De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Master in het Sociaal werk Praktische informatie: schakelprogramma.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Master in het Sociaal werk Praktische informatie: schakelprogramma."— Transcript van de presentatie:

1 Master in het Sociaal werk Praktische informatie: schakelprogramma

2 Introductie Bedoeling van deze presentatie is om je voor een aantal topics wegwijs te maken in de praktische kant van de opleiding. De belangrijkste informatie is te vinden op de websites: –http://soc.kuleuven.be/studentenhttp://soc.kuleuven.be/studenten –http://soc.kuleuven.be/sociaalwerkhttp://soc.kuleuven.be/sociaalwerk Als je daar geen antwoord gevonden hebt op je vraag, kan je contact opnemen met: –Inhoud van / onduidelijkheden in de opleiding: K. Desair –Combinatie werken-studeren-gezin: K. Desair –Problemen examens: Ombudsdienst –Reglementen / administratie: studentenadministratie –Studentenvereniging: Politika

3 Individueel Studieprogramma (ISP) Met deze webtoepassing kunnen studenten hun individueel studieprogramma (ISP) vastleggen en laten goedkeuren volgens de regels van de opleiding(en). Zij kunnen via dit kanaal ook vrijstellingen aanvragen of een uitwisselingsprogramma laten goedkeuren. Voor iedere opleiding kunnen ook een aantal verantwoordelijken van deze toepassing gebruik maken om de programma's van hun studenten te bekijken, bij te sturen, goed of af te keuren. (ISP-verantwoordelijke, vrijstellingenverantwoordelijke en/of uitwisselingsverantwoordelijke) Toegang via het K.U.Loket: log in met je gebruikersnaam (m- of s- nummer) en je paswoord dat hetzelfde is als voor je K.U.Leuven e- mail. In je K.U.Loket vind je -naast een aantal andere toepassingen zoals je studentendossier- de ISP toepassing terug.

4 Individueel Studieprogramma (ISP) Je ISP wordt enkel ter beschikking gesteld indien je een actieve registratie hebt aan de K.U.Leuven en dit ten vroegste vanaf 22 september. Je zal via email uitgenodigd worden om je programma samen te stellen. Stel je programma zeker samen vóór 15 oktober. De goedkeuring van je programma gebeurt uiterlijk 15 november. Je wordt hiervan op de hoogte gesteld via email. Heb je tegen 15 november niets gehoord? Contacteer dan zeker je ISP- verantwoordelijke wiens naam je terugvindt in de ISP toepassing zelf. Daarna vind je een overzicht van je goedgekeurde programma en een individueel uurrooster ook terug in je K.U.Loket. Bij het begin van het tweede semester wordt de toepassing tussen 1 en 28 februari terug ter beschikking gesteld om eventueel een wijziging aan te brengen voor het tweede semester. Een handleiding om het ISP vlot te kunnen gebruiken wordt ook voorzien bij de toepassing in je K.U.Lokethandleiding

5 Individueel Studieprogramma (ISP) Opmerking: Vrijstellingen voor opleidingsonderdelen moeten aangevraagd worden met een verzoekschrift. In principe worden geen vrijstellingen verleend op basis van de hogeschoolopleidingen Sociaal werk.

6 Leerkrediet Vanaf dit academiejaar treedt het nieuwe financieringsdecreet voor het hoger onderwijs in Vlaanderen in werking. Dat betekent dat elke student een leerkrediet krijgt van 140 studiepunten die hij of zij kan inzetten tijdens de basisopleiding én terugverdienen om verder te studeren. Het leerkrediet is niet van toepassing voor het schakelprogramma, maar wel voor het masterjaar. Meer info: www.kuleuven.be/leerkredietwww.kuleuven.be/leerkrediet Voor vragen: an.valkenborgh@soc.kuleuven.be

7 Betaald educatief verlof (BEV) BEV is van belang voor studenten die ook tewerkgesteld zijn. Zie soc.kuleuven.be/sociaalwerk > ‘info voor werkstudenten’ voor meer informatie.info voor werkstudenten De opleiding “Master sociaal werk” wordt jaarlijks (opnieuw) erkend door een aantal paritaire comités. Is jouw werkgever aangesloten bij een comité dat de opleiding erkende, dan kan je als student sowieso aanspraak maken op het RECHT op betaald educatief verlof. De praktische uitwerking van dat verlof dien je wel in samenspraak met je werkgever te bepalen. Ook als je werkgever niet is aangesloten bij een PC dat de opleiding erkende, kan je betaald educatief verlof aanvragen. In dat geval dien je met je werkgever over deze GUNST te onderhandelen. Kom je in aanmerking voor betaald educatief verlof neem dan zo snel als mogelijk de administratieve richtlijnen door op de website en neem contact per e-mail met K. Desair.

