De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

UWV WERKbedrijf Gemeente Arnhem

Verwante presentaties


Presentatie over: "UWV WERKbedrijf Gemeente Arnhem"— Transcript van de presentatie:

1

2 UWV WERKbedrijf Gemeente Arnhem
Voorlichting subsidies en regelingen voor werkzoekende werklozen

3 Subsidies en regelingen
Er zijn heel wat subsidies /regelingen op gebied van: re-integratie; scholing en mobiliteit. Regelingen worden uitgevoerd door UWV; Gemeente en / of Belastingdienst.

4 Subsidies en regelingen
Loonkostensubsidie Premiekorting Compensatieregeling Proefplaatsing Wet Vermindering Afdracht Scholingbonus Onderwijsvouchers Werken met een WWB uitkering

5 Loonkostensubsidie (LKS)
Loonkostensubsidie ter hoogte van 50% van het minimumloon voor maximaal 1 jaar. Voor wie: Werkloze werknemers jonger dan 50 jaar; langer dan 1 jaar onafgebroken WW; aangenomen worden voor minimaal 1 jaar en uitzicht op nog een half jaar aansluitend dienstverband. De LKS-regeling geldt tevens voor kandidaten met: een WAO-, WIA- of Wajonguitkering die nog geheel of gedeeltelijk kunnen werken in voor hen geschikt werk.

6 Loonkostensubsidie (LKS) vervolg
Kandidaten hebben indicatie LKS nodig. Beoordeling noodzaak: “grote afstand tot arbeidsmarkt” Afgifte door werkcoach of arbeidsdeskundige Beoordeling en afgifte binnen drie weken Aanvragen bij Werkgever vraagt subsidie aan binnen 3 maanden nadat de werknemer in dienst is getreden. Betaling subsidie bij toekenning de helft van de subsidie bij het begin van het dienstverband de andere helft na 1 jaar.

7 Geen recht op Loonkostensubsidie
In de laatste 5 jaar reeds loonkostensubsidie ontvangen Een dienstbetrekking in de zin van de WSW Werknemer heeft in de laatste 6 maanden eerder via een proefplaatsing gewerkt.

8 Drie jaar premiekorting Ouderen
Drie jaar premiekorting ouderen van € 6500 per persoon per jaar (maximaal 3 jaar) bij volledige werkhervatting. Voor wie: Kandidaat is ouder dan 50 jaar en heeft een uitkering. Aanvragen: kandidaat heeft doelgroepenverklaring nodig Via de uitkerende instantie (UWV of gemeente) Bij UWV door kandidaat telefonisch aan te vragen via telefoonnummer Info via of

9 Compensatieregeling oudere werklozen
Wat:“no risk regeling” voor zieke oudere werknemers Gedurende de eerste vijf jaar maximaal 13 weken loondoorbetaling bij ziekte rest van de 104 weken betaalt door UWV Ziektewet Voor wie: voor de werkloze werknemer geboren voor voorafgaand aan het werk minimaal 52 weken werkloos Aanvragen door werknemer bij werkcoach formulier ‘Compensatieregeling oudere werknemers’ Werknemer geeft dit vervolgens aan zijn werkgever Kan naast de eerder genoemde premiekorting

10 Proefplaatsing Wat: Termijn bepalen werkgever en werknemer onderling
maximaal drie maanden (maar nooit langer dan de maximale duur WW) op proef in dienst nemen met volledig behoud van uitkering. Termijn bepalen werkgever en werknemer onderling Werkcoach kan advies geven aan werknemer Voor wie: een uitkering via UWV; met afstand tot de arbeidsmarkt; werkgever biedt uitzicht op werk; werk voor minimaal 6 maanden en werk minstens evenveel uren als de proefplaatsing Aanvragen: aanvraagformulier downloaden via

11 Proefplaatsing vervolg
LET OP: werkzoekende is tijdens de proefplaatsing geen werknemer valt daarom in principe niet onder de lopende ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekeringen. Daarom wordt werkgever aangeraden voor de werknemer tijdens de proefplaatsing een aparte verzekering worden afgesloten. Wanneer werknemer tussentijds ziek wordt, mag de proefplaatsing verlengd worden.

12 WET VERMINDERING AFDRACHT (WVA)
Wat: Tijdelijk minder loonbelasting betalen Voor wie: WVA startkwalificatie geldt voor iedereen die bij UWV Werkbedrijf geregistreerd staat als werkzoekende en geen startkwalificatie heeft Wanneer: Bij een leerovereenkomst in de beroepsbegeleidende leerweg of kandidaat is werkloos en volgt scholing gericht op het behalen van een startkwalificatie. Wat is een WVA Startkwalificatie: Diploma op tenminste MBO-2 niveau of HAVO of VWO-diploma Werknemer/leerling dient ingeschreven te staan bij UWV Werkbedrijf.

