De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Regionale bijeenkomst Werken naar Vermogen 7 maart 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Regionale bijeenkomst Werken naar Vermogen 7 maart 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Regionale bijeenkomst Werken naar Vermogen 7 maart 2012

2 2 Toekomst sw-bedrijf regio Helmond –Wet sociale werkvoorziening (Wsw) –Wet Werken naar Vermogen (WWNV) –Leerstoel Atlant Groep Keuzes i.v.m. teruglopende budgetten Regionale samenwerking Samenwerking Werkplein / Sw-sector Aandachtspunten wetsvoorstel WWNV –Te regelen door 2 e Kamer voor succes WWNV Inhoud

3 3 Toekomst sw-bedrijf Wet Sociale Werkvoorziening –Uitvoering Wsw-oud –Uitvoering Wsw-beschut –Leerstoel; ontwikkeling inclusieve (arbeids) organisatie, bevorderen toegankelijkheid arbeidsmarkt arbeidsbeperkten / langdurig werklozen Wet Werken naar Vermogen –Uitvoering Loondispensatie (20-100% productiviteit / verdiencapaciteit)

4 Resultaten herstructurering Wsw Toekomstbestendige leerwerkconcepten Ontwikkelen kosten efficiëntere arbeidsplaatsen Sluitende eenduidige aanpak werkgeversbenade- ring door sw-bedrijf (t.a.v. doelgroep sw-bedrijf) Kostenreductie op diverse terreinen, o.a. personeelskosten en ziekteverzuim Realisatie van (ver)plaatsing medewerkers die niet voldoen aan ondergrens, op de meest passende kostenefficiënte plaats in de keten Licht positief bedrijfsresultaat uitvoering Wsw in 2018

5 Uitvoering Wet sociale werkvoorziening Risico’s: –Minder productiviteit en meer ‘beperkingen’ bij nieuwe instroom Wsw-beschut (kosten- / productiviteit aspect) –Ontstaan nieuwe wachtlijsten i.v.m. financieel voordeel Wsw-beschut t.o.v. ‘arbeidsmatige dagbesteding’ –Afbouw gemiddeld subsidiebedrag naar 100% WML

6 Keuzes i.v.m. teruglopende budgetten Principiële (financiële) keuzes nog niet gemaakt Aanpak op de meest adequate, passende wijze en financieel meest gunstig in de keten

7 Regionale samenwerking Samenwerking 7 regiogemeenten 5 gemeenten uitvoering WWB / WWNV in Werkplein Werkgeversplein regio Helmond van, voor en door werkgevers Verdere samenwerking wordt gezocht in uitvoering en backoffice activiteiten

8 Samenwerking Werkplein / Sw sector Eenduidige werkgeversbenadering voor alle deelnemers die ondersteuning nodig hebben Atlant Partnership (netwerk organisatie werkgevers) verlengstuk Werkgeversplein voor aangepaste arbeid Efficiency- en effectiviteitslagen maken op gebied van diagnose, methodiek en toeleidingstrajecten naar werk

9 Gewenste aanpassingen WWNV Geen toegangstoets Loondispensatie door onafhankelijke derde, maar verantwoorde- lijkheid gemeente (blijkt uit loonwaarde- meting) Onderhandelingsruimte 10% plus of min op uitkomst loonwaardemeting Loonwaardemeting door arbeidsdeskundige moet ook mogelijk zijn Werkgever moet eerder in proces zicht hebben op zijn kosten / risico’s

10 Gewenste aanpassingen WWNV Wsw CAO niet koppelen aan Wsw beschut Wsw beschut moet onafhankelijke wet zijn of onderdeel WWNV Mogelijkheid verplicht in dienst nemen door werkgevers van een x-percentage op relevante functies, door mensen met een beperking

11 VRAGEN?


Download ppt "Regionale bijeenkomst Werken naar Vermogen 7 maart 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google