De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

‘Buurt- en wijkgericht werken in een veranderende context’ Rotterdam 27 juni 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "‘Buurt- en wijkgericht werken in een veranderende context’ Rotterdam 27 juni 2013."— Transcript van de presentatie:

1 ‘Buurt- en wijkgericht werken in een veranderende context’ Rotterdam 27 juni 2013

2 Programma 13:10 – 14:30De recepten voor buurt- en wijkgericht werken, met o.a.: Inge Vossenaar (directeur Woon- en Leefomgeving Ministerie van BZK) over buurt- en wijkaanpak en leefbaarheid Marco Pastors (directeur NPRZ) over mandaat; Jan Jans (programmamanager gemeente Arnhem) over integraal werken en kanteling van de interne organisatie; Bob Venhuizen (directeur Woonplus Schiedam) over de rol van de corporatie in leefbaarheid van wijken; Joop Hofman (directeur Rode Wouw) over burgerkracht; Adriaan Visser (directeur Platform31) presenteert lessen in het buurtgericht werken uit de nieuwste editie van Nova Terra.

3 Vervolg programma 14:30 – 15:00Pauze 15:00 – 16:00Deelsessies* 16:00 – 16:30Afronding en aanbieden Waaier Wijkengids door Inge Vossenaar (directeur Woon- en Leefomgeving Ministerie van Binnenlandse Zaken) aan verschillende vertegenwoordigers van het buurt- en wijkgericht werken 16:30 – 17:30Borrel

4 Congres ‘Buurt-en wijkgericht werken’ in een veranderende context Inge Vossenaar Dir. Woon- en Leefomgeving Rotterdam, 27 juni 2013

5 “Leven in probleemwijken is prettiger geworden”

6 Bruishuis Arnhem

7 • 2 jaarlijkse voortgangsrapportage van BZK uitgevoerd door CBS • Doel: meten of de achterstanden van de 40 aandachtswijken zijn afgenomen in de afgelopen jaren Meet de voortgang van de wijken op de thema’s: • Wonen en leefbaarheid, • Leren, • Werken, • Inkomen en schuldenproblematiek, • Veiligheid • Gezondheid • Integratie. Outcomemonitor CBS:

8 Huidige stand van zaken • Van de lijst van 40 zijn 2 wijken afgevoerd vanwege behalen doelstellingen (Amersfoort en Nijmegen) • Bij meer dan 50% van de wijken is er een positieve ontwikkeling, een deel blijft stabiel • ca. 30% van alle aandachtswijken indicatoren van negatieve ontwikkelingen.

9 Wonen en leefbaarheid • Met differentiatie woningaanbod gaat het redelijk • voor meer dan 50% van de aandachtswijken neemt het aandeel sociale huurwoningen af • in meer dan de helft van de aandachtswijken ontwikkelt het aandeel meergezinswoningen zich in de goede richting.

10 Werken • De aandachtswijken richten zich op verhogen van arbeidsdeelname van de inwoners. • Ondanks de economische crisis is een positieve ontwikkeling zichtbaar voor niet-werkend werkzoekenden en de inkomsten van mensen verkregen uit werk. Leren • De aandachtswijken boeken voorzichtig vooruitgang. • 50 % van de aandachtswijken boekt vooruitgang bij voortijdig schoolverlaters • Een aantal wijken blijft stabiel • Het aandeel leerlingen dat naar het derde leerjaar havo of vwo gaat, ontwikkelt zich in meer dan de helft van de aandachtswijken in de goede richting.

11 Inkomens- en schuldenproblematiek • De ontwikkeling ten opzichte van het stedelijk gemiddelde is wisselend. • Voor het aandeel gestarte schuldsaneringen wist net iets meer dan de helft van de aandachtswijken een deel van de achterstand op het stedelijk gemiddelde goed te maken. • Met oog op de beschikbare woningvoorraad zijn het vooral mensen met een lager inkomen die zich in de wijken vestigen. Veiligheid • In een groot deel van de gemeenten is te zien dat de veiligheidsscore in de aandachtswijk is verbeterd • In 22 wijken was er sprake van een gunstige ontwikkeling ten opzichte van het stedelijk gemiddelde, in 12 wijken was de ontwikkeling ongunstig • in de overige 6 wijken was er geen verandering ten opzichte van de start van de wijkenaanpak.