13 WVA vervolg Bedragen: UWV verstrekt WVA-verklaring
WVA scholing € 2500,00, WVA startkwalificatie € 3000,00. Beide kortingen zijn stapelbaar. UWV verstrekt WVA-verklaring Aanvragen:

14 Wanneer scholingsbonus
Voor werknemers waarvoor geldt: Op / na bij u in dienst gekomen Direct na baan, waar: voor hem dreigde ontslag; zijn (tijdelijk) dienstverband zou eindigen binnen 4 maanden nadat hij bij u begint; hij werkte als uitzendkracht of hij werkte als oproepkracht. Tussen uw baan en vorige baan geen WW gehad. Voorwaarden aan de scholing Extern scholingsbedrijf dat opleidt in een opleiding: die voorkomt in het Centraal Register Beroepsopleidingen of in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs; of voor een (deel)certificaat dat volgens uw brancheorganisatie of O&O-fonds in uw sector de kans op werk vergroot

15 Hoogte scholingsbonus
Hoogte afhankelijk van bijdrage uit O&O-fonds van uw sector Bijdrage O&O-fonds is ten minste 50% van scholingskosten Of er is in uw sector geen O&O-fonds Dan krijgt u 50% van de kosten van de scholing Met een maximum van € Bijdrage O&O-fonds is minder dan 50% van scholingskosten Dan krijgt u 35% van de kosten van de scholing Met een maximum van € Bedragen zijn exclusief btw. Geen subsidie mogelijk voor: reiskosten en / of andere kosten die de werknemer voor de scholing maakt. De bonus is niet hoger dan de kosten die u zelf moet betalen. Bijvoorbeeld: Scholing kost € 5.000; Bijdrage van O&O-fonds is € De subsidie is dan maximaal €

16 Aanvraag scholingsbonus
Aanvraag door werkgever Aanvraagformulier downloaden via Werkgever – Ontslag en werkloosheid - Scholingsbonus Aanvraagformulier sturen aan: Scholingsbonus Antwoordnummer 11554 1000 RA  Amsterdam Betaling via declaratieformulier na ontvangst van de factuur van het externe scholingsinstituut

17 Onderwijsvoucher Wat: Voor wie: Voorwaarden
Vergoeding van de scholingskosten voor MKB bedrijven voor maximaal 50% van de scholingskosten met een maximum van € 2000, =. Er dient altijd sprake te zijn van co-financiering. De overige kosten worden vergoed door de werkgever, UWV, gemeente en uit Europese of andere opleidingsfondsen? Voor wie: Werknemers die werkloos dreigen te worden of kort werkloos zijn < 3 maanden Werknemers in de deeltijd ww ZZP-ers die werkloos dreigen te worden Voorwaarden Werkgever of uitkerende instantie moet gevestigd zijn in Gelderland Er moet een co-financierder zijn. Alle sectoren muv bouwsector Scholing moet starten binnen 2 maanden aanvraag

18 Onderwijsvoucher Uitsluiting:Bouw sector Nota Bene: Aanvragen:
Limitieve regeling. Op=Op Aanvragen: Vanaf 1 oktober 2009 Mobiliteitscentrum in de regio Arnhem/ De Liemers: Mobiliteitscentrum Arnhem De Liemers Projectleider: Ernst Peter de Man @

19 Werken met uitkering WWB
Kandidaat heeft een bijstandsuitkering en de gemeente geeft toestemming op basis van een specifieke situatie. Bijvoorbeeld een proefplaatsing of werkstages waarmee iemand weer ervaring kan opdoen. Aanvragen: Gemeente waar kandidaat woonachtig is.

20 Tijdelijke subsidie Tijdelijke subsidie van gemeente voor loonkosten
Wanneer: Kandidaat heeft bijstandsuitkering en gemeente geeft toestemming. Aanvragen: Gemeente waar kandidaat woont.

21 Contactpersonen Algemeen UWV Werkbedrijf Jan Hof Toon Schepers
Boulevard Heuvelink 4a Adjunct Vestigingsmanager Bedrijfsadviseur 6822 KP Arnhem Tel: 026 – Mobiel: 06 – Tel: 026 – Mobiel: 06 – Fax: 026 – Diensten Annemieke van Schijndel-Roelink John Swelsen Werkcoach Werkgeversdiensten Werkcoach Werkgeversdiensten Tel: 026 – Tel: 026 – Mobiel: 06 – Mobiel: 06 – Techniek Kiki Bouwman Annemieke Tonino Natascha Zweers Werkcoach Werkgeversdiensten Werkcoach Werkgeversdiensten Werkcoach Werkgeversdiensten Tel: 026 – Tel: 026 – Tel: 026 – Mobiel: 06 – Mobiel: 06 – Mobiel: 06 – Annemarie Hageman Werkcoach Werkgeversdiensten Tel: 026 – Servicepunt Detailhandel en Horeca Laurens de Groot Peter Groen Sapna van Schie Tel: 026 – Mobiel: 06 – Tel: Mobiel: 06 – Mobiel: 06 – UWV Mobiliteitscentrum Arnhem De Liemers Leerwerkloket Projectleider mobiliteitscentrum Janny Prent Annemarie Hageman Ernst Peter de Man Werkcoach werkgeversdiensten Werkcoach werkgeversdiensten Mobiel:

22 Opmerkingen Vragen en opmerkingen.

23 Dank voor uw aandacht U kunt aan deze presentatie geen rechten ontlenen.


Download ppt "UWV WERKbedrijf Gemeente Arnhem"

Verwante presentaties


Ads door Google