De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoge Raad voor de Justitie Informatievergadering magistratuurexamens

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoge Raad voor de Justitie Informatievergadering magistratuurexamens"— Transcript van de presentatie:

1 Hoge Raad voor de Justitie Informatievergadering magistratuurexamens
Maandag 22 oktober 2012

2 Praktische info & timing
Beide examens bestaan uit twee schriftelijke proeven en een mondelinge proef. Voor beroepsbekwaamheid ook psychologische tests aanvullend op schriftelijke proeven. Er wordt blind gecorrigeerd. Op geen enkel document mag een indicatie aanwezig zijn van een identiteit.

3 Vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage
Samenstelling subcommissie: Ria Mortier (Voorzitter), Franky De Keyzer, Christian Denoyelle, Hilde Derde, Frank Fleerackers, Joris Lagrou, Inge T’Hooft, Geert Van Haegenborgh.

4 Vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage
Kalender en timing: Schriftelijk: eerste deel (meerkeuzevragenlijst + verhandeling): deliberatie over eerste deel: nog te bepalen tweede deel (rechterlijke beslissing): nog te bepalen deliberatie over tweede deel: nog te bepalen Mondelinge proeven: nog te bepalen

5 Examen inzake beroepsbekwaamheid
Samenstelling subcommissie: Ria Mortier (Voorzitter), Liliana Briers, Frank Fleerackers, Nico Snelders, Philip Traest, Karen Van Den Driessche, Erik Van den Eeden, Joëlle Vandenbulck.

6 Examen inzake beroepsbekwaamheid
Kalender en timing: Schriftelijk: eerste deel (meerkeuzevragenlijst + verhandeling): cognitief-analytische tests: nog te bepalen deliberatie over eerste deel: nog te bepalen tweede deel (vonnis): nog te bepalen deliberatie over tweede deel: nog te bepalen Mondelinge proeven + persoonlijkheidsvragenlijst + interview psycholoog: nog te bepalen

7 Beide examens 1e proef (duur: 5u30)
= verhandeling & meerkeuzevragenlijst Opdracht verhandeling: Het opstellen van een verhandeling van maximum 4 bladzijden over een opgelegd onderwerp van sociale, economische, politieke of culturele aard in verband met het recht.

8 = verhandeling & meerkeuzevragenlijst
Beide examens 1e proef = verhandeling & meerkeuzevragenlijst Opdracht meerkeuzevragenlijst: Het oplossen van een meerkeuzevragenlijst om de juridische basiskennis, de kennis over de rechterlijke organisatie en de werking ervan, en de algemene ontwikkeling van de kandidaten te testen. Het gebruik van een wetboek is niet toegestaan.

9 = verhandeling & meerkeuzevragenlijst
Beide examens 1e proef = verhandeling & meerkeuzevragenlijst Gewicht van de vragen: Algemene kennis: 24 vragen Rechterlijke organisatie en werking: 12 vragen Juridische basiskennis: 24 vragen - burgerlijk recht: 6 vragen - strafrecht: 6 vragen - publiekrecht: 4 vragen - burgerlijke procedure: 4 vragen - strafprocedure: 4 vragen

10 = verhandeling & meerkeuzevragenlijst
Beide examens 1e proef = verhandeling & meerkeuzevragenlijst Ten minste 60 % van de punten halen op het totaal van de punten op de verhandeling en de meerkeuzevragen samen

11 Titels vorige verhandelingen
Gerechtelijke stage: “Moet een magistraat inhoudelijk de steeds wisselende stem van het volk weerspiegelen?” “Een Europese grondwet: een noodzaak?” “Het geheim van het onderzoek en het informeren van de media: een dilemma voor persmagistraat en advocaat.” “Wat betekent Justitie voor mij en wat kan ik voor Justitie betekenen?” “Magistraten zonder grenzen.” “Justitie (in Europa) anno 2020.”

12 Titels vorige verhandelingen
Beroepsbekwaamheid: “Onpartijdig oordelen en maatschappelijke betrokkenheid van de magistraat.” “Procedureregels moeten er zijn om bescherming te bieden aan bepaalde belangen en niet om mens-erger-je-niet te spelen.” “Kan een hertekening van de huidige geografische indeling van de rechtsgebieden en gerechtelijke arrondissementen aanleiding geven tot een betere rechtsbedeling?” “De meervoudige rechter: gezaghebbend, neutraal, efficiënt en coöperatief.” “Tucht of positieve deontologie? Waar moet een magistraat zich aan houden?” “De magistraat: meester of slaaf van de wet?”

