De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Social Return Bouwblokken Gemeente Amersfoort november 2012

Verwante presentaties


Presentatie over: "Social Return Bouwblokken Gemeente Amersfoort november 2012"— Transcript van de presentatie:

1 Social Return Bouwblokken Gemeente Amersfoort november 2012
4/4/2017 Social Return Bouwblokken Gemeente Amersfoort november 2012 Thea Smid-Verheul Jacco Leppers

2 Sociaal inkopen loont! Contractvoorwaarde ‘5% social return’ hierin pleegt een Opdrachtnemer een inspanning twv 5% van de gefactureerde opdrachtsom, door inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of maatschappelijke activiteiten. Bouwblokken methode Bureau Social Return (BSR) zoekt kandidaten en controleert inzet Opdrachtnemer (“wat is uw probleem?”) Geldt bij aanbestedingen voor ALLE werken, diensten en leveringen boven € Flexibel en o.b.v. ‘PULL’ ipv star en o.b.v. ‘PUSH’ Hoeft niet perse IN de aanbestede opdracht plaats te vinden

3 SR bouwblokken tabel Soort kandidaat
Waarde Social Return inspanning obv fte WWB € ,= > 2 jaar in WWB € ,= < 1 jaar in WW € ,= > 1 jaar in WW € ,= WIA / WAO € ,= Wajong BBL traject € ,= /leerling => € BOL traject € ,= /leerling => € WSW inzet Het door het SW-bedrijf gefactureerde bedrag Overige SR trajecten € ,= per dagdeel van 4 uur. Voorbeeld: Gefactureerd bedrag op basis van het contract is € ,=. De Social Return-verplichting bedraagt 5 % hiervan, dus € ,= Keuze Opdrachtnemer: ½ jaar iemand uit de categorie “WWB” of 1 jaar iemand uit de categorie “> 1 jaar in WW”.

4 Social Return On Investment (SROI) Bouwblokkenmethode
Alle vrijheid bij invulling Bepaalt zelf welke “bouwblokken” hij gebruikt Mag ook in bedrijfsvoering, bij toeleverancier of buurman, en dus niet perse in de onderhavige opdracht Wel altijd 5% van de opdrachtsom Geen boetebepaling, maar in redelijkheid en billijkheid zoeken naar passende oplossing Inspanningswaarden politiek te sturen Bouwblokken methode vindt landelijke navolging Diverse gemeenten en steun van Bouwend Nederland en VNO NCW Ervaring bouwblokkenmethode effectief. De vrijheid van invulling leidt tot grote mate van bereidheid tot samenwerking. Bouwend Nederland wil bij arbeidsexcessieve projecten 7% van de loonsom. Dit zou een verschraling betekenen van de 5% eis. Dit is niet nodig omdat wij met de bouwblokkenmethode (en met onze eigen coöperatieve houding) voldoende ruimte bieden. De 5% kan ook bij leveranciers worden ingevuld. 4

5 Benodigdheden BSR onafhankelijk onderdeel van WSP
Goed leveringproces aan achterkant (inzicht in kandidaten) Goede gespreksvaardigheden BSR-Opdrachtnemer Overleg BSR– Inkoop - budgethouders Pilot => intern draagvlak Enthousiasme Collegebesluit

6 De dialoog levert mooie en doorlopende resultaten op!
Verlenging leerling bouwplaats bij opdracht aanleggen plein Geen gedwongen ontslagen bij bouwer museum Montage, ontvangst en opslag materialen bij SW bedrijf en WIA 2e monteur in opdracht levering armaturen Gratis expositie voor kunst van geestelijk gehandicapten in opdracht externe vergaderfaciliteiten

7 Concrete resultaten Social Return 2012
25% van WSP uitstroom door SR T/m aug zijn er 63 kandidaten geplaatst waar onder 3 uit WA-jong 3 kandidaten uit het SW Bedrijf 16 kandidaten uit de WWB 18 BOL/BBL (m.n. Leerling Bouwplaats) Maar ook: Omzet voor Amfors gegenereerd Gratis vergaderruimte voor startende ondernemers (vanuit uitkeringsachtergrond) Nog 9 kandidaten zitten nu in sollicitatieprocedure Tot einde 2012 nog meer dan 70 vacatures in te vullen Overigens vinden verreweg de meeste plaatsingen vanuit arbeidstoeleiding vanuit de Sociale Zekerheid plaats zonder inzet van Social Return. Vorig jaar zijn ca. 400 cliënten vanuit een traject geplaatst bij een reguliere werkgevers.

8 Wat belonen we? 5% social return Prestatie ladder
Aanvullende eenmalige inspanning Contractvoorwaarde Lokaal Aanvullende winst per aanbesteding Prestatie ladder Structurele invulling Eis, (ook) als gunningscriterium met fictieve korting Nationaal Geen aanvullende winst per aanbesteding

9 Vervolg Bouwend NL streeft naar uniformering regionaal
Aanpak reeds overgenomen door Zeist, Almere, Lelystad, Hilversum, Nieuwegein/Houten Amersfoort: Uitrol naar gelieerde partijen, subsidierelaties en Amersfoorts bedrijfsleven


Download ppt "Social Return Bouwblokken Gemeente Amersfoort november 2012"

Verwante presentaties


Ads door Google