De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Met elkaar voor elkaar  Arnold Peters, Programmaleider Herstructurering Sociaal Domein  Sabrina Eijk, Programmaleider ‘De gezonde Wijk’  Introductie;

Verwante presentaties


Presentatie over: "Met elkaar voor elkaar  Arnold Peters, Programmaleider Herstructurering Sociaal Domein  Sabrina Eijk, Programmaleider ‘De gezonde Wijk’  Introductie;"— Transcript van de presentatie:

1 Met elkaar voor elkaar  Arnold Peters, Programmaleider Herstructurering Sociaal Domein  Sabrina Eijk, Programmaleider ‘De gezonde Wijk’  Introductie; van Decentralisatie naar Transformatie Herstructurering Sociaal Domein

2 Voor wie doen we het?

3 Met elkaar voor elkaar Introductie  Nieuwe verantwoordelijkheden; kwetsbare inwoners  Opgaven en uitgangspunten  Van transitie naar transformatie: 6 hoofdknoppen  Gebiedsgericht werken; Samen met onze inwoners  Regionaal samenwerken

4 Met elkaar voor elkaar Nieuwe verantwoordelijkheden  Kwetsbare inwoners die we niet kennen  Hoge bestuurlijke verantwoordelijkheid  Significant minder budget: 4-12 miljoen

5 Met elkaar voor elkaar Uitgangspunten en opgaven  Passende ondersteuning voor jong en oud  Gelijke of hogere participatie kwetsbaar of niet  Continuïteit van zorg garanderen  Binnen de (nieuwe) budgettaire ruimte

6 Met elkaar voor elkaar Transformatie hulp en steun  Beroep op eigen kracht  Beroep sociaal netwerk  Beroep op vrijwillige inzet  Van individuele naar collectieve voorzieningen  Van curatieve naar preventieve hulp

7 Opgave van gemeente !

8 Of ook uw opgave?

9 Met elkaar voor elkaar Hoe stellen we ons dat voor?  Integrale brede toegang tot hulp en ondersteuning  Innovatie van aanbod van hulp en ondersteuning  Preventie Programma Sociaal Domein  Dichtbij en met inwoners: ‘de Gezonde wijk’  Integratie gebiedsgericht werken  Regionale samenwerking

10 Met elkaar voor elkaar Integrale brede toegang?  Voor alle leeftijden  Voor alle vormen van hulp ondersteuning  Eenvoudig als het kan: digitaal loket, wijkservicepunt  In samenspel met natuurlijke vindplaatsen  Complex: in samenspraak met inwoner als nodig  Meervoudig: in samenspraak met inwoner oplossen  Gericht op substitutie en samenhang  Nieuwe markt voor nieuwe arrangementen Hoe stellen we ons dat voor?  Integrale brede toegang tot hulp en ondersteuning  Innovatie van aanbod van hulp en ondersteuning  Preventie Programma Sociaal Domein  Dichtbij en met inwoners: ‘de Gezonde wijk’  Integratie gebiedsgericht werken  Regionale samenwerking

11 Met elkaar voor elkaar Innovatie van hulp en ondersteuning?  Meer eigen kracht, netwerk, vrijwilligers  Meer gecombineerde arrangementen: informeel en professioneel  Meer samenhang in hulp en steun  Over de oude domeingrenzen: bv. dagbesteding  Dichter bij leefwereld en woning  Betrokkenheid van inwoners gekanteld Hoe stellen we ons dat voor?  Integrale brede toegang tot hulp en ondersteuning  Innovatie van aanbod van hulp en ondersteuning  Preventie Programma Sociaal Domein  Dichtbij en met inwoners: ‘de Gezonde wijk’  Integratie gebiedsgericht werken  Regionale samenwerking

12 Met elkaar voor elkaar Preventie Programma Sociaal Domein  Doel: versterken van veerkracht bij inwoners en de samenleving  Dichtbij en met de Nieuwegeinse inwoners= ‘de gezonde wijk aanpak’  Integratie beleidsvelden: sport, cultuur, onderwijs  Integratie financiële inzet vanuit gemeente  Integratie juridische grondslagen Hoe stellen we ons dat voor?  Integrale brede toegang tot hulp en ondersteuning  Innovatie van aanbod van hulp en ondersteuning  Preventie Programma Sociaal Domein  Dichtbij en met inwoners: ‘de Gezonde wijk’  Integratie gebiedsgericht werken  Regionale samenwerking

13 Met elkaar voor elkaar De gezonde Wijk Doel: versterken van veerkracht bij inwoners en de samenleving  1: Veerkrachtige inwoners  2: Betere buurten  3: Toegankelijke zorg  4: Samen meedoen (in de wijk)  5: Goede startpositie Hoe stellen we ons dat voor?  Integrale brede toegang tot hulp en ondersteuning  Innovatie van aanbod van hulp en ondersteuning  Preventie Programma Sociaal Domein  Dichtbij en met inwoners: ‘de Gezonde wijk’  Integratie gebiedsgericht werken  Regionale samenwerking

14 Met elkaar voor elkaar Integraal gebiedsgericht werken  Integratie programmeringen ruimtelijk, openbaar en sociaal domein  Integratie beleid ruimtelijk, openbaar en sociaal domein.  Gemeente werkt dichtbij en met inwoners samen aan oplossingen  Frontlijnsturing: Initiatieven van inwoners faciliteren en ondersteunen Hoe stellen we ons dat voor?  Integrale brede toegang tot hulp en ondersteuning  Innovatie van aanbod van hulp en ondersteuning  Preventie Programma Sociaal Domein  Dichtbij en met inwoners: ‘de Gezonde wijk’  Integratie gebiedsgericht werken  Regionale samenwerking

15 Met elkaar voor elkaar Regionaal samenwerken  Regio Lekstroom, U10 en Provincie  Inhoud en financieel, juridisch, communicatie, informatie, werkprocessen  Inkooptraject: regionale tafels  Intensivering: Nieuwegein wil in 2015 al veel nieuw inkopen  Uitnodiging: neem kennis van onze wensen  Check: Vraag ons in september wat we van voorstellen vinden  Eens kijken wat we terug zien in de contracten Hoe stellen we ons dat voor?  Integrale brede toegang tot hulp en ondersteuning  Innovatie van aanbod van hulp en ondersteuning  Preventie Programma Sociaal Domein  Dichtbij en met inwoners: ‘de Gezonde wijk’  Integratie gebiedsgericht werken  Regionale samenwerking

16 Met elkaar voor elkaar Samenvattend  Passende ondersteuning voor jong en oud  Gelijke of hogere participatie kwetsbaar of niet  Continuïteit van zorg  Binnen de (nieuwe) budgettaire ruimte Door  Inzet eigen kracht, sociaal netwerk en vrijwilligers  Integrale brede toegang tot hulp en ondersteuning  Innovatie van aanbod van hulp en ondersteuning  Integraal preventieprogramma Gezonde Wijk

17 Opgave van gemeente !

18 Of ook uw opgave?


Download ppt "Met elkaar voor elkaar  Arnold Peters, Programmaleider Herstructurering Sociaal Domein  Sabrina Eijk, Programmaleider ‘De gezonde Wijk’  Introductie;"

Verwante presentaties


Ads door Google