13 2e proef gerechtelijke stage
Opdracht: 1. het aanduiden van de trefwoorden die de rechterlijke beslissing kenmerken 2. het opstellen van een korte inhoud van de rechterlijke beslissing 3. het opstellen van een commentaar Keuze uit: burgerlijk recht, met inbegrip van gerechtelijk recht en strafrecht, met inbegrip van strafprocesrecht. Voor deze proef heeft men 4 uren de tijd

14 2e proef gerechtelijke stage
Toelichting: 1. en 2. maak een “kopje” zoals dit in een juridisch tijdschrift boven een rechterlijke beslissing wordt gepubliceerd. Dit “kopje” bestaat uit 2 delen: a. de trefwoorden die de rechterlijke beslissing kenmerken b. een beknopte weergave (korte inhoud) van de beslissing die door het rechtscollege wordt gegeven aan de (het) specifieke rechtsproble(e)m(en), m.a.w. de ratio decidendi (cf. b.v. cursief gedrukte tekst onder de trefwoorden in het Rechtskundig Weekblad). 3. Schrijf een juridische en kritische (positieve of negatieve) commentaar op de rechterlijke beslissing en de (het) gestelde rechtsproble(e)m(en). Er worden geen wetboeken gebruikt.

15 2e proef beroepsbekwaamheid
Opdracht: het opstellen van een, zowel vormelijk als inhoudelijk, correct vonnis over een zaak waarvan de gegevens in de vorm van een volledig dossier ter beschikking worden gesteld. Keuze uit: burgerlijk recht, met inbegrip van gerechtelijk recht, strafrecht, met inbegrip van strafprocesrecht en sociaal recht, met inbegrip van gerechtelijk recht Voor deze proef heeft men 6 uren de tijd en mag men zijn eigen wetboeken gebruiken (mogen geannoteerd zijn, doch in de wetboeken mag geen rechtsleer opgenomen zijn).

16 Enkel beroepsbekwaamheid
Psychologische tests Enkel beroepsbekwaamheid  De kandidaten worden onderworpen aan psychologische tests (een persoonlijkheidsvragenlijst en een cognitief-analytische test). De informatie die uit de testresultaten wordt bekomen zal door een psycholoog worden gevalideerd na de bespreking ervan met de kandidaten. Deze proeven zijn niet eliminerend en dienen enkel als bijkomende bron van informatie bij het mondelinge deel

17 Psychologische tests COGNITIEF -ANALYTISCHE TEST (alle deelnemers eerste schriftelijke proef) PERSOONLIJKHEIDS-VRAGENLIJST (enkel geslaagden tweede schriftelijke proef) INTERVIEW MET EEN PSYCHOLOOG (enkel geslaagden tweede schriftelijke proef)

18 Persoonlijkheidsvragenlijst – basiscompetenties
- Besluitvaardigheid - Integriteit - Aanpassingsvermogen - Vermogen tot plannen en organiseren/ vermogen om prioriteiten te stellen - Empathie/ Sociabiliteit - Stressbestendigheid - Samenwerken/Collegialiteit - Dominantie (adequaat omgaan met macht) Zelfreflectie

19 Mondelinge proef beide examens
1. Een bespreking vertrekkende vanuit een casus die aan de kandidaten wordt voorgelegd, en die zij gedurende maximum 60’ mogen voorbereiden. Keuze uit: - Burgerlijk recht, met inbegrip van gerechtelijk recht - Strafrecht, met inbegrip van strafprocesrecht -Sociaal recht, met inbegrip van gerechtelijk recht (enkel voor beroepsbekwaamheid) Men mag wetboeken meebrengen (mogen geannoteerd zijn).

20 Mondelinge proef beide examens
2. een gedachtewisseling over: andere juridische vragen van algemene aard de rechterlijke organisatie en de werking ervan de motivatie en vaardigheden van de kandidaat het schriftelijke deel de resultaten van de psychologische tests (enkel beroepsbekwaamheid)

21 Vragen?


Download ppt "Hoge Raad voor de Justitie Informatievergadering magistratuurexamens"

Verwante presentaties


Ads door Google