De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Steunpunt Taal en Rekenen Flitsbijeenkomst 20 november 2009

Verwante presentaties


Presentatie over: "Steunpunt Taal en Rekenen Flitsbijeenkomst 20 november 2009"— Transcript van de presentatie:

1 Steunpunt Taal en Rekenen Flitsbijeenkomst 20 november 2009
Handreiking bij het opstellen van het implementatieplan taal en rekenen

2 Opdracht Schrijf een beknopte handreiking voor het opstellen van het ‘implementatieplan taal en rekenen mbo’ Geef handvatten voor de procesgang rondom de tot standkoming van het implementatieplan Het format is niet verplichtend, scholen maken hun eigen inhoudelijke keuzes

3 Opdracht Geef daarom geen inhoudelijke invulling van de activiteiten, dat wordt te sturend Lever als bijlage een inhoudelijke illustratie ter inspiratie en een uitgebreide toelichting op de handreiking Stem af met de ontwikkelaars van ICO Taal en Rekenen: dit format moet in ICO inpasbaar zijn

4 Aanpak Ontwikkeling op CINOP:
Rinske, Christel in samenwerking met Piet Litjens Afstemming met ontwikkelaars ICO Taal en Rekenen Feedback van Taal in MBO–leden Feedback van leden rekennetwerk

5 Wat wordt van u verwacht?
U maakt binnen uw instelling, bij voorkeur in samenwerking tussen de beleidsvormende en de uitvoerende lagen, een implementatieplan taal en rekenen. U zorgt voor draagvlak in organisatie. U stuurt uw implementatieplan taal en rekenen voor 1 april 2010 naar CFI.

6 Eisen aan het implementatieplan
Wijze van het te ontwikkelen taal- en rekenbeleid Overzicht van de geplande activiteiten (keuze uit zes) Wijze van meting van het effect op taal- en rekenvaardigheden van de deelnemers

7 Keuze uit zes activiteiten
Aanpassing didactiek en pedagogiek Toetsing deelnemers Extra onderwijstijd Nieuwe of aangepaste faciliteiten Professionalisering docenten e.a. Andere activiteiten gericht op intensivering taal-en rekenonderwijs 

8 Format (bij onderdeel b)

9 Algemene handreikingen bij
Wijze van het te ontwikkelen taal- en rekenbeleid c) Wijze van meting van het effect op taal- en rekenvaardigheden van de deelnemers Geen inhoudelijke invulling; Formuleren is aan instellingen zelf.

10 Hulp nodig bij SMART formuleren?
ICO Taal en Rekenen biedt u de mogelijkheid tot het stap voor stap SMART formuleren van uw activiteiten, gericht op de gestelde doelen. Steunpunt Taal en Rekenen biedt feedback op de plannen.

11 Wat bieden we u verder? Handreikingen voor het logistieke proces in de school: hoe kunt u in samenwerking tussen beleidsvormende en uitvoerende lagen in de school komen tot een gezamenlijk plan? Een mogelijkheid hiertoe is het opstellen van een projectorganisatie

12 Logistiek proces in de school

13 Wat bieden we u verder? We geven aan hoe u uw
hoofdactiviteiten kunt structureren naar de fase waarin de betrokkenen zich bevinden: adoptiefase implementatiefase incorporatiefase

14 Wat bieden we u verder? bijlage 1: illustratie van mogelijke activiteiten en actoren binnen de verschillende fasen (P. Litjens) bijlage 2: de verantwoording in uw jaarverslag bijlage 3: informatie over bekostiging.

15 Relatie met ICO Taal en Rekenen
ICO T&R is veelomvattender, maar dit format past bij implementatie ICO T&R ondersteunt digitaal, onder andere bij het stap voor stap SMART formuleren Evenals ICO T&R onderscheiden we generiek twee lagen in de school: beleidsvormend en uitvoerend

16 Vragen? Rinske Stelwagen Christel Kuijpers


Download ppt "Steunpunt Taal en Rekenen Flitsbijeenkomst 20 november 2009"

Verwante presentaties


Ads door Google