8 Facilitering voor werkstudenten Zie soc.kuleuven.be/sociaalwerk > info voor werkstudenteninfo voor werkstudenten –Betaald educatief verlof –Deeltijds studeren –Specifieke facilitering voor bepaalde opleidingsonderdelen Neem indien nodig contact met de docent om je situatie te voor te leggen. Of: neem contact met Kristof Desair

9 Permanente Onderwijscommissie (POC) De Permanente Onderwijscommissie staat in voor de kwaliteit van het aangeboden onderwijs binnen een opleiding. Per opleiding, groep, opleidingsonderdeel en onderwijsleeractiviteit is er een verantwoordelijke POC. Een POC is samengesteld uit ZAP-leden, AAP/BAP-leden en studenten en wordt voorgezeten door de programmadirecteur. Voor de opleiding Master in het Sociaal werk is er een sub-POC die ressorteert onder de POC Sociologie. De sub-POC zal in 2008-2009 een drietal keer samenkomen. De eerstvolgende sub-POC is gepland op 23 oktober om 16u. De sub-POC heeft minstens 2 studenten nodig die de studenten in het schakelprogramma willen vertegenwoordigen. Politika verzorgt de ondersteuning van deze studentenvertegenwoordigers.

10 Toledo De faculteit maakt gebruik van een elektronisch leerplatform. Dit betekent dat de docenten allerlei documenten over de cursus op een afgesloten website zetten. Je kan dat cursusmateriaal van thuis uit downloaden. Ons leerplatform, Toledo (Toetsen en Leren Doeltreffend Ondersteunen), kan je vinden op http://toledo.kuleuven.be. Om toegang te krijgen is een login en paswoord vereist. Dit is dezelfde combinatie als die voor je webmail. Op dinsdag 23 september, om 16u00, wordt in de grote aula van het Maria-Theresiacollege (MTC, Sint- Michielsstraat 6) een infosessie over ICT aan de K.U.Leuven en ons elektronisch leerplatform gegeven.

11 Studiebegeleiding Centrum voor Studiebegeleiding en Onderwijsvernieuwing (CSO): De studiebegeleiders van het CSO zijn er om de studenten met raad en daad bij te springen. De meeste aandacht gaat naar het op weg helpen van eerstejaarsstudenten. Maar ook de ouderejaars kunnen bij ons komen aankloppen met vragen over studiemethodes of als ze op zoek zijn naar een luisterend oor. (geen groepsaanbod voor SW / wel individueel contact mogelijk) Ombudsdienst: Een medewerker van de Faculteit Sociale Wetenschappen is aangesteld als ombuds tijdens de examenperiode. Zij zijn onafhankelijke bemiddelaars tussen studenten en professoren en proberen examenproblemen op te lossen op een billijke manier zonder partij te kiezen. Zij houden daarbij rekening met de belangen van de individuele student, de betrokken professor én de medestudenten. (afwezigheid op examens moeten aan de ombuds gemeld worden)

12 Studentenadministratie Bij de medewerkers van de studentenadministratie kun je terecht met vragen over ondermeer de samenstelling van je individueel studieprogramma (ISP), over het aanvragen van vrijstellingen, enz. Studentenadministratie, ombuds en CSO: Blok A, 1 ste verdieping Zie p.11-18 van “Faculteit Sociale Wetenschappen – Infobrochure voor eerste bachelors”

13 Nuttige info Zie “NUTTIGE INFORMATIE EN AANBEVELINGEN VOOR STUDENTEN SOCIAAL WERK” Zie p.11-18 van “Faculteit Sociale Wetenschappen – Infobrochure voor eerste bachelors”

14 Informatiefiche Gelieve de informatiefiche in te vullen en terug te bezorgen Vragen? Dank!

15 Veel succes!


Download ppt "Master in het Sociaal werk Praktische informatie: schakelprogramma."

Verwante presentaties


Ads door Google