12 Gezondheid • Gezondheid in de aandachtswijken ontwikkelt zich vrij positief. • Het medicijngebruik in de aandachtswijken is hoger dan gemiddeld in de G18. Desondanks zien we wel een positieve ontwikkeling in meer dan de helft van de aandachtswijken. • Ook is er verbetering te zien ten aanzien van het aandeel pasgeborenen dat extra zorg nodig heeft. Integratie • Het beeld voor het thema Integratie is vrij positief. • De integratie op het punt van de niet-werkende werkzoekenden toont een gunstige ontwikkeling, net als de integratie op het punt van leerlingen die naar het derde leerjaar van havo of vwo gaan en de inwoners met een werkloosheidsuitkering. Niet-westerse allochtonen hun achterstand op autochtonen sneller in dan buiten de aandachtswijken. • Sinds de start van de wijkenaanpak het aandeel paren met één niet- westers allochtone partner groter ten opzichte van de G18 als geheel.

13 Congres ‘Buurt- en wijkgericht werken in een veranderende context’ Marco Pastors Directeur Nationaal Programma Rotterdam Zuid

14 Congres ‘Buurt- en wijkgericht werken in een veranderende context’ Jan Jans programmamanager gemeente Arnhem

15 Wijkaanpak nieuwe stijl & Transformatie Sociale Domein Gebieden/Regisseurs

16 Wijkaanpak nieuwe stijl & Transformatie Sociale Domein 16 Wijkaanpak nieuwe stijl & Transformatie Sociale Domein Programma’s 2013-2016 Keuze College 12-03-2013

17 Wijkaanpak nieuwe stijl & Transformatie Sociale Domein Twee scenario’s Voorzieningenniveau terugschroeven  Afrekenen op productie  Aanbestedingen op prijs  Drempels verhogen door: -Scherpere toegangscriteria -Hogere eigen bijdrage en inkomensgrenzen  Rijkskortingen doorvertalen naar generieke kortingen  Samenvoegen tot stedelijk / regionale loketten Moderniseren voorzieningen en mobilisering eigen kracht van de burgers  Afrekenen op resultaat  Maatschappelijk aanbesteden  Laagdrempelige toegang -Focus op zelfredzaamheid -Indicatie alleen voor zware zorg  Budgetplafonds per gebied  Risicobudgetten voor stad / regio  Decentrale aanpak per wijk Scenario 1: Transitie Scenario 2: Transformatie

18 Wijkaanpak nieuwe stijl & Transformatie Sociale Domein Voordelen  Op korte termijn makkelijk top down in te voeren  Beheersbaar door regelgeving  Concurrentie zorgt voor prijsdaling  Verantwoording vooral financieel Nadelen  Lage betrokkenheid en inzet van burgers en professionals  Blijven “open-eind-regelingen”  Kwaliteit kan in gedrang komen  Bureaucratie Scenario 1: Transitie Scenario 2: Transformatie Voordelen  Op den duur bestendiger  Beheersbaar door budgetplafonds  Stabiele prijsbeheersing  Verantwoording op resultaat  Efficiencywinst door schaal van de wijk en korte lijnen naar en tussen aanbieders Nadelen  Vraagt om cultuuromslag  Vraagt veel betrokkenheid en inzet van burgers professionals  Risico’s nieuwe systeem nog niet goed in te schatten

19 Wijkaanpak nieuwe stijl & Transformatie Sociale Domein Implementeren en Innoveren Beheerste Transformatie Sociaal Domein Decentralisaties Bestaand Beleid en Uitvoering Wijkaanpak

