De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gebieden/Regisseurs Wijkaanpak nieuwe stijl & Transformatie Sociale Domein.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gebieden/Regisseurs Wijkaanpak nieuwe stijl & Transformatie Sociale Domein."— Transcript van de presentatie:

1 Gebieden/Regisseurs Wijkaanpak nieuwe stijl & Transformatie Sociale Domein

2 Programma’s 2013-2016 Keuze College
Wijkaanpak nieuwe stijl & Transformatie Sociale Domein Wijkaanpak nieuwe stijl & Transformatie Sociale Domein

3 Twee scenario’s Scenario 1: Transitie Scenario 2: Transformatie
Wijkaanpak nieuwe stijl & Transformatie Sociale Domein Voorzieningenniveau terugschroeven Afrekenen op productie Aanbestedingen op prijs Drempels verhogen door: Scherpere toegangscriteria Hogere eigen bijdrage en inkomensgrenzen Rijkskortingen doorvertalen naar generieke kortingen Samenvoegen tot stedelijk / regionale loketten Moderniseren voorzieningen en mobilisering eigen kracht van de burgers Afrekenen op resultaat Maatschappelijk aanbesteden Laagdrempelige toegang Focus op zelfredzaamheid Indicatie alleen voor zware zorg Budgetplafonds per gebied Risicobudgetten voor stad / regio Decentrale aanpak per wijk transitie: Concurrentie op p x q, digitale monitor op productie, efficiencykortingen transformatie: digitale monitor op outcome

4 Scenario 2: Transformatie
Scenario 1: Transitie Voordelen Op korte termijn makkelijk top down in te voeren Beheersbaar door regelgeving Concurrentie zorgt voor prijsdaling Verantwoording vooral financieel Nadelen Lage betrokkenheid en inzet van burgers en professionals Blijven “open-eind-regelingen” Kwaliteit kan in gedrang komen Bureaucratie Wijkaanpak nieuwe stijl & Transformatie Sociale Domein Scenario 2: Transformatie Voordelen Op den duur bestendiger Beheersbaar door budgetplafonds Stabiele prijsbeheersing Verantwoording op resultaat Efficiencywinst door schaal van de wijk en korte lijnen naar en tussen aanbieders Nadelen Vraagt om cultuuromslag Vraagt veel betrokkenheid en inzet van burgers professionals Risico’s nieuwe systeem nog niet goed in te schatten

5 Implementeren en Innoveren Beheerste Transformatie Sociaal Domein
Wijkaanpak nieuwe stijl & Transformatie Sociale Domein Transformatie met elementen uit transitie: er moet niet alleen verandert worden maar er moeten tegelijkertijd harde keuzes worden gemaakt.

6 Twee elkaar versterkende processen
Wijkaanpak Stedelijk => wijkgericht Verkokerd naar integraal Vele bazen => 1 regisseur Centrale planning => plannen maken met bewoners Product => procesgerichte dienstverlening Transformatie sociale domein Sociale netwerk <= individu 1 gezin, 1 plan, 1 aanpak <= versnipperde domeinen Co-productie <= marktwerking Cliënt aan zet <= zorgaanspraak wettelijk Sociale wijkteams <= uitvoering per instelling Wijkaanpak nieuwe stijl & Transformatie Sociale Domein Wijkaanpak nieuwe stijl & Transformatie Sociale Domein

7 Stedelijke kaders Wijkgesprekken (Maatschappelijke) aanbesteding
Wijkaanpak nieuwe stijl & Transformatie Sociale Domein Wijkaanpak nieuwe stijl & Transformatie Sociale Domein (Maatschappelijke) aanbesteding Budgetten op basis wijkopgaven Wijkactieplan Prioriteiten Deze dia is een samenvatting van het voorgaande. Uitvoering teams Wijkwensen / signalering Wijkgesprekken

8 strategie 1 keer 8 keer tactiek operatie x keer
Stedelijke raad….. Wethouder(s) Corporaties Cliëntenorganisatie(s) Maatschappelijke organisaties strategie 1 keer Wijkaanpak nieuwe stijl & Transformatie Sociale Domein Wijkaanpak nieuwe stijl & Transformatie Sociale Domein Kernteam per gebied tactiek 8 keer Voorzitter Wijkre-gisseur Middle manager Fysiek Sociaal Middle manager Veilig Jeugd operatie x keer Integrale teams per gebied Doel is verantwoordelijkheid horizontaal te organiseren om zo kwaliteit te borgen Kernteam centraal gremium tussen wijk en gemeente/management van organisaties Geen parallelle structuren en overleggen meer etc, bestaande en nieuwe initiatieven integreren op regie. Samenstelling kernteam: kernpartners plus specifieke partners afhankelijk van gebied Fysiek Sociaal Veilig Jeugd

9 managerSociaal Wijkteam Bac Z&O, AI? 9
(voorbeeld) Wijkaanpak nieuwe stijl & Transformatie Sociale Domein Wijkaanpak nieuwe stijl & Transformatie Sociale Domein Bac Z&O, AI? 9 9


Download ppt "Gebieden/Regisseurs Wijkaanpak nieuwe stijl & Transformatie Sociale Domein."

Verwante presentaties


Ads door Google