De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Social Return Bouwblokken Gemeente Amersfoort oktober 2013 Patricia Rath Thea Smid-Verheul.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Social Return Bouwblokken Gemeente Amersfoort oktober 2013 Patricia Rath Thea Smid-Verheul."— Transcript van de presentatie:

1 Social Return Bouwblokken Gemeente Amersfoort oktober 2013 Patricia Rath Thea Smid-Verheul

2 Sociaal inkopen loont! Contractvoorwaarde ‘5% social return’ een Opdrachtnemer doet een inspanning twv 5% van de opdrachtsom, door inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of maatschappelijke activiteiten. Streven:- duurzame relatie met opdrachtnemer - > 5% SROI door goede kandidaten te leveren - werkgeversbenadering i.t.t. cliëntbenadering  Bouwblokken methode

3 Opbouw van de waarden •Waarde representeert de inspanningen om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen •Alle inspanningen die verricht moeten worden om kandidaat te laten functioneren gedurende een jaar: loonkosten, opleiding, externe en interne begeleiding

4 SR bouwblokken Soort kandidaatWaarde Social Return inspanning (fte) WWB€ 30.000,= > 2 jaar in WWB€ 40.000,= < 1 jaar in WW€ 10.000,= > 1 jaar in WW€ 15.000,= WIA / WAO€ 30.000,= Wajong€ 35.000,= 55+€ 5.000,= extra op bovenstaande bedragen BBL traject€ 10.000,= /leerling BOL traject€ 5.000,= /leerling WSW inzetHet door het SW-bedrijf gefactureerde bedrag Maatschappelijke activiteit P.M. (indicatie € 100,= per besteed uur per medewerker) Voorbeeld: Gefactureerd bedrag op basis van het contract is € 300.000,=. De Social Return-verplichting bedraagt 5 % hiervan, dus € 15.000,=. Keuze Opdrachtnemer: ½ jaar iemand uit de categorie “WWB” of 1 jaar iemand uit de categorie “> 1 jaar in WW”.

5 Bouwblokkenmethode - kenmerken •Altijd 5% van de gefactureerde opdrachtsom •Geldt bij aanbestedingen voor ALLE werken, diensten en leveringen boven 200.000€ •Alle vrijheid bij invulling ›Opdrachtnemer bepaalt zelf welke “bouwblokken” hij gebruikt ›Mag ook in bedrijfsvoering, bij toeleverancier, en dus niet perse in de onderhavige opdracht •Geen boetebeding, maar in dialoog in redelijkheid zoeken naar passende oplossing (“waar ziet u welke mogelijkheden?”) •Ingang na ingang contract •Kandidaten eenmalig op te voeren •Inspanningswaarden politiek te sturen

6 Benodigdheden •Werkende methode •Pilot => intern draagvlak •Collegebesluit •BSR onafhankelijk onderdeel van WSP •Goed leveringproces aan achterkant (inzicht in kandidaten) •Meedenken en goede gespreksvaardigheden BSR •Overleg BSR– Inkoop - budgethouders •Enthousiasme

7 De dialoog levert mooie en doorlopende resultaten op! •Verlenging leerling bouwplaats bij opdracht aanleggen plein •Geen gedwongen ontslagen bij bouwer museum •Montage, ontvangst en opslag materialen bij SW bedrijf en WIA 2 e monteur in opdracht levering armaturen •Gratis expositie voor kunst van geestelijk gehandicapten in opdracht externe vergaderfaciliteiten “Controle is goed, blijvende relatie is beter!”

8 Concrete resultaten Social Return 2012 •In 19/25 aanbestedingen => 7 Werken; 10 Diensten; 2 Leveringen. •4/19 opdrachten afgerond in 2012 •SROI: gem.5,4%; alle vier > 5,0% •174 plaatsingen •Leerlingen:50% binnen regio •Overige: 85% binnen regio •Maar ook: ›Omzet voor WSW bedrijf gegenereerd ›Gratis vergaderruimte voor startende ondernemers (vanuit uitkeringsachtergrond # plaatsingen 2012 a.g.v. SR bouwblokken WWB < 2 jaar:40 WWB > 2 jaar:11 WW < 1jaar:65 WW > 1 jaar:16 WIA / WAO:6 Wajong:5 Beroeps Begeleidend Leertraject 16 Beroeps Opleidend Leertraject 15 TOTAAL174

9 Uitdagingen •Veel variatie in het land => onduidelijkheid bij opdrachtnemers •Intern draagvlak; vrees voor kostenstijging •Bouwend NL: kritisch op verdringing?

10 Vrijwillige maatschappelijke activiteit •Boekje en website •In opdrachtbrief, beroep op opdrachtnemer: - tussen 0 en €30.000:vrijwillige maatschappelijke tegenprestatie. - tussen €30.000 en €100.000:vrijwillige maatschappelijke tegenprestatie. Terugkoppelen BSR toetst jaarlijks. - tussen €100.000 en €200.000: Contact met BSR en vrijwillig bouwblokkenmethode toepassen.

11

12 Vervolg •Uitrol naar gelieerde partijen, subsidierelaties (verplichting in 2014) en Amersfoorts bedrijfsleven •Uitrol naar omliggende gemeenten. Aanpak reeds overgenomen door o.a. Zeist, Woudenberg, Soest, Almere, Lelystad, Hilversum, Nieuwegein/Houten, Zaanstad, Noord Holland-Noord; •In gesprek met (gemeenten in) provincie Utrecht

13 Vragen? •www.amersfoort.nl/socialreturnwww.amersfoort.nl/socialreturn •Socialreturn@amersfoort.nlSocialreturn@amersfoort.nl •Patricia Rath: 06–5203 1676 •Thea Smid: 033-469 4635


Download ppt "Social Return Bouwblokken Gemeente Amersfoort oktober 2013 Patricia Rath Thea Smid-Verheul."

Verwante presentaties


Ads door Google