De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

EEN LOOPBAAN BIJ DE RECHTERLIJKE MACHT Examen beroepsbekwaamheid

Verwante presentaties


Presentatie over: "EEN LOOPBAAN BIJ DE RECHTERLIJKE MACHT Examen beroepsbekwaamheid"— Transcript van de presentatie:

1 EEN LOOPBAAN BIJ DE RECHTERLIJKE MACHT Examen beroepsbekwaamheid
HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE | CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA JUSTICE

2 Examen beroepsbekwaamheid
Examen uit twee delen: Schriftelijk deel De oplossing van een casus in de door de kandidaat gekozen materie Psychologische proeven. Mondeling deel HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE | CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA JUSTICE

3 HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE | CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA JUSTICE
Casus Op basis van een juridisch vraagstuk peilen naar de volgende vermogens: casusanalyse, juridisch denkvermogen en redactie (structuur/grammatica/zinsbouw/spelling) het vermogen om de gekozen juridische oplossing te verantwoorden Van de kandidaat wordt verwacht dat hij bij het formuleren van de juridische oplossing optimaal rekening houdt met de eigenheid van de feiten en met de specifieke en breed- maatschappelijke context die de casus kenmerkt. HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE | CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA JUSTICE

4 HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE | CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA JUSTICE
Casus Dit houdt in dat in een eerste fase een omschrijving wordt gegeven van het 'maatschappelijk' probleem van de voorgelegde casus. Hierbij komt het er niet alleen op aan de feiten te analyseren, maar ook aan te tonen dat men inzicht heeft in de onderliggende affectoren van de casus, de 'beweeg'-redenen van de partijen. Waarom nemen de partijen een bepaalde positie in en blijven ze die aanhouden? Hoe kunnen deze affectoren elkaar beïnvloeden, en vooral, hoe verhouden ze zich tot elkaar? Maar ook: hebben partijen voldoende inzicht in mogelijke (andere) determinanten, die hun positie kunnen beïnvloeden, en in hun (onderlinge) evolutie? HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE | CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA JUSTICE

5 HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE | CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA JUSTICE
Casus In een tweede fase werkt men een juridische correcte oplossing uit, waarbij men zowel oog heeft voor het materieel recht als voor de procedurele aspecten. Deze centrale fase is de meest klassieke. Men moet zich bij het uitwerken van die juridische oplossing baseren op de gegevens van de casus, maar tegelijk moet die ook al gericht zijn op de volgende fase. HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE | CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA JUSTICE

6 HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE | CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA JUSTICE
Casus In een derde fase dient men de juridische oplossing waarvoor men heeft gekozen te toetsen aan het 'maatschappelijk’ probleem: met andere woorden, ga na hoezeer de door u uitgewerkte juridische oplossing aan de determinerende factoren van de voorgelegde casus beantwoordt. Ga ook na in hoeverre de gekozen juridische oplossing ook een maatschappelijk effectieve oplossing is. HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE | CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA JUSTICE

7 HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE | CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA JUSTICE
Casus Keuze uit drie materies: burgerlijk recht, met inbegrip van gerechtelijk recht strafrecht, met inbegrip van strafprocesrecht sociaal recht, met inbegrip van gerechtelijk recht HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE | CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA JUSTICE

8 HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE | CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA JUSTICE
Casus Voor de casusanalyse heeft u 5 uur tijd. Enkel het gebruik van (geannoteerde) wetboeken en van de stukken van het dossier is toegelaten  geen rechtsleer HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE | CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA JUSTICE

9 HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE | CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA JUSTICE
Casus De kandidaten die ten minste 60% van de punten hebben behaald op de schriftelijke proef worden toegelaten tot de mondelinge proef. Deze kandidaten moeten bovendien de psychologische proeven (cognitief analytische test/persoonlijkheidstest en interview) hebben afgelegd. HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE | CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA JUSTICE

10 HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE | CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA JUSTICE
Psychologische proeven 1. Cognitief-analytische test Test logisch denkvermogen Verbale intelligentietest HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE | CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA JUSTICE

11 HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE | CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA JUSTICE
2. Persoonlijkheidstest & interview met een psycholoog = toetsen van 9 aan de rechterlijke macht gekoppelde basisvaardigheden men écrit 1 Besluitvaardigheid 2 Integriteit 3 Aanpassingsvermogen 4 Vermogen tot plannen en organiseren / vermogen tot stellen van prioriteiten 5 a) Empathie b) Sociabiliteit 6 Stressbestendigheid 7 a) Samenwerking b) Collegialiteit 8 Dominantie (adequaat omgaan met macht) 9 Zelfreflectie HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE | CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA JUSTICE

12 HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE | CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA JUSTICE
Mondelinge deel Een verdere bespreking van de eerste proef van het schriftelijk deel. In voorkomend geval, een gedachtewisseling over: andere juridische vragen van algemene aard de rechterlijke organisatie en de werking ervan de motivatie en de competenties van de kandidaat (met name: omgaan met informatie, omgaan met taken, omgaan met medewerkers, omgaan met relaties, omgaan met het eigen functioneren) de resultaten van de psychologische proeven Gebruik van wetboeken toegelaten HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE | CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA JUSTICE

13 HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE | CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA JUSTICE
Mondelinge deel De kandidaten die voor het mondelinge deel ten minste 60 % van de punten hebben behaald, behalen het getuigschrift van beroepsbekwaamheid. HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE | CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA JUSTICE

14 HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE | CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA JUSTICE
Te noteren data Casusanalyse 19 mei 2013 van 15u tot 20u (deliberatie 4 en 5 juni 2013) Psychologische proeven tussen 10 en 22 juni 2013 Mondeling gedeelte tussen 17 en 29 juni 2013 Geen uitstel mogelijk! HOGE RAAD VOOR DE JUSTITIE | CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA JUSTICE


Download ppt "EEN LOOPBAAN BIJ DE RECHTERLIJKE MACHT Examen beroepsbekwaamheid"

Verwante presentaties


Ads door Google