De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een loopbaan in het onderwijs. Doelstellingen  Een zicht hebben op de aanwervingsprocedure van een tijdelijk personeelslid.  In staat zijn de verschillende.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een loopbaan in het onderwijs. Doelstellingen  Een zicht hebben op de aanwervingsprocedure van een tijdelijk personeelslid.  In staat zijn de verschillende."— Transcript van de presentatie:

1 Een loopbaan in het onderwijs

2 Doelstellingen  Een zicht hebben op de aanwervingsprocedure van een tijdelijk personeelslid.  In staat zijn de verschillende aanstellingsvoorwaarden te toetsen.

3 Inhoud Doelstellingen 1. Inleiding 2. Aanstellingsvoorwaarden

4 1.Inleiding 1.1. Bevoegdheid 1.2. Reglementering

5 1.1. Bevoegdheid Overheid School Personeel stelt aan subsidieertbezoldigt aanstellingsvwn bezoldigingsvwn

6 1.2. Reglementering  Aanstellingsvoorwaarden DRP 27/3/1991 gesubsidieerd onderwijs en gesubidieerde CLB, artt. 19 t.e.m. 2

7 2. Aanstellingsvoorwaarden 2.1. onderdaan zijn van de E.U 2.2. burgerlijke en politieke rechten genieten 2.3. bekwaamheidsbewijs hebben 2.4. voldoen aan de taalwetten 2.5. medisch geschikt zijn 2.6. TBSOB-regelgeving respecteren 2.7. van onberispelijk gedrag zijn 2.8. voldoen aan de dienstplichtwetten

8 3.1. Nationaliteit  3 categorieën 1) Landen van de E.U. vb. Finland Landen van de E.V.A. vb. IJsland 2) Nieuwe landen van de E.U. vb. Polen  arbeidskaart (overgangsperiode) 3) Andere landen  arbeidskaart + vrijstelling nationaliteitsvereiste  Voldoen

9 3.1. Nationaliteit  Controle Getuigschrift goed zedelijk gedrag model 2 of gelijkwaardig document  Niet ouder dan 1 jaar vrijstelling nationaliteitsvereiste: aanvragen ahv standaardformulier http://www.ond.vlaanderen.be  Is persoonsgebonden  Slechts 1x aan het departement onderwijs

10 3.2. Burgerlijke en politieke rechten genieten  Controle Getuigschrift goed zedelijk gedrag model 2 of gelijkwaardig document  Niet ouder dan 1 jaar  Slechts 1x aan het departement onderwijs  Strafrechterlijke veroordelingen  meedelen aan departement onderwijs  Tussen 2 opdrachten meer dan 1jaar verlopen  nieuw attest

11 3.3. Bekwaamheidsbewijs  3 soorten bekwaamheidsbewijzen Vereiste (VE) Voldoend geachte (VO) Andere (AND) verplicht  bij gebrek aan kandidaten

12 3.3. Bekwaamheidsbewijs  Controle Kopie definitief studiebewijs Kopie diplomasupplement Ev. Nuttige ervaring  Opmerkingen Geen puntenlijst Bezoldiging vanaf datum behalen studiebewijs  Meer informatie Bekwaamheidsbewijzen en Nuttige Ervaring

13 3.4. Voldoen aan taalwetten 3.4.1. Grondige kennis 3.4.2. Voldoende kennis 3.4.3. Taalafwijking

14 3.4.1. Grondige kennis = In principe vereist voor alle personeelsleden  Controle Diploma Getuigschrift taalexamencommissie  Opmerking Indien pedagogische bekwaamheidsbewijs dient om taalkennis te bewijzen, moet dit behaald zijn vóór de indiensttreding.

15 3.4.2. Voldoende kennis = Voor leerkrachten in andere levende talen  Controle Diploma Getuigschrift taalexamencommissie  Informatie taalexamens : zie OZB GD/2002/01 (10/01/2002) of Leen Wuyts: (02)553 65 33

16 3.4.3. Taalafwijking = Bij gebrek aan kandidaten  Voorwaarden instellingsgebonden geldt voor één schooljaar kan maximaal 2X verlengd worden  Aanvraag http://www.ond.vlaanderen.be/formulieren

17 3.5. Medische geschiktheid  Controle Medische attest van de huisarts  Niet ouder dan 1 jaar  Vermelding “gezondheid van de leerlingen wordt niet in gevaar gebracht”  Tussen 2 opdrachten meer dan 1jaar verlopen  nieuw attest (niet aan WS bezorgen)

18 3.6. TBSOB/REA/WTW bepalingen respecteren  Controle Nakijken of de betrekking tijdelijk personeelslid niet vatbaar is voor reaffectatie of wedertewerkstelling  Informatie Pers/2003/08 van 28/07/2003 TBSOB

19 3.7. Personeelsformatie = Betrekking bekleden die op grond van regels inzake personeelsformatie kan ingericht worden Ambt Lestijden Binnen personeelformatie

20 3.8. Cumulatie = Een bijkomende opdracht van een personeelslid met reeds een volledige prestatie.  3 mogelijkheden In dezelfde instelling  overwerk In andere instelling  bijbetrekking Buiten onderwijs  hoofdambt of bijbetrekking (grensbedrag)

21 3.8. Cumulatie  Controle Cumulatieverklaring (RL-8 of PERS 12)  Informatie Omzendbrief PERS/2005/21 van 25/10/2005: cumulatieregeling cumulatie

22 Polen België Denemarken Duitsland Finland Frankrijk Griekenland Groot- Brittannië Luxemburg Ierland Italië Nederland Oostenrijk Portugal Spanje Zweden CyprusMalta IJsland Noorwegen Liechtenstein Zwitserland Tsjechië Slowakije Hongarije Slovenië Estland Letland Litouwen E.U. maar arbeidskaart E.U. E.V.A. arbeidskaart + vrijstelling.

23

24

25

26

27


Download ppt "Een loopbaan in het onderwijs. Doelstellingen  Een zicht hebben op de aanwervingsprocedure van een tijdelijk personeelslid.  In staat zijn de verschillende."

Verwante presentaties


Ads door Google