De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Meten en experimenteren

Verwante presentaties


Presentatie over: "Meten en experimenteren"— Transcript van de presentatie:

1 Meten en experimenteren
Academiejaar Inhoud Organisatie Evaluatie inleiding Meten en Experimenteren

2 Meten en Experimenteren omkadering
Verantwoordelijke : Catherine De Clercq Academische medewerkers Technische ondersteuning : Hans De Nil 4F118) Petra Van Mulders 1G018) Olivier Devroede 0G138) Joris Maes 1G018) inleiding Meten en Experimenteren

3 Experimentele fysica Doelstellingen: theoretische wetmatigheid testen
parameters van een model meten Nieuwe ontdekkingen doen …. Verloop van een experiment: experiment ontwerpen, specifiek voor bepaald doel – eventueel een simulatie uitvoeren opstelling bouwen experiment uitvoeren, gegevens nemen en opslaan Gegevens verwerken – fysische grootheden afleiden – vgl met theorie Resultaten publiek maken , verslag uitbrengen - schriftelijk of mondeling Vak ‘meten en experimenteren’ = leren meten, gegevens verwerken, vergelijken met de theorie en verslag uitbrengen inleiding Meten en Experimenteren

4 Meten en Experimenteren inhoud
Inhoud: 52u – 6SP verdeeld over 2 modules: Inleiding tot software pakket Mathematica (12u) – O. Devroede Proeven in de mechanica, elektriciteit, magnetisme, golven (40u) Mathematica wordt gebruikt voor de verwerking van de metingen gemaakt tijdens de experimenten Verbanden met andere cursussen Mechanica (A. Sevrin, 1e sem.) Elektromagnetisme, golven en trillingen (I. Veretennicoff, 2e sem.) Statistiek voor fysici (J. D’Hondt, 2e sem.) inleiding Meten en Experimenteren

5 Meten en Experimenteren organisatie
Lessen Mathematica (3x4u) : uitleg + oefenen op PC – per twee – nota’s worden uitgedeeld Evaluatie: gekwoteerde, individuele oefening in het 2de semester, telt voor 15% Proeven moeten worden voorbereid Ten laatste een week vooraf wordt een gestuurd met de opdracht Syllabus ter beschikking bij vubtiek (3 delen) Proeven worden uitgevoerd in groepen van 2 studenten (binomium) Voor elke proef wordt een verslag ingediend Voor meeste proeven: standaard verslag per binomium Voor 2 proeven: wetenschappelijke verslag – individueel – 1 week tijd 1 mondeling verslag op einde 2de semester – individueel inleiding Meten en Experimenteren

6 Meten en Experimenteren organisatie
Aanwezigheid is verplicht Doktersbriefje in geval van ziekte Communicatie gebeurt via Puntentelling: 55% proeven met standaard verslag en ondervraging 20% wetenschappelijke verslagen 10% mondelinge uiteenzetting 15% test Mathematica Geen examen in 1e zittijd Tweede zittijd examen Test Mathematica Een proef herdoen 85% inleiding Meten en Experimenteren


Download ppt "Meten en experimenteren"

Verwante presentaties


Ads door Google