De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Actualiteit Netwerk contactpersonen COE 14 november 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Actualiteit Netwerk contactpersonen COE 14 november 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Actualiteit Netwerk contactpersonen COE 14 november 2013

2 Programma • Opening • Stand van zaken Steunpunt • Stand van zaken CvE • Presentatie ROC Rijn IJssel • Presentatie ROC van Amsterdam • Vragen • Pauze • Netwerken

3 Onderwerpen • Voortgangsrapportage – Stand van zaken implementatie referentieniveaus – Knelpunten bij rekenen en maatregelen – Aangepaste examinering studenten met dyscalculie – Masterplan dyscalculie • Stand van zaken producten en projecten

4 Implementatie referentieniveaus • Basisonderwijs -> lichte stijging Cito-resultaten • Vo en mbo – Nederlands: invoering op schema • Alleen mbo 2 en mbo 4 nog resp. 31% en 38% onvoldoende. – Rekenen: extra inzet noodzakelijk • Op havo en vmbo resp. 72%, 77% (bb) en 68% (gl/tl) onvoldoende • Op mbo 2: 66% onvoldoende, mbo 3: 43% onvoldoende en mbo 4: 74% onvoldoende

5 Implementatie referentieniveaus • Verwachte positieve factoren – Meetellen van de cijfers voor diplomering – Maatregelen ter verbetering van de toegankelijkheid van de rekentoetsen (CvE) – Verbetering van de kwaliteit van het rekenonderwijs.

6 Implementatie referentieniveaus • Overige maatregelen m.b.t. rekenen – Meer tijd en passende aanpak voor vmbo – Intensiveringstraject rekenen – Gesprek met lerarenopleidingen over nascholingsaanbod – Voorbeeldexamens CvE – Rapportage op domeinen – Onderzoek inspectie op vo m.b.t. bestrijden rekenachterstanden

7 Implementatie referentieniveaus (Vervolg) – Aanpassingen in de toetsen • Toetslengte in het vo • Maakbaarheid in het mbo – Vmbo-bb: naast differentiatie in becijfering, ook differentiatie in toetsopgaven – Eventueel passende maatregelen voor mbo 2 in 2014 – Invoering niveau 3S in vwo: besluit medio 2014

8 Dyscalculie • Aangepaste examinering (onderzoek HU) – Lagere exameneisen – Rekenmachine – Formule- of rekenkaart • Zorgvuldig toelatingsbeleid – Aantoonbaar vastgelopen – Wel rekenonderwijs • Gevolgen voor vervolgonderwijs Zie verder www.examenbladmbo.nl.www.examenbladmbo.nl

9 Overig nieuws • Rapportage onderzoek ICE – Het streefniveau voorbij • Bijeenkomst Examinering taal en rekenen en de entree-opleidingen • Verlenging Regeling intensivering Nederlands en rekenen

10 Masterplan dyscalculie 2013: • Conferenties: – VO: 9 december – PO: 11 december – MBO: 12 december • Website masterplan dyscalculie 2014: • Handreikingen e.d. bij protocol ERWD

11 Projecten en producten • Intensiveringstraject Rekenen • Vakbegrip: is gereed • ffRekenen: veel nieuwe opgaven en thema’s – Gereed 1 april 2014 – Gebruikersbijeenkomst 1 oktober – Exploitatie na 1 april • Bouwstenen leesbevordering

12 Projecten en producten Websites: www.vakbegrip.nl www.ffrekenen.nl www.bouwstenenleesbevordering.nl http://taalenrekenenmbo.wikiwijs.nl www.aanbodoverzichttaalenrekenen.nl

13 ACTUELE ONTWIKKELINGEN Afnames P2: • Taal 2F week 45/45: 22.000 afnames!! • Nauwelijks technische storingen; Examenblad: • Goed bezocht; • Zoektermen aangepast; • 1 e bijstellingen binnenkort (b.v. plaats voor Engels; minder klikken naar voorbeeldexamen); • Omzettingstabellen gepubliceerd op Examenbladmbo.nl • Pilot dyscalculie; Vraag: is COE dossier nog nuttige aanvulling?

14 VOORUITKIJKEN Facet: • 1 e pilot ervaringen van week 45 zijn positief! • In P3 opschalen binnen instellingen die nu deelnemen; • In P4: kring van deelnemers aan pilot uitbreiden, opgave van belangstelling bij jp.devries@cve.nl (geen garantie voor deelname);jp.devries@cve.nl Engels: • Veldraadpleging in januari 2014 • Peiling naar wensen roostering loopt via MBO Raad Evaluatiebijeenkomst in voorjaar zinvol?

15 Presentaties • Presentatie Rijn IJssel • Presentatie ROC van Amsterdam

16 Netwerkgroepen Netwerken Groep 1: Logistieke organisatie ism examencommissie Groep 2: Informatievoorziening binnen de instelling Groep 3: Informatievoorziening naar studenten en ouders Groep 4: Collegiale ondersteuning op het gebied van de kwaliteit van de processen


Download ppt "Actualiteit Netwerk contactpersonen COE 14 november 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google