De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leren onderzoeken Ed van den Berg VU en HvA 21 november 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leren onderzoeken Ed van den Berg VU en HvA 21 november 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Leren onderzoeken Ed van den Berg VU en HvA 21 november 2013

2 Wereld van IdeeënWereld van Objecten Theorieën Begrippen Relaties Verschijnselen Observaties Metingen Experimenten Wereld van Wetenschappers Rondspelen van theorieën, resultaten, interpretaties, consensus?

3 Waar gaat het om? Manipulatie van ideeën Manipulatie van apparatuur of ? Minds-onHands-on

4 Eindexamenprogramma havo/vwo bovenbouw  Deel A: Vaardigheden  Deel B-E: Inhoud  Onderzoeks- en ontwerp vaardigheden: De kandidaat kan een natuurwetenschappelijk onderzoek voorbereiden, uitvoeren, resultaten verwerken, conclusies trekken

5 Opdracht: Lenzenwet

6 Onderzoeksvaardigheden  Onderzoek vereist: –Planning (onderzoeksvraag, theorie, ontwerp van experiment) –Uitvoering (apparatuur, metingen) –Analyse en interpretatie  Leerlingen moeten ervaring opdoen met alle drie, niet alleen met meten.

7 Planning en opzet van experimenten 1. Formuleren van onderzoeksvraag 2. Formuleren van hypothese 3. Ontwerpen van experiment (variabelen, controle) 4. Meet definities (operational definitions) 5. Voorspellen van resultaten/verwachtingen

8 Uitvoeren van experimenten 1. Waarnemen, meten 2. Manipuleren van apparatuur 3. Noteren van resultaten 4. Verwerken/berekenen resultaten 5. Uitleg of beslissing over experimentele uitvoering 6. Werken volgens eigen plan

9 Analyse en Interpretatie 1. Transformeren van data in standaardvorm (tabellen etc) 2. Bepalen van verbanden (incl grafieken) 3. Discussie van nauwkeurigheid 4. Discussie van beperkingen/assumpties 5. Formuleren van generalisaties 6. Verklaren van verbanden 7. Formuleren van nieuwe vragen en problemen

10 Wet van Ohm versie 1 Spanning (U)Stroomsterkte (I) U/I 0 3 4 6 8 10 12 Opdracht: Welke vaardigheden oefenen ze?

11 Wet van Ohm versie 2 Onderzoek  De wet van Ohm is: U/I = constant met U: Spanning, I: stroomsterkte  Maak een plan om deze wet te verifiëren –Teken de schakeling die je gebruikt? –Wat ga je variëren/instellen, wat ga je meten? Geef weer in een tabel. –Welke spullen heb je nodig?

12 Wet van Ohm 3: Begrip  Deel 1: Maak het ontdekkend opdat U/I = constant een ontdekking wordt.  Deel 2: Ga dan naar een diode of transistor of gewoon lampje waar U/I NIET constant is.

13 Als docent: waar let je op? Waar let je op tijdens uitvoering van versie 1? Versie 2? Versie 3?

14 Een practicum toets Welke papieren handdoeken zijn het best? Bedenk een manier om dit te onderzoeken

15 De diagrammen laten zien dat de meelwormen reageren op: A.Licht maar niet op vochtigheid B.Vochtigheid maar niet op licht C.Zowel licht als vochtigheid D.Geen van beiden An experimenter tested the response of mealworms to light and moisture. He set up four boxes as shown in the diagram below. In the center of each box he placed 20 mealworms. One day later he observed the following. Leg uit!

16 Free fall S(t)=1/2 gt 2

17 Suggesties  Voor elk practicum, wees heel specifiek in het vaststellen van de leerdoelen  Richt begeleiding op die doelen  Oefen apparatuurvaardigheden in pre-lab  Begeleidingsvragen, minds-on, heen-en- weer-denken  Nabespreking –Begripscomponent..wat hebben we geleerd? –Methode component..what is the evidence?


Download ppt "Leren onderzoeken Ed van den Berg VU en HvA 21 november 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google