De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Besluitvorming in OCMW Prof. dr. Koen Hermans Projectleider Armoede en Welzijn LUCAS / Onderzoeksgroep Sociaal Werk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Besluitvorming in OCMW Prof. dr. Koen Hermans Projectleider Armoede en Welzijn LUCAS / Onderzoeksgroep Sociaal Werk."— Transcript van de presentatie:

1 Besluitvorming in OCMW Prof. dr. Koen Hermans Projectleider Armoede en Welzijn LUCAS / Onderzoeksgroep Sociaal Werk

2 OCMW-wet 1976: vertrek van een nieuw maatschappijproject  Artikel 1: –Elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid  Van willekeur naar een afdwingbaar recht op dienstverlening  Van armoedebestrijding naar menselijke waardigheid  Professionalisering = erkenning van maatschappelijk werk –Artikel 59 : Als publieke instelling vervult het OCMW zijn opdracht volgens de meest aangepaste methoden van het maatschappelijk werk

3  OCMW = drie logica’s –Politieke logica : voorzitter en bestuur –Ambtelijke logica: secretaris / managementteam –Professionele logica: maatschappelijk werkers  Politieke logica –Samenstelling van de Raad –Raad beslist over individuele dossiers Wie beslist ? Constantes in de OCMW-organisatie 3

4 Toegang tot hulpverlening: wie beslist?  Hulpverlening : –CAW: de sociale professional vanuit private voorziening –CGG: diagnose, door diagnostisch geschoolde professional, vanuit private voorziening –VAPH: advies door MDT, beslissing door PEC –Psychiatrie: multidisciplinair team –Integrale jeugdhulp : toegangspoort  Uitkeringen : –Werkloosheidsuitkering: directeur van RVA –Ziekte-uitkering: adviserende geneesheer en RIZIV-geneesheren  Beslissing over tot publiek gefinancierde hulpverlening : combinatie van ambtelijke logica en professionele logica

5  Sociaal onderzoek: enge en ruime invulling –Enkel bij toekenning van leefloon –OCMW-hulpverlening = sociaal onderzoek  Drie functies: –Vertrouwensrelatie opbouwen –Ruimte scheppen voor het verhaal van de cliënt: ‘de vraag achter de vraag’ –Aftoetsen van voorwaarden van recht op leefloon: toenemend belang van elektronische informatie Sociaal onderzoek 5

6  Van aanvraag naar dossier : –Mondelinge informatie samenvatten, structureren naar geschreven dossier –Structuur van een dossier? –Discretionaire ruimte oftwel beoordelingsruimte?  Van dossier naar advies: –Is er professionele toets door diensthoofd of collega’s? –wie formuleert advies? Advies van de mw’er of van sociale dienst? Besluitvorming in OCMW: van aanvraag naar advies 6

7  Wie stelt dossier voor?  Hoe wordt dossier voorgesteld?  Op basis waarvan wordt beslissing genomen ? –Op basis van sociaal onderzoek –Op basis van ‘argumenten van de straat’ –Wat is betekenis van art.59 in de huidige OCMW-praktijk?  Hoe ervaren cliënten dit? –‘examen’ afleggen –Meenemen van vertrouwenspersoon? –Rol van maatschappelijk werker als cliënt op Raad verschijnt? Van advies naar beslissing 7

8  Minimalistische piste: –Door maatschappelijk werkers: rol van collegiale toets en advies door sociale dienst ipv 1 mw’er –Door raadsleden: anonieme bespreking van cliëntsituaties  Maximalistische piste: –Raad : enkel beleidsmatige beslissingen –Nieuw beslissingsorgaan bij individuele dossiers •Enkel maatschappelijk werkers? •Maatschappelijk werkers en secretaris? •‘Raad van onafhankelijke professionals’ Nood aan professionalisering van sociaal onderzoek 8


Download ppt "Besluitvorming in OCMW Prof. dr. Koen Hermans Projectleider Armoede en Welzijn LUCAS / Onderzoeksgroep Sociaal Werk."

Verwante presentaties


Ads door Google