De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Brancheservicepunt Zorg&Welzijn

Verwante presentaties


Presentatie over: "Brancheservicepunt Zorg&Welzijn"— Transcript van de presentatie:

1 Brancheservicepunt Zorg&Welzijn
Thema SROI en ondersteuning daarbij 12 december 2012

2 Van Uitkering naar Werk Via Social Return
Programma van alle gemeenten in Noord-Holland Noord Van Uitkering naar Werk Via Social Return

3 Het Programma Inclusieve arbeidsmarkt
Stuurgroep van wethouders/RPA op 3 Thema’s: 1. Van Werk naar Werk 2. Van School naar Werk 3. Van Uitkering naar Werk diverse projecten: Werkgeversdienstverlening SROI Brancheservicepunt Zorg en Welzijn

4 Social Return On Investment

5 Pilot SROI Hoorn en Alkmaar
Je kunt een probleem niet oplossen binnen de context en het denkstramien waarin het is ontstaan Einstein

6 Wat is SROI De overheid (gemeenten) is een grote opdrachtgever, die streeft naar een gezonde samenleving waarbij iedereen is betrokken bij werk. Bij het geven(gunnen) van de opdrachten, vraagt deze opdrachtgever er een sociale inspanning voor terug van de opdrachtnemer (win-win-win)

7 Wat is SROI Middel waarmee iedereen betrokken gaat/kan worden bij het werk. Via aanbesteding door gemeenten een sociale inspanning terugvragen aan gegunde partij. Van de aanneemsom voor werken/ diensten/ leveringen is SROI verplichting 5% . In te vullen met brede doelgroep via waardetabel (wwb,wia,wao,wajong,ww,wsw,bbl,bol) (NHN gebruikt bouwblokken methode)

8 Wens van de werkgevers is:
SROI ingevoerd volgens één methodiek SROI geldt voor alle aanbestedingen Opdrachtnemer heeft regie, kan kiezen wat past bij de bedrijfsvoering Invulling vanuit de brede doelgroep, zoeken naar goede balans (verdringing en draaideur voorkomen)

9 Hoe werkt het? Gemeente doet aanbesteding
In het contract staat SROI paragraaf 5% Opdrachtnemer krijgt werk gegund Opdrachtnemer maakt invullingplan Actieve ondersteuning door team SROI bij invulling Periodieke voortgangsmeting Eindrapportage (duurzaam)

10 Kernwoorden bij invulling SROI
Samenwerking opdrachtgever/nemer Vraaggerichtheid (opdrachtnemer heeft regie) Mindshift voor duurzaamheid Buiten de kaders zoeken Jobcarving Zoeken naar nieuwe functies Het team SROI faciliteert

11 Hamer Als je enige gereedschap een hamer is, ziet ieder probleem er uit als een spijker Maslow

12 Team SROI Één aanspreekpunt van het team waarin BSR Gemeente inkoop
Gemeente SoZa SW bedrijf UWV Onderwijsnetwerk vertegenwoordigd zijn. BSR voor contact

13 Voorbeelden aanbesteding
Hulp in de huishouding Herstructurering wijk Overdie Plaatsing ondergrondse afvalcontainers Leerlingenvervoer Energielevering

14 Voorbeelden Onderhoud door service monteur van hete lucht installaties, daar zit ook schoonmaak kanalen bij. Nu met twee man, de een stelt in, de ander reinigt kanalen. Inzetten van leerlingenploeg, begeleid door een recent werkloze vakman. Welke voorbeelden heeft u?

15 Voorstel om aan de Social Return-verplichting te voldoen
Invullingsplan SROI door werkgever Voorstel om aan de Social Return-verplichting te voldoen Soort inzet volgens tabel Wanneer start Waarde volgens tabel Vakman kort ww 1 feb 2013 jaarcontract 15000 Student in stage 1 jan voor 3 maand 1250 Wajong 1jan voor halfjaarcontract 17500

16 Soort en evt. duur van de uitkering
Waarde Social Return inspanning (op basis van een jaarcontract fulltime) < 2 jaar in WWB (Bijstand) € ,= > 2 jaar in WWB (Bijstand) € ,= < 1 jaar in WW (Werkloosheidsuitkering) € ,= > 1 jaar in WW (Werkloosheidsuitkering) € ,= WIA/WAO (Arbeidsongeschiktheidsuitkering) Wajong (Voorziening Jong-gehandicapte) Leerling BBL (Beroepsbegeleidende Leerweg) Leerling BOL (Beroepsopleidende Leerweg) € ,= WSW (Wet Sociale Werkvoorziening detachering, diensten) Betaalde rekeningen aan SW-bedrijf Overige Social Return trajecten € ,= per dagdeel van 4 uur

17 Uitvoering pilot Pilot gestart in Hoorn en Alkmaar
BSR (het team is samengesteld) Bestektekst beschikbaar Eerste 5 aanbestedingen in de pilot Monitoring resultaten en handhaving Duurzaamheid, bij ALLE aanbestedingen inzetten


Download ppt "Brancheservicepunt Zorg&Welzijn"

Verwante presentaties


Ads door Google