De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat is Wajong? Masterclass maart 2010 Een paar feiten vooraf…. Beeldvorming Wajongers niet eenduidig In media en daarbuiten divers gepresenteerd Positief.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat is Wajong? Masterclass maart 2010 Een paar feiten vooraf…. Beeldvorming Wajongers niet eenduidig In media en daarbuiten divers gepresenteerd Positief."— Transcript van de presentatie:

1

2 Wat is Wajong? Masterclass maart 2010

3 Een paar feiten vooraf…. Beeldvorming Wajongers niet eenduidig In media en daarbuiten divers gepresenteerd Positief en negatief Vaak onjuist Wajong is een arbeidsongeschiktheidsregeling Wajong is geen verzameling werklozen Vele Wajongers willen en kunnen iets Maar vanwege hun beperkingen kunnen ze niet alles en niet altijd op eigen kracht

4 Hoofdtaken WAJONG (Huidig en Nieuw) Preventie Netwerken Beoordeling Afwijzen Werkregeling Casemanagement Inzet re-integratie interventies Werkgeversbenadering Organiseren vraag Matchen vraag en aanbod Voorzieningen Administratieve lasten

5 Wat is Wajong? Wajong stond voor Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening JONGgehandicapten. Dat wordt Wet Werk en Arbeidsondersteuning JONGgehandicapten Wet regelt uitkering op minimumniveau voor mensen die al op jonge leeftijd arbeidsongeschikt zijn. Uitkering kan tot iemands 65ste verjaardag duren.

6 Voor wie is Wajong bedoeld? Aanvrager Wajong krijgt mogelijk Wajong-uitkering als: op 17de verjaardag al arbeidsongeschikt arbeidsongeschikt worden, jonger dan 30 jaar én in voorafgaande jaar, tenminste 6 maanden studeerde. Alleen uitkering indien aanvrager minimaal 25% arbeidsongeschikt Uitkering gaat op zijn vroegst in op 18de verjaardag.

7 Wajong, (re-)integratie en voorzieningen Regulier traject via re-integratiebedrijf Individuele re-integratieovereenkomst IRO Via pilots en projecten Directe bemiddeling en plaatsing Proefplaatsing No-riskpolis Voorzieningen en aanpassingen werkplek Loonkostensubsidie (wet STAP) Loondispensatie Jobcoaching Premiekorting via belastingdienst Werkgeverservicepunt Wajong 7

8 Feiten en cijfers

9 Algemeen beeld uit cijfers Wajong bron: UWV kwartaalverkenningen 2009-III Het percentage toekenningen en afwijzingen is door de tijd heen relatief stabiel. ±75% toekenningen en ±25% afwijzingen

10 Verdeling (%) naar diagnose instroom H oofddiagnose

11 Schatting verloop beschikkingen oude en nieuwe Wajong in 2010 123456789 1/01/2010 31/12/2010 1/07/2010 101112 4.400 10.800 Oude Wajong Nieuwe Wajong 0 4.400 10.800 Aantal aanvragen eind 2009 sterk gestegen

12 Schatting beschikbare Wajongers voor werk of op weg naar werk uit de oude en nieuwe wetgeving in 2010 123456789 1/01/201031/12/20101/07/2010 101112 12.000 9.000 6.000 400 2.500 5.000 Oude Wajong Nieuwe Wajong 13.000

13 Sluitende Aanpak nWajong

14 Meer mensen beschikbaar voor werkgevers Lopende trajecten Ruim 14.000 Wajongeren op traject, 940 bedrijven I.o.m. de branche CV’s / profielen te ontwikkelen (aanvullende actie nodig) Profielen opnemen in Sonar Beperken tot RIB’s > 20 klanten (dekking 80%), 100 bedrijven Digitale match alleen niet genoeg om meer Wajongers aan het werk te krijgen

15 Ingekochte trajecten arbeidsongeschikten bron: UWV kwartaalverkenning 2009-III

16 16 Participatie Wajongers Aantal werkende Wajongers stijgt waarneembaar Stijging vooral bij reguliere werkgevers, WSW afnemend; echter wachtlijst neemt toe Stijging vooral bij jongeren Duurzaamheid van participatie nog problematisch 16

17 Actueel beeld werkende Wajongers bron: UWV kwartaalverkenning 2009-III

18


Download ppt "Wat is Wajong? Masterclass maart 2010 Een paar feiten vooraf…. Beeldvorming Wajongers niet eenduidig In media en daarbuiten divers gepresenteerd Positief."

Verwante presentaties


Ads door Google