De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Anders kijken naar zorgsignalen. Het is pas zorg als

Verwante presentaties


Presentatie over: "Anders kijken naar zorgsignalen. Het is pas zorg als"— Transcript van de presentatie:

1 Anders kijken naar zorgsignalen. Het is pas zorg als.........
Minisymposium 4 april 2013

2 Wat hebben we tot nu toe gedaan...
Basis voor CJG neergezet en de samenwerking verder verbeterd. Aan de hand van pilots de licht pedagogische hulp versterkt in de buurt (keus die je als beroepskracht maakt) Managers: ook helder welke kant we op willen in nieuwe periode (dienend leiderschap, bezieling)

3 .....En waar gaan we naar toe en 2014 Aan de slag in de buurt
Samen leren op de handen te zitten Anders omgaan met zorgsignalen

4 Zorgsignalen Brittain got talent Wat is hier aan de hand?
Brittain got talent Wat is hier aan de hand? - verlegen kind - sociaal onhandig - obesitas, - uitgesloten

5 Pedagogische Civil Society
Gezinnen hebben baat bij een sterke 'pedagogische civil society' In een tijd waarin gezinnen steeds meer geïsoleerd raken, is het versterken van hun informele, sociale netwerken belangrijk Praktische tips en adviezen Praktische steun en hulp bieden Een luisterend oor Etc.

6 Waarom: Onderzoeken wijzen uit dat
gemeenten maken steeds meer gebruik van vrijwilligers om gezinnen te ondersteunen steun van een vrijwilliger wordt makkelijker geaccepteerd en als minder bedreigend ervaren (kwetsbare) jeugd profiteert van een rijke sociale omgeving ouders beter kunnen opvoeden als zij kunnen terugvallen op steun in hun directe omgeving (pedagogische civil society)

7 Nieuwe rol van de beroepskracht. ‘Op de handen zitten’
Beroepskrachten niet vervangbaar, in complexe problematiek blijven zij nodig om kinderen, jongeren en ouders te helpen Beroepskrachten kunnen steun hebben aan vrijwilligers, zij kunnen ze stimuleren, ondersteunen en faciliteren (complementair) Inzet van burgersbenutten Burgers zijn zeker bereid iets voor een ander te doen maar burgerinititatief ontstaat zelden vanzelf en het laten bestaan heeft stimulans nodig.

8 Niet overnemen maar versterken!
Beroepskrachten gaan terug naar de kernwaarden van de burger Faciliterende verantwoordelijkheid organisaties Faciliterende rol gemeentes ontmoetingsplaatsen met en voor ouders te creëren, (overlast )jongeren en volwassenen met elkaar in gesprek brengen, ouders in te zetten als ambassadeurs voor het Centrum voor Jeugd en Gezin. Etc

9 Van een beroepskracht wordt veel gevraagd....

10 Alternatief? Generalisten én Specialisten die elkaar versterken

11 Van belang is...... Optimale samenwerking
(De kunst is verbinden van domeinen) Elkaar vertrouwen/elkaar kennen Elkaar wat gunnen Open staan – out of the box.. Lef hebben En.... Support van je organisatie om het anders te doen.

12 Pedagogische winst Versterking van de samenleving
Gezamenlijke Pedagogische visie Co creatie, creëren van verbinding Ondernemerschap in je eigen sociale omgeving Antwoord op verschraling en krimp

13 Investeer in vrijwillige pedagogische steun
Centrum VAN Buurt,Jeugd en Gezin


Download ppt "Anders kijken naar zorgsignalen. Het is pas zorg als"

Verwante presentaties


Ads door Google