De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Netwerk contactpersonen COE 14 november 2013

Verwante presentaties


Presentatie over: "Netwerk contactpersonen COE 14 november 2013"— Transcript van de presentatie:

1 Netwerk contactpersonen COE 14 november 2013
Actualiteit Netwerk contactpersonen COE 14 november 2013

2 Programma Opening Stand van zaken Steunpunt Stand van zaken CvE
Presentatie ROC Rijn IJssel Presentatie ROC van Amsterdam Vragen Pauze Netwerken

3 Onderwerpen Voortgangsrapportage
Stand van zaken implementatie referentieniveaus Knelpunten bij rekenen en maatregelen Aangepaste examinering studenten met dyscalculie Masterplan dyscalculie Stand van zaken producten en projecten

4 Implementatie referentieniveaus
Basisonderwijs -> lichte stijging Cito-resultaten Vo en mbo Nederlands: invoering op schema Alleen mbo 2 en mbo 4 nog resp. 31% en 38% onvoldoende. Rekenen: extra inzet noodzakelijk Op havo en vmbo resp. 72%, 77% (bb) en 68% (gl/tl) onvoldoende Op mbo 2: 66% onvoldoende, mbo 3: 43% onvoldoende en mbo 4: 74% onvoldoende

5 Implementatie referentieniveaus
Verwachte positieve factoren Meetellen van de cijfers voor diplomering Maatregelen ter verbetering van de toegankelijkheid van de rekentoetsen (CvE) Verbetering van de kwaliteit van het rekenonderwijs.

6 Implementatie referentieniveaus
Overige maatregelen m.b.t. rekenen Meer tijd en passende aanpak voor vmbo Intensiveringstraject rekenen Gesprek met lerarenopleidingen over nascholingsaanbod Voorbeeldexamens CvE Rapportage op domeinen Onderzoek inspectie op vo m.b.t. bestrijden rekenachterstanden

7 Implementatie referentieniveaus
(Vervolg) Aanpassingen in de toetsen Toetslengte in het vo Maakbaarheid in het mbo Vmbo-bb: naast differentiatie in becijfering, ook differentiatie in toetsopgaven Eventueel passende maatregelen voor mbo 2 in 2014 Invoering niveau 3S in vwo: besluit medio 2014

8 Dyscalculie Aangepaste examinering (onderzoek HU)
Lagere exameneisen Rekenmachine Formule- of rekenkaart Zorgvuldig toelatingsbeleid Aantoonbaar vastgelopen Wel rekenonderwijs Gevolgen voor vervolgonderwijs Zie verder

9 Overig nieuws Rapportage onderzoek ICE – Het streefniveau voorbij
Bijeenkomst Examinering taal en rekenen en de entree-opleidingen Verlenging Regeling intensivering Nederlands en rekenen

10 Masterplan dyscalculie
2013: Conferenties: VO: 9 december PO: 11 december MBO: 12 december Website masterplan dyscalculie 2014: Handreikingen e.d. bij protocol ERWD

11 Projecten en producten
Intensiveringstraject Rekenen Vakbegrip: is gereed ffRekenen: veel nieuwe opgaven en thema’s Gereed 1 april 2014 Gebruikersbijeenkomst 1 oktober Exploitatie na 1 april Bouwstenen leesbevordering

12 Projecten en producten
Websites:

13 Actuele ontwikkelingen
Afnames P2: Taal 2F week 45/45: afnames!! Nauwelijks technische storingen; Examenblad: Goed bezocht; Zoektermen aangepast; 1e bijstellingen binnenkort (b.v. plaats voor Engels; minder klikken naar voorbeeldexamen); Omzettingstabellen gepubliceerd op Examenbladmbo.nl Pilot dyscalculie; Vraag: is COE dossier nog nuttige aanvulling?

14 vooruitkijken Facet: 1e pilot ervaringen van week 45 zijn positief!
In P3 opschalen binnen instellingen die nu deelnemen; In P4: kring van deelnemers aan pilot uitbreiden, opgave van belangstelling bij (geen garantie voor deelname); Engels: Veldraadpleging in januari 2014 Peiling naar wensen roostering loopt via MBO Raad Evaluatiebijeenkomst in voorjaar zinvol?

15 Presentaties Presentatie Rijn IJssel Presentatie ROC van Amsterdam

16 Netwerkgroepen Netwerken
Groep 1: Logistieke organisatie ism examencommissie Groep 2: Informatievoorziening binnen de instelling Groep 3: Informatievoorziening naar studenten en ouders Groep 4: Collegiale ondersteuning op het gebied van de kwaliteit van de processen


Download ppt "Netwerk contactpersonen COE 14 november 2013"

Verwante presentaties


Ads door Google