20 Wijkaanpak nieuwe stijl & Transformatie Sociale Domein 20 Wijkaanpak nieuwe stijl & Transformatie Sociale Domein Twee elkaar versterkende processen Wijkaanpak Stedelijk => wijkgericht Verkokerd naar integraal Vele bazen => 1 regisseur Centrale planning => plannen maken met bewoners Product => procesgerichte dienstverlening Transformatie sociale domein Sociale netwerk <= individu 1 gezin, 1 plan, 1 aanpak <= versnipperde domeinen Co-productie <= marktwerking Cliënt aan zet <= zorgaanspraak wettelijk Sociale wijkteams <= uitvoering per instelling 12-03-2013

21 Wijkaanpak nieuwe stijl & Transformatie Sociale Domein 21 Wijkaanpak nieuwe stijl & Transformatie Sociale Domein Stedelijke kaders Wijkgesprekken (Maatschappelijke) aanbesteding Wijkactieplan Uitvoering teams Budgetten op basis wijkopgaven Prioriteiten Wijkwensen / signalering 04-03-2013

22 Wijkaanpak nieuwe stijl & Transformatie Sociale Domein 22 Wijkaanpak nieuwe stijl & Transformatie Sociale Domein Stedelijke raad….. Wethouder(s) Corporaties Cliëntenorganisatie(s) Maatschappelijke organisaties strategie tactiek operatie 8 keer x keer 1 keer Kernteam per gebied Voorzitter Wijkre- gisseur Middle manager Fysiek Middle manager Sociaal Middle manager Veilig Middle manager Jeugd FysiekSociaalVeiligJeugd Integrale teams per gebied 12-03-2013

23 Wijkaanpak nieuwe stijl & Transformatie Sociale Domein Swoa manager Sociaal Wijkteam (voorbeeld) Bac Z&O, AI? 23 Wijkaanpak nieuwe stijl & Transformatie Sociale Domein 04-03-2013

24 Congres ‘Buurt- en wijkgericht werken in een veranderende context’ Bob Venhuizen Directeur Woonplus Schiedam

25 Woonplus Schiedam

26 Doel om voor te komen

27 Wijken en buurten

28 Kracht van de burger

29 Integraal

30 Geef ze een plek

31 Onderling contact/verbonden

32 Toekomstperspectief

33 Burgers zeggen het voort

34 Naar een toekomst

35 Herverdeling gelden

36 Congres ‘Buurt- en wijkgericht werken in een veranderende context’ Joop Hofman Directeur / eigenaar Rode Wouw

37 Joop Hofman Recepten voor succesvolle burgerinitiatieven

38

39

40 Beetpakken of loslaten

41

42

43 Zelfregie van burgers communicatie, dialoog, eigen inzet, ‘kerntakendiscussie’ op wijkniveau, perspectiefgeorienteerd, suboptimale oplossingen, waarden zijn bepalend Zelforganisatie voor bestuursdoeleinden efficiency maken, taakoverdracht communicatieplannen, probleemgeoriënteerd, ‘product’ anders organiseren

44 Probleemgedreven Relatiegedreven Instrumentalisering van de gemeenschap Gemeenschap  Zaken oplossen Problemen oplossen  Gemeenschap

45

46 Lokale logica

47

48 Overheid Burgers Netwerken Verenigingen Ondernemers Instanties Politiek

49

50 Doen

51 Congres ‘Buurt- en wijkgericht werken in een veranderende context’ Deelsessies: Werksessies 1. Deelsessie Koken met social media 2. Deelsessie Wat werkt in de Wijk Excursies (vertrek 14.50 ) 3. Burgertop Rotterdam 4. Children’s Zone Goede voorbeelden van de recepten 5. Discussie woningcorporaties in een veranderende context 6. Stadsinitiatief Rotterdam 7. Buurtcoach Deventer

52 Congres ‘Buurt- en wijkgericht werken in een veranderende context’ Pauze

53 Congres ‘Buurt- en wijkgericht werken in een veranderende context’ Lancering update Wijkengids

54 Congres ‘Buurt- en wijkgericht werken in een veranderende context’ screenshot

55 Dank voor uw komst! Congres ‘Buurt en wijkgericht werken in een veranderende context’ 27 juni 2013


Download ppt "‘Buurt- en wijkgericht werken in een veranderende context’ Rotterdam 27 juni 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google