De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jos van Weert 2Xplain HR Lounge 25 september 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jos van Weert 2Xplain HR Lounge 25 september 2008."— Transcript van de presentatie:

1 Jos van Weert 2Xplain HR Lounge 25 september 2008

2 Gevolgen prinsjesdag voor HR •Introductie •Meer werken, meedoen •Vergroening: auto van de zaak •Vereenvoudiging: loonstrookje simpeler?

3 2Xplain •Vakinformatie voor payrollprofessionals: –PayRoll Magazine inclusief PayRoll Nieuwsbrief –PayRoll Intranet inclusief CAO Nieuwsbrief –PayRoll Education

4 •Vakopleidingen –Basiskennis Loonadministratie (BKL) ‏ –Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL) ‏ –Vakopleiding PayRoll Services (VPS) 1e jaar HBO-bedrijfskunde –Consultant Payroll Services (CPS) 2e jaar HBO-bedrijfskunde •PayRoll Studiedagen –studiedagen zowel kennis als vaardigheden •PayRoll Seminars –4 keer per jaar, voorjaar, zomer, najaar en actualiteitendag in december

5 Keuze studie-/trainingsdagen2008 1.Aansprakelijkheid werkgever 2.Administratieve organisatie 3.Adviesvaardigheden 4.Arbeidsrecht Update 5.Boekhouden voor de salarisadministratie 6.Grensoverschrijdende arbeid 7.Loon(kosten) berekening en VCR 8.Omgaan met lastige klanten 9.Pensioenen 10.Timemanagement 11.Verzuimmanagement 12.WIA en haar aanvullingen

6 Keuze seminars 2008 Seminars: 13.Voorjaar 2008, 10 april 2008 14.Zelf aan het werk (casuïstiek), 5 juni 2008 15.Najaar 2008, 7 oktober 2008 16.Actualiteitendag 2009, 18 december 2008

7 Permanente Educatie Voordeelpakket 2008 •Drie studiedagen, trainingen of seminars naar keuze per jaar •NIRPA Registratie (RsA of RPP) voor PayRoll Magazine abonnees € 1.035,00 Voor bedrijfscontracten vanaf 10 medewerkers geldt dat iedere deelnemer: •PayRoll Magazine 11 keer per jaar + iedere 2 weken een digitale nieuwsbrief ontvangt •PayRoll Intranet kan gebruiken + iedere 2 weken een digitale CAO-nieuwsbrief Gediplomeerd en geregistreerd?

8 www.2Xplain.nl

9 Gevolgen prinsjesdag voor HR •Introductie •Meer werken, meedoen •Vergroening: auto van de zaak •Vereenvoudiging: loonstrookje simpeler?

10 Meer werk, meedoen •Jongeren aan het werk •Vergroting arbeidsparticipatie •Langer doorwerken

11 Jongeren aan het werk ‏ •Jongeren tot 27 jaar: –Vanaf 1 juli 2009 geen bijstand meer –Gemeenten zoeken scholing, werk of combinatie (mogelijk met afdracht- vermindering) –Geleidelijke invoering maatschappelijke stage –Wajong: grotere focus op werk

12 Vergroting arbeidsparticipatie •Geleidelijke afschaffing mogelijkheid van overdraagbaarheid algemene heffingskorting –In 15 jaar (met 6,67% per jaar) –Geboren op of na 01-01-1972 –Niet indien kinderen jonger dan 6 jaar •Hoogte algemene heffingskorting bevroren •Invoering inkomensafhankelijke arbeidskorting •Verlaging tarief eerste schijf •Invoering inkomensafhankelijke combinatie- korting •Ouderschapskorting verhoogd en losgekoppeld van levensloopregeling

13 Uitkeringsgerechtigden •Loonkostensubsidies bij aannemen WW-ers en (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten •Premiekorting in dienst nemen 50+-er met uitkering verhoogd tot € 6500 per jaar (3 jaar) ‏ •Aanpassing begrip passende arbeid •Meer mogelijkheden tot participatieplaatsen •Plan: “noriskpolis” bij aannemen WW-ers 55+

14 Langer doorwerken •Nieuw: doorwerkbonus vanaf 62 jaar •Daarnaast hogere arbeidskorting •Premiekorting in dienst houden 62+-ers van € 2750 pj (3 jaar). Vanaf 2013 € 6500 pj •Flexibilisering AOW-uitkering •Houdbaarheidsbijdrage AOW door inkorting van de 2 e schijf IB vanaf 2011 –Uitgezonderd reeds bestaande 65+-ers •Oud nieuws: vervallen partnertoeslag AOW per 2015

15 Gevolgen prinsjesdag voor HR •Introductie •Meer werken, meedoen •Vergroening: auto van de zaak •Vereenvoudiging: loonstrookje simpeler?

16 Vergroening: auto van de zaak •Nieuwe categorie bijtelling 20% voor schonere auto's •Nieuw: Geleidelijke invoering BPM op basis van CO2-uitstoot •Verdere verlaging MRB zeer zuinige auto's •MRB aardgasauto's = benzineauto's •Beïnvloed leasetarief

17 Gevolgen prinsjesdag voor HR •Introductie •Meer werken, meedoen •Vergroening: auto van de zaak •Vereenvoudiging: loonstrookje simpeler?

18 Vereenvoudiging: simpeler loonstrookje? •Ideeën over inhouding en afdracht van wettelijke loonheffingen •Laatste plannen: premies werknemers- verzekeringen volledig naar werkgevers •Samenvoegen loonheffing en bijdrage zorgverzekering (maar met verschillende %)

19 Of simpelere afdracht? •Afdracht via loonaangifte: één loonbegrip (maar met uitzonderingen) •Één werknemersbegrip (maar met uitzonderingen) •Één afdracht (maar met verschillende % en uitzonderingen) •Verdeling afdracht door Belastingdienst

20 Dank voor uw aandacht


Download ppt "Jos van Weert 2Xplain HR Lounge 25 september 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google