De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Indiensttreding in het onderwijs Opleiding voor schoolsecretariaten:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Indiensttreding in het onderwijs Opleiding voor schoolsecretariaten:"— Transcript van de presentatie:

1 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) AgODi Indiensttreding in het onderwijs Opleiding voor schoolsecretariaten: schooljaar

2 AgODi opleiding schoolsecretariaten Doelstellingen aanstellingsvoorwaarden toetsen volledig indiensttredingdossier samenstellen verschillende documenten en elektronische berichten verzenden naar het werkstation inzicht krijgen in de factoren die bepalen of het werkstation al dan niet een salaris kan uitkeren

3 AgODi opleiding schoolsecretariaten Inhoud 1. Inleiding 2. Wat zijn de aanstellingsvoorwaarden? 3. Wat zijn de bezoldigingsvoorwaarden? 4. Hoe controleert u de aanstellings- en bezoldigingsvoorwaarden? 5. Hoe maakt u een indiensttredingdossier? 6. Meer info

4 AgODi opleiding schoolsecretariaten Inleiding 1.1. Bevoegdheid 1.2. Reglementering

5 AgODi opleiding schoolsecretariaten Bevoegdheid overheid school personeel stelt aan subsidieertbezoldigt aanstellingsvoorwaarden bezoldigingsvoorwaarden

6 AgODi opleiding schoolsecretariaten Reglementering Aanstellingsvoorwaarden DRP 27/3/1991 gesubsidieerd onderwijs en gesubidieerde CLB, artt. 19 t.e.m. 23 DRP 27/3/1991 gemeenschapsonderwijs, artt. 17 t.e.m. 21 Bezoldigingsvoorwaarden Schoolpactwet 29/5/1959 Decreet Basisonderwijs 25/2/1997 Omzendbrief PERS/2005/09 van 29/06/2005

7 AgODi opleiding schoolsecretariaten Aanstellingsvoorwaarden = wat de werkgever controleert 2.1. burgerlijke en politieke rechten genieten 2.2. van onberispelijk gedrag zijn 2.3. onderdaan zijn van de EU of EVA 2.4. bekwaamheidsbewijs hebben 2.5. voldoen aan de taalwetten 2.6. medisch geschikt zijn 2.7. TBSOB-regelgeving respecteren 2.8. zich kandidaat hebben gesteld (GMO) 2.9. voldoen aan de dienstplichtwetten

8 AgODi opleiding schoolsecretariaten Bezoldigingsvoorwaarden = wat het werkstation controleert Over het personeelslid: 3.1. burgerlijke en politieke rechten genieten 3.2. onderdaan zijn van de EU of EVA 3.3. bekwaamheidsbewijs hebben 3.4. voldoen aan de taalwetten 3.5. medisch geschikt zijn

9 AgODi opleiding schoolsecretariaten Bezoldigingsvoorwaarden Voorwaarden van de betrekking: 3.6. TBSOB-regelgeving respecteren 3.7. personeelsformatie (= omkadering) 3.8. vervangingsopdracht

10 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) AgODi 4. Hoe controleert u de aanstellingvoorwaarden?

11 AgODi opleiding schoolsecretariaten Burgerlijke en politieke rechten genieten Aanstelling- en bezoldigingsvoorwaarde Controle? = Uittreksel uit strafregister - model 2/model C/art SV of gelijkwaardig document alle categorieën onderwijspersoneel Niet ouder dan 1 jaar Slechts 1x aan het werkstation (WS) Tussen 2 opdrachten meer dan 1 jaar verlopen  nieuw uittreksel (niet aan WS bezorgen) ! verlies burgerlijke en politieke rechten  Geen aanstelling en bezoldiging mogelijk

12 AgODi opleiding schoolsecretariaten Onberispelijk gedrag Aanstellingsvoorwaarde Controle Uittreksel uit het strafregister model 2/model C/art SV of gelijkwaardig document

13 AgODi opleiding schoolsecretariaten Nationaliteit Aanstelling- en bezoldigingsvoorwaarde Twee categorieën: 1. EU-landen EVA-landen vb. IJsland 2. Andere landen buiten EU/EVA  arbeidskaart + vrijstelling nationaliteitsvereiste  Voldoen automatisch

14 AgODi opleiding schoolsecretariaten Nationaliteit Controle Uittreksel strafregister model 2 of gelijkwaardig document Niet ouder dan 1 jaar Evt. vrijstelling nationaliteitsvereiste: Via standaardformulier Is persoonsgebonden Slechts 1x aan het werkstation Evt. Arbeidskaart Niet aan werkstation bezorgen

15 AgODi opleiding schoolsecretariaten Bekwaamheidsbewijs Aanstelling- en bezoldigingsvoorwaarde 3 soorten bekwaamheidsbewijzen: “Vereist” (VE) “Voldoend geachte” (VO) “Ander” (AND)  noodoplossing bij gebrek aan kandidaten verplicht

