,3%. Om te illustreren dat dit nog best spannend is: als de rente in Nederland 0,2% stijgt, neemt het verschil in dekkingsgraad ongeveer 2,5% af. 8

9 Welke alternatieven zijn er?
Verzekeraars Met deze lage rentes duur Als de markt aantrekt misschien een optie Pensioenfonds voortzetten onder andere condities Meer eigen risico deelnemers Welke alternatieven zijn er? Er zijn een aantal alternatieven mogelijk als de aansluiting met PMA niet doorgaat. Pensioen onderbrengen bij een verzekeraar Begin 2011 was de dekkingsgraad van PMA veel te hoog om een eventuele overgang financieel te kunnen behappen. Toen is onderzocht of de pensioenen konden worden ondergebracht bij een verzekeraar. In eerste instantie leek dat een goede mogelijkheid te zijn, maar toen in het derde kwartaal van 2011 de rente zo sterk daalde, trokken de verzekeraars hun aanbod in. Daardoor kwam de overgang naar PMA opnieuw in beeld. Op dit moment is verzekeren vrij duur, maar als de economie aantrekt zou dat misschien ook weer een optie kunnen zijn. Pensioenfonds voortzetten onder andere condities Ook is gekeken naar het voortzetten van het pensioenfonds, maar dan onder andere condities. De werkgever is namelijk niet bereid nog lange tijd de hoge premies te betalen die onder de huidige uitvoeringsovereenkomst aan de orde zijn. Dat betekent een ander contract met meer vaste premies, waarbij de risico’s meer bij de deelnemers komen te liggen. Overigens betekent de lage startdekkingsgraad van nu dat indexatie lastiger wordt en inhaalindexatie over het verleden zelfs zeer onwaarschijnlijk. Wij hebben berekeningen laten maken op dit soort alternatieven, maar ze betekenen allemaal een verslechtering ten opzichte van de bestaande situatie en ten opzichte van aansluiting bij PMA. 9

10 Samenvattend Werkgever Deelnemers
Bijna alle werknemers in hetzelfde pensioenfonds Werkgever heeft laatste jaren extra bijgestort en hogere premie betaald Mede daardoor is het fonds op peil gebleven en is de werknemerspremie maar minimaal verhoogd Toekomst: lagere premie voor werkgever; Alternatieven voor PMA minder aantrekkelijk Deelnemers PMA heeft een goede pensioenregeling, die in hoofdlijnen beter is dan Pf Mediq Het te bereiken pensioen is hoger Achterstand koopkracht wordt gegarandeerd voor 50% gerepareerd Bij gunstige marktomstandigheden kan dit meer worden Daar staat tegenover: De eigen bijdrage voor de werknemer gaat omhoog, dit wordt 5 jaar afnemend gecompenseerd Bij PMA wat meer beleggingsrisico, dat kent plussen en minnen Samenvattend Werkgever De werkgever zal premie besparen, dat is duidelijk. De werkgever heeft daarom een budget beschikbaar gesteld om de overgang mogelijk te maken als er een laag dekkingsgraadverschil is. Dit komt overeen met 5 jaar premievoordeel. Deelnemers Als bestuur van Mediq Pensioenfonds en als werkgever zijn wij van mening dat hier een heel goed en goed verdedigbaar voorstel op tafel ligt. De overgang naar PMA is voor alle groepen deelnemers een goede zaak: meer premie betalen, maar ook meer pensioen opbouwen! Er wordt van de deelnemers een hogere eigen bijdrage gevraagd, maar die is niet hoger dan de bijdrage van degenen die nu al bij het PMA zijn aangesloten. De eerste 5 jaar wordt de verhoging van de werknemers premie door de werkgever aflopend gecompenseerd. De pensioenen onderbrengen bij PMA brengt een wat hoger risico met zich mee, maar daar staan twee compensatieregelingen tegenover en bij herstel van de economie is het rendement veel hoger. 10

11 STANDPUNT FNV EN CNV Overgang naar PMA okee
Compensatieregeling negatieve inkomenseffecten okee Kosten overgang voor Mediq okee Overgangsregeling kan beter Mediq wil gemiste indexatie uit verschil in dekkingsgraden betalen met garantie van 50% en ambitie van 75%; bonden willen garantie 75% uit voordelen Mediq Consequentie: risico overgang PMA gaat niet door; Mediq zoekt alternatief Besluit ligt bij onze leden

12 VERSCHIL TUSSEN MEDIQ EN VAKBONDEN
GARANTIE 75% MOGELIJK DOOR VOORDELEN MEDIQ Betaalt veel minder premie Geen heftige balansfluctuaties meer (goed voor beurs) Geen extra stortingen wg meer Volgens berekening pensioendeskundigen bonden voordeel wg zo groot dat extra 5,2 miljoen euro haalbaar is voor gevraagde garantie op 75% van gemiste indexatie Wg èn wn betalen op evenwichtige wijze voor beter pensioen Afwijzing Mediq van 75% garantie Gevolg: Mediq wil over naar PMA als dekkingsgraad PF Mediq 2,3% boven PMA ligt; bonden bij 0,6% met extra investering Mediq van 5,2 miljoen euro


Download ppt "Er zijn bij Mediq drie pensioenfondsen"

Verwante presentaties


Ads door Google