De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De nieuwe wet Voordelen werkgever Wajong per 1 januari 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De nieuwe wet Voordelen werkgever Wajong per 1 januari 2010."— Transcript van de presentatie:

1

2 De nieuwe wet Voordelen werkgever Wajong per 1 januari 2010

3 3 Stijging toekenningen Wajong sinds 2002

4 4 Verdeling (%) naar diagnose instroom 2006 2008 Ontwikkelingsstoornissen52,6%56,9% Verstandelijke beperking37,5%37,4% Gedragsstoornissen15,1%19,5% Psychische ziektebeelden31,8%27,7% Somatische ziektebeelden15,6%15,4% Totaal100%

5 5 Werkende Wajongers eind 2007 (ukv 2008-lll) Leeftijdsklasse% werkenden% werkgever% WSW 18-19 jaar29%27%2% 20-24 jaar34%25%10% 25-34 jaar30%16%14% 35-44 jaar25%6%18% 45-54 jaar23%3%20% 55 jaar en ouder20%2%18%

6 6 Nieuwe Wajong vanaf 2010 Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten

7 7 Aanpak nieuwe Wajong NIET strenger aan de poort WEL voorop stellen wat een jongere wel kan i.p.v. nadruk op wat hij niet kan jongere daarbij op alle mogelijke manieren ondersteunen

8 8 Werkregeling wajongers 18-27 jaar Intensieve ondersteuning en begeleiding Maatwerk als uitgangspunt Leer- of werkaanbod. Vastlegging in een individueel participatieplan Verplichting tot meewerken anders geen inkomensondersteuning Werken loont: inkomensstijging bij meer werken Actieve regionale werkgeversbenadering Matching van vraag en aanbod

9 9 Inkomensondersteuning werkregeling Niet meer gekoppeld aan ao-klassen Verdiensten tot 20% wml worden aangevuld tot 75% wml Verdient de Wajonger meer dan 20% wml, dan mag hij de helft van elke extra verdiende euro houden, tot 100% wml De inkomensondersteuning tot 75% wml geldt ook voor de Wajongers die buiten hun schuld nog geen werk hebben

10 10 Werkregeling, rechten en plichten UWV kan een verplichtend passend werkaanbod doen, eventueel met inzet instrumenten Verplichtend werkaanbod als traject niet het gewenste resultaat laat zien Of als cliënt wel kan maar niet wil werken Bij weigering van werkaanbod vervalt het recht op inkomensondersteuning Toetsing op toerekeningsvatbaarheid

11 11 Instrumenten arbeidsondersteuning Re-integratietraject Individuele re-integratie overeenkomst IRO Scholing Arbeidsplaats- of vervoersvoorzieningen Jobcoaching Loonsuppletie of inkomenssuppletie

12 12 Voor de werkgever interessant: Participatieplaatsen wet STAP Loonkosten subsidie LKS Premiekorting (via belastingdienst) No-riskpolis (geen kosten bij ziekte) Loondispensatie (betalen naar prestatie) Proefplaatsing (3 mnd, zonder kosten) Werkgeverservicepunten op 30+ vestigingen Ziekmeldingen snel geregeld Voorzieningen vlot verzorgd Hulp aanvragen subsidies Wajong bedrijfsadvies

13 13 Overgang school naar werk Jongeren met de juiste zorg en begeleiding via arbeidsmarktgericht onderwijs naar duurzaam werk leiden Netwerk rond scholen UWV, MEE en School Netwerken aansluiten op faciliteiten WERKbedrijf: Regionale werkgeverscontacten Vacatures Matching vraag en aanbod Wajong bedrijfsadvies Werkgeversmarkten ism scholen, Werkbedrijf, wajongers en ribs

14 14 Samenwerking om participatiedoel te realiseren Wajong specialisatie concentreren 30 plusvestigingen Werkbedrijf met sterke regionale werking Werkgeversdienstverlening / matching vraag en aanbod Partners, onder meer: Onderwijsinstellingen (VSO, PrO, VMBO…) Gemeenten op werkpleinen SW bedrijven Zorginstellingen Justitiële Jeugd Inrichtingen en Jeugdzorg plus instellingen MEE Re-integratiebedrijven Jobcoachorganisaties

15 15 Op een rijtje… Oude WajongNieuwe Wet Wajong UitkeringsgerichtParticipatiegericht Uitgaan van niet kunnenUitgaan van mogelijkheden Re-integratie door RIBWerkbedrijf actieve aanpak Enigszins vrijblijvendDuidelijke plichten/rechten Mbt regelingen: Ondersteuning in beide regelingen mogelijk, geen verschil Wel verschil in benadering wajonger, actiever! Focus op werkgeversdienstverlening

16 16


Download ppt "De nieuwe wet Voordelen werkgever Wajong per 1 januari 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google