16 AgODi opleiding schoolsecretariaten Bekwaamheidsbewijs Controle Kopie definitief studiebewijs Kopie diplomasupplement (!) Buitenlands diploma =>gelijkwaardigheid Ev. Nuttige ervaring Opmerkingen Geen puntenlijst Voorlopig diploma (2 jaar geldig) Betaling vanaf datum behalen studiebewijs

17 AgODi opleiding schoolsecretariaten Voldoen aan taalwetten Aanstelling- en bezoldigingsvoorwaarde Vereiste kennis onderwijstaal: Nederlands Hoe?  Personeelslid met Nederlands BB Via BB waarop aanstelling steunt Via BB waarop aanstelling kan steunen  Personeelslid zonder Nederlands BB Via studiebewijs taalopleiding Nederlands Via taalexamencommissie Via een taalafwijking Via overgangsmaatregelen

18 AgODi opleiding schoolsecretariaten BB waarop aanstelling steunt Wat BB waarop aanstelling steunt = Nederlandstalig  Voldoet automatisch Controle Of basisdiploma = Nederlandstalig Of bewijs van pedagogische bekwaamheid = Nederlandstalig Let op! Enkel: nuttige ervaring, attest erkende eredienst, gelijkwaardigheid

19 AgODi opleiding schoolsecretariaten BB waarop aanstelling kan steunen Wat Personeelslid aangesteld op basis van niet- Nederlandstalig studiebewijs In bezit van Nederlandstalig studiebewijs dat een vereist, voldoend geacht of een ander bekwaamheidsbewijs is voor het ambt waarin men wordt aangesteld

20 AgODi opleiding schoolsecretariaten BB waarop aanstelling kan steunen Voorbeeld: leraar wiskunde 3 e graad aangesteld met niet-Nederlandstalig diploma Master of Mathematics bezit ook: Vlaamse professionele bachelor chemie  voldoet aan de taalvereiste

21 AgODi opleiding schoolsecretariaten studiebewijs taalopleiding Nederlands Als personeelslid géén Nederlandstalig studiebewijs heeft Rekening houden met taalkennisniveaus en tussenniveaus Europees Referentiekader (ERK)  6 hiërarchische niveaus van A1 tot C2 A1 en A2basisgebruiker B1 en B2onafhankelijke gebruiker C1 en C2vaardige gebruiker

22 AgODi opleiding schoolsecretariaten studiebewijs taalopleiding Nederlands Vereiste taalniveaus binnen Vlaamse onderwijsambten: ambtniveau Bestuurs- en onderwijzend personeelC1 Niet bestuurs- en onderwijzend personeelB2 Leraar levende talenB2 Leraar exotische talenA2

23 AgODi opleiding schoolsecretariaten studiebewijs taalopleiding Nederlands Welke studiebewijzen? (3) 1. Vlaams studiebewijs behaald na 1/9/2004 in CVO of centrum voor basiseducatie  richtgraad controleren Let op: studiebewijs behaald voor 1/9/2004  voorleggen aan WS Richtgraad 1.2A2 Richtgraad 3B2 Richtgraad 4C1

24 AgODi opleiding schoolsecretariaten studiebewijs taalopleiding Nederlands 2. Vlaams studiebewijs afgeleverd door universiteit of hogeschool Voorleggen aan WS Eigen niveaus Agentschap voor Kwaliteit (AKOV) bepaalt taalkennisniveau 3. Niet-Vlaams studiebewijs Behaald in buitenlandse instelling erkend door Cnavt die een taalexamen Nederlands afnemen Voorleggen aan WS AKOV bepaalt taalkennisniveau Examinerende instellingen:

25 AgODi opleiding schoolsecretariaten

26 AgODi opleiding schoolsecretariaten taalexamencommissie Sinds 01/09/2013 organiseert 1 CVO taalexamens Brussels Education Center CVO Examens voor diverse taalkennisniveaus ERK 2 examenperiodes/schooljaar: november en mei Prijs: €15 Meer info: omzendbrief organisatie taalexamencommissies van 1/10/2010

27 AgODi opleiding schoolsecretariaten taalafwijking = als er géén kandidaat is die aan de taalvereiste voldoet Voorwaarden geldig 3 aaneensluitende kalenderjaren start op dag van aanstelling persoonsgebonden geldt per taalkennisniveau, rekening houdend met hiërarchie eerst taalafwijking hoger niveau  géén afwijking lager niveau eerst taalafwijking lager niveau  afwijking hoger niveau

28 AgODi opleiding schoolsecretariaten taalafwijking Voorbeeld: leraar met enkel diploma master mathematics 1.Aanstelling als leraar wiskunde  geniet 3 jaar van taalafwijking C1. 2.Na die drie jaar krijgt hij aanstelling als opvoeder  taalafwijking B2 nodig  NIET OK! Kan geen taalafwijking meer krijgen want C1 omvat ook B2.

29 AgODi opleiding schoolsecretariaten taalafwijking Voorbeeld: leraar met enkel diploma bachelor geography 1.Aanstelling als leerkracht Engels  geniet 3 jaar van taalafwijking B2. 2.Na drie jaar krijgt hij aanstelling als leraar aardrijkskunde en heeft hij taalafwