De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Project Intensieve Praktijkbegeleiding

Verwante presentaties


Presentatie over: "Project Intensieve Praktijkbegeleiding"— Transcript van de presentatie:

1 Project Intensieve Praktijkbegeleiding
Workshop 8 februari 2007 Cor van Waveren ROC Friese Poort

2 Wet Gelijke Behandeling
Doeltreffende aanpassingen: Locatie Gebouw Pedagogisch klimaat Onderwijs Begeleiding BPV Toetsing en examinering

3 BPV zwakke schakel Voorbereiding Inhoud Begeleiding
Verbinding praktijk – theorie Terugkoppeling van theorie en ervaringen naar persoonlijke ontwikkeling deelnemer

4 Vloeken in de kerk ? Deelnemer onvoorbereid op stage
Stagebedrijf niet geinformeerd Geen geschikte stageplaatsen Te weinig tijd Te weinig deskundigheid Geen opvang bij crisis

5 Maatschappelijke verantwoording
Vragen en kritiek van - individuele ouders - MEE - UWV - Oudervereniging Balans

6 Ideaal Voldoende voorbereiding Voldoende toegankelijke BPV-plaatsen
Voldoende begeleiding Tijd Deskundigheid Opvang bij crisis

7 Werkgroep PIP Gea Schouten-Popken (Balans) Dominique Roeffen (Balans)
Adri Mertens (Alfa College) Belita Seinstra (Noorderpoortcollege) Ronco Muller (Drenthe College) Cor van Waveren (ROC Friese Poort) Petra Elzes (Alfa College) Wim Gemmink (United Restart) Truida Landman (Quality Coaching) Michiel Schouwenaars (Mens en Werk) Ton van Kesteren (RENN4)

8 Strategisch doel Ook t.a.v. de Beroeps Praktijk Vorming voldoen aan de Wet Gelijke Behandeling van Chronisch Zieken en Gehandicapten

9 Kritische Succes Factor
Prestatie Indicator Voldoende aantal toegankelijke BPV-plaatsen In 2009 is er voor elke mbo-deelnemer een passende BPV-plaats

10 Kritische Succes Factor
Prestatie Indicator Voldoende BPV-begeleidingstijd zowel voor school als voor bedrijf In 2009 hebben begeleiders van school en bedrijf voldoende tijd, ook als de deelnemer meer tijd vergt

11 Kritische Succes Factor
Prestatie Indicator Voldoende deskundigheid bij school en bij bedrijf In 2009 is gebrek aan deskundigheid bij de BPV-plaatsen geen argument meer om iemand niet op BPV te laten gaan

12 Kritische Succes Factor
Prestatie Indicator Voldoende specialistische ondersteuning indien van toepassing In 2009 is op afroep specialisme beschikbaar bij problemen rond BPV

13 Toegankelijke BPV-plaatsen
Fysieke toegankelijkheid 1. vervoer 2. gebouw 3. werkplek 4. hulpmiddelen 5. overigen Sociale toegankelijkheid 6. vooroordelen 7. discriminatie Bedrijfsmatige toegankelijkheid 8. aard van het werk 9. begeleidingstijd 10. deskundigheid

14 Voldoende begeleidingstijd
Formatie mbo Formatie bedrijf - BPV in CAO - Accreditatie door Kenniscentra LGF (mbo – rec/vso) UWV (jobcoach ook BOL) PGB-begeleider BPV onderwijsassistent

15 Voldoende deskundigheid
Directe scholing docenten en bedrijven Indirecte bijscholing d.m.v. AB-er Inzet jobcoach Publiciteit rond goede voorbeelden

16 Specialistische ondersteuning
Jobcoach, mentor, buddy als functie t.b.v. BPV-begeleiding (voorbeeld AlfaCollege) Op termijn specialist voor samenwerkende instellingen in een regio

17 Beleid projectgroep Niet: alles verwachten van 1 oplossing Wel:
- breed scala aandachtspunten - veel actoren - meer subdoelen - breed scala acties - meerdere subgroepen Meerdere succesjes: duurzamer oplossing

18 Actoren Mbo-instellingen Werkgevers Kenniscentra en Colo RECs
UWV en AI-bedrijven Ouders en deelnemers (organisaties) Sociale partners en overheden Media

19 Meedoen? Projectplan overnemen Goede voorbeelden beschrijven en delen
Vanaf vandaag in de lucht:

20 Workshop In 2- of 3-tallen vergadering voorbereiden, waarin je als steunpuntmedewerker genoemde problematiek bespreekt met de BPV-coördinatoren van je mbo-instelling. Jullie willen dat in 2008: - je instelling beschikt over voldoende geschikte BPV- plaatsen voor alle deelnemers met beperkingen - alle deelnemers met beperkingen optimaal voorbereid op stage gaan - elke BPV-plaats adequaat geïnformeerd is - voldoende begeleiding voorhanden is, zowel qua tijd als deskundigheid.

21 Plan, draaiboek of aantekeningen a.u.b. inleveren voor verslag en voor op de site Dank voor uw aandacht.


Download ppt "Project Intensieve Praktijkbegeleiding"

Verwante presentaties


Ads door Google