De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Instellingsexamens taal en rekenen Handreiking bij keuzes  Werkconferentie examineren taal en rekenen  Utrecht, 8 juni 2010 / Eindhoven, 17 juni 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Instellingsexamens taal en rekenen Handreiking bij keuzes  Werkconferentie examineren taal en rekenen  Utrecht, 8 juni 2010 / Eindhoven, 17 juni 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Instellingsexamens taal en rekenen Handreiking bij keuzes  Werkconferentie examineren taal en rekenen  Utrecht, 8 juni 2010 / Eindhoven, 17 juni 2010  Ed Olijkan

2 Handreiking instellingsexamens taal en rekenen (inhoud op hoofdlijnen) Instellingsexamens taal en rekenen Deel 1: Overzicht regelgeving Deel 2: Algemeen deel over toetsing Specifieke delen taal en rekenen Wat houdt het instellingsexamen in? Zelf ontwikkelen of toetsen inkopen? Aandachtspunten voor zelf ontwikkelen Welke toetsen zijn er en wat bieden ze? Handreiking verschijnt juni 2010 bij Steunpunt

3 Het invoeringsschema in kort bestek Instellingsexamens taal en rekenen Coe: 2013-2014 (mbo 4); 2014-2015 (mbo 2-3) Met ingang van 2010-2011: examineringsplicht Mbo-4: pilots in 2011-2012 en 2012-2013 Mbo-2 en -3: pilots in 2012-2013 en 2013-2014 Deelname aan pilots als substituut instellingsexamen (voor taal: alleen lezen en luisteren) 2010-2011: pre-pilots (02 2011) en voorbeeldexamens (03 2011) mbo 4 Belangrijk: wát in coe en wát in instellingsexamen (mbo 4)?

4 Zelf ontwikkelen of bestaande toetsen inzetten? Instellingsexamens taal en rekenen Validiteit Betrouwbaarheid Consequentie van element tijdelijkheid Aansluiting bij inhoud opleiding/beroep Aansluiting bij pedagogisch-didactische benadering Mogelijkheid accenten aan te brengen Kostenaspect Nog meer factoren?

5 Argumenten die keuze mede bepalen Instellingsexamens taal en rekenen Betreft het een (sub)domein dat straks centraal geëxamineerd zal worden? Betreft het een (sub)domein waarvoor geen (geschikte) toetsen voorhanden zijn? Opdracht 1: Kruis in het uitgedeelde puntenlijstje aan welke overwegingen voor jou en jouw instelling van belang zijn, en die leiden tot een keuze voor (overwegend) bestaand toetsmateriaal inzetten dan wel zelf ontwikkelen. Bespreek dit in je subgroep en doe verslag.

6 Toetsen: wat is er voorhanden? Instellingsexamens taal en rekenen Prototypes Diagnostische toetsen (Cito) VAS-mbo (Cito) TOA (ICE) TNT en RNT (Deviant) De Vries Taaltoetsen APS Rekentoets2F Methodeafhankelijke toetsen

7 Wat is van belang bij zelf ontwikkelen? Instellingsexamens taal en rekenen Dekking domeinen Vorm opgaven: heel gescheiden opgaven of meer geïntegreerde, grotere opgaven Hoe omgaan met eisen aan validiteit, betrouwbaarheid Doelmatigheid Waar leg je accenten en hoe ga je de verschillende onderdelen wegen Weging is vrij gelaten, maar moet verantwoord zijn en niet ingegeven door specifieke beroepseisen (generiek vs. beroepsgericht!)

8 Praktische consequenties bestaande toetsen inzetten/zelf ontwikkelen Instellingsexamens taal en rekenen Algemeen: Hoe breed insteken; voor wie ontwikkel je; wat nodig bij afname (spreken/gespreksvaardigheden…) Bestaande toetsen: Hoe kom je tot keuze en wie betrek je daarbij? Hoe maak je er valide en betrouwbaar examen van? Zelf ontwikkelen: Wie gaan het doen; wat hebben zij nodig? Hoe zorg je ervoor dat examens de toets der kritiek doorstaan?

9 Praktische consequenties bestaande toetsen inzetten/zelf ontwikkelen Instellingsexamens taal en rekenen Opdracht 2: Kies uit een van deze situaties: Je gaat zoveel mogelijk zelf instellingsexamens ontwikkelen. Je gaat zoveel mogelijk gebruikmaken van bestaande toetsen. Wat ga je doen? Wat moet je organiseren? Maak een actielijst. Bespreek dit in je subgroep en breng verslag uit.

10 Vragen? Instellingsexamens taal en rekenen Ed Olijkan, e.olijkan@cedgroep.nle.olijkan@cedgroep.nl Of ga naar de helpdesk van Steunpunt Taal & Rekenen mbo, www.steunpunttaalenrekenenmbo.nlwww.steunpunttaalenrekenenmbo.nl


Download ppt "Instellingsexamens taal en rekenen Handreiking bij keuzes  Werkconferentie examineren taal en rekenen  Utrecht, 8 juni 2010 / Eindhoven, 17 juni 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google