De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ton van den Berge, CBBS Presentatie SchildersVakdag 2005 15 maart 2005.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ton van den Berge, CBBS Presentatie SchildersVakdag 2005 15 maart 2005."— Transcript van de presentatie:

1 Ton van den Berge, CBBS Presentatie SchildersVakdag 2005 15 maart 2005

2 Prijsvorming: Wat staat u te wachten? Tweede ziektejaar 1-1-2005 Nieuwe CAO 1-3-2005? Nieuwe WAO wetgeving1-1-2006? Levensloopregeling en Prepensioen1-1-2006? Stelselherziening ziekenfonds1-1-2006? Walvis1-1-2006? Premie differentiatie WW1-1-2006?

3 Hoe begon het allemaal?  De privatisering van de sociale zekerheid in vogelvlucht:  Wet TAV (1992)  Wet TBA (1993)  Wet TZ (1994)  Arbowet (1995)  WULbZ (1996)  Pemba (1998)  Wet Verbetering Poortwachter (2002)  WVLbZ (2004)  WIA (verdeeld in IVA, WGA en EGB 2006)

4 Wat doet de overheid? Gevolgen... voor rekening van de overheid voor rekening van onderneming TAV TBA TZ Arbo WULbZ Pemba WVLbZ WIA Gevolgen privatisering

5 Prijsvorming door privatisering VERSCHIL tussen 1992 en 2005 1992- Premielast WAO en ZW meer dan 30% - Elke ondernemer betaalde evenveel 2005- De vervuiler betaalt! - Premielast WAO en ZW ca. 16% - Minimum premielast WAO en ZW ca. 8% Vraag: Hoe zwaar weegt de factor GELUK?

6 Prijsvorming door CAO Terugblik 2003-2005 GarantieLkst p/uur Procentuele UurloonGemiddeldStijging. 01-01-03 startsituatie CAO13,40 24,31 01-07-03 okt-'02 /apr-'0313,57 24,601,19% 01-01-04 apr.-'03 /okt-'0313,65 24,951,42% 01-07-04 okt-'03 /apr'-0413,78 25,331,52% 01-01-05 apr-'04 /okt-'0413,93 25,540,83% Totale CAO stijging in laatste jaar (2004)2,35% Totale CAO stijging in 2 jaar (22 maanden)5,06%

7 Nieuwe WAO wetgeving 2006 WIA: Wet Werk en Inkomen naar arbeidsvermogen -Ingangsdatum 1 januari 2006 -Vervangt de huidige WAO voor ziektegevallen per 1-1-2004 -Verzekering voor Invaliditeits Pensioen (IP) overbodig Binnen de WIA ontstaan twee of drie sub-regelingen:  IVA: Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten  WGA: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten  EGB: Extra Garantieregeling Beroepsrisico’s (ingetrokken of wordt later ingevoerd?!)

8 Vroegpensioen versus Levensloop VUT en prepensioen vervangen door Levensloopregeling? WAT KOST DAT?

9 OF: Afschaffen VP/VUT én van besparingen Pensioengat repareren Belangrijkste PensioengatSchilders CAO: Pensioenfranchise CAO€ 19.000 Fiscale ondergrens AOW€ 11.400 Verschil€ 7.600

10 Stelselherziening Ziekenfonds ofwel: Basisverzekering 2006 Prijsvorming voor de werkgever: De werkgeverskosten 2006 : 5,96% van het “dagloon” Bij particulier verzekerden: ca. 50% van € 3.000 =€ 1.500 p/j Wordt: € 33.000 x 5,96% = € 1.968 p/j Stijging werkgeverskosten bij v/h particulier : ca. 30%

11 Wet Administratieve Lastenverlichting Vereenvoudigd In Socialeverzekeringswetten WALVIS  SV-loon en fiscaal loon wordt gelijk  Dagloonsysteem wordt drastisch gewijzigd  Eén systeem van premieafdracht

12 Premiedifferentiatie WW 1)Bij dienstverband korter dan 1 jaar hoge premie 2)Bij dienstverband 1 jaar of langer lage premie 3)Lage premie ca. 2,55% 4)Hoge premie ca. 12,00%

13 Bandbreedte in prijsvorming laaghoog 1) Prijsvorming door wetgeving: (incl. factor geluk of pech) Prijsvorming 1e en 2e ziektejaar2,0%10,0% Premiedifferentiatie WAO0,0% 8,0% Premiedifferentiatie WW2,5%12,0% 2) Prijsvorming door CAO: LKST Verschil per Seizoen11,8% hoger 3) Prijsvorming “marktwerking”: LKST Verschillen per Regio16,0% hoger Max. bandbreedte53,3% verschil

14 Conclusie: Leuker kunnen we het niet maken …

15 Einde presentatie


Download ppt "Ton van den Berge, CBBS Presentatie SchildersVakdag 2005 15 maart 2005."

Verwante presentaties


Ads door Google