De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een loopbaan in het onderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een loopbaan in het onderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 Een loopbaan in het onderwijs

2 Doelstellingen Een zicht hebben op de aanwervingsprocedure van een tijdelijk personeelslid. In staat zijn de verschillende aanstellingsvoorwaarden te toetsen.

3 Inhoud Doelstellingen 1. Inleiding 2. Aanstellingsvoorwaarden

4 Inleiding 1.1. Bevoegdheid 1.2. Reglementering

5 1.1. Bevoegdheid Overheid School Personeel bezoldigt subsidieert
bezoldigingsvwn stelt aan aanstellingsvwn

6 1.2. Reglementering Aanstellingsvoorwaarden
DRP 27/3/1991 gesubsidieerd onderwijs en gesubidieerde CLB, artt. 19 t.e.m. 2

7 2. Aanstellingsvoorwaarden
2.1. onderdaan zijn van de E.U 2.2. burgerlijke en politieke rechten genieten 2.3. bekwaamheidsbewijs hebben 2.4. voldoen aan de taalwetten 2.5. medisch geschikt zijn 2.6. TBSOB-regelgeving respecteren 2.7. van onberispelijk gedrag zijn 2.8. voldoen aan de dienstplichtwetten

8 3.1. Nationaliteit 3 categorieën
Landen van de E.U. vb. Finland Landen van de E.V.A. vb. IJsland Nieuwe landen van de E.U. vb. Polen  arbeidskaart (overgangsperiode) Andere landen  arbeidskaart + vrijstelling nationaliteitsvereiste  Voldoen

9 3.1. Nationaliteit Controle
Getuigschrift goed zedelijk gedrag model 2 of gelijkwaardig document Niet ouder dan 1 jaar vrijstelling nationaliteitsvereiste: aanvragen ahv standaardformulier Is persoonsgebonden Slechts 1x aan het departement onderwijs

10 3.2. Burgerlijke en politieke rechten genieten
Controle Getuigschrift goed zedelijk gedrag model 2 of gelijkwaardig document Niet ouder dan 1 jaar Slechts 1x aan het departement onderwijs Strafrechterlijke veroordelingen  meedelen aan departement onderwijs Tussen 2 opdrachten meer dan 1jaar verlopen  nieuw attest

11 3.3. Bekwaamheidsbewijs 3 soorten bekwaamheidsbewijzen Vereiste (VE)
Voldoend geachte (VO) Andere (AND) verplicht  bij gebrek aan kandidaten

12 3.3. Bekwaamheidsbewijs Controle Opmerkingen Meer informatie
Kopie definitief studiebewijs Kopie diplomasupplement Ev. Nuttige ervaring Opmerkingen Geen puntenlijst Bezoldiging vanaf datum behalen studiebewijs Meer informatie Bekwaamheidsbewijzen en Nuttige Ervaring

13 3.4. Voldoen aan taalwetten
Grondige kennis Voldoende kennis Taalafwijking

14 3.4.1. Grondige kennis = In principe vereist voor alle personeelsleden
Controle Diploma Getuigschrift taalexamencommissie Opmerking Indien pedagogische bekwaamheidsbewijs dient om taalkennis te bewijzen, moet dit behaald zijn vóór de indiensttreding.

15 3.4.2. Voldoende kennis = Voor leerkrachten in andere levende talen
Controle Diploma Getuigschrift taalexamencommissie Informatie taalexamens : zie OZB GD/2002/01 (10/01/2002) of Leen Wuyts: (02)

16 3.4.3. Taalafwijking = Bij gebrek aan kandidaten Voorwaarden Aanvraag
instellingsgebonden geldt voor één schooljaar kan maximaal 2X verlengd worden Aanvraag

17 3.5. Medische geschiktheid
Controle Medische attest van de huisarts Niet ouder dan 1 jaar Vermelding “gezondheid van de leerlingen wordt niet in gevaar gebracht” Tussen 2 opdrachten meer dan 1jaar verlopen  nieuw attest (niet aan WS bezorgen)

18 3.6. TBSOB/REA/WTW bepalingen respecteren
Controle Nakijken of de betrekking tijdelijk personeelslid niet vatbaar is voor reaffectatie of wedertewerkstelling Informatie Pers/2003/08 van 28/07/2003 TBSOB

19 3.7. Personeelsformatie = Betrekking bekleden die op grond van regels inzake personeelsformatie kan ingericht worden Ambt Lestijden Binnen personeelformatie

20 3.8. Cumulatie = Een bijkomende opdracht van een personeelslid met reeds een volledige prestatie. 3 mogelijkheden In dezelfde instelling  overwerk In andere instelling  bijbetrekking Buiten onderwijs  hoofdambt of bijbetrekking (grensbedrag)

21 3.8. Cumulatie Controle Informatie
Cumulatieverklaring (RL-8 of PERS 12) Informatie Omzendbrief PERS/2005/21 van 25/10/2005: cumulatieregeling cumulatie

22 Polen België Denemarken Duitsland Finland Frankrijk Griekenland Groot-Brittannië Luxemburg Ierland Italië Nederland Oostenrijk Portugal Spanje Zweden Cyprus Malta IJsland Noorwegen Liechtenstein Zwitserland Tsjechië Slowakije Hongarije Slovenië Estland Letland Litouwen E.U. maar arbeidskaart E.U. E.V.A. arbeidskaart + vrijstelling.

23

24

25

26

27


Download ppt "Een loopbaan in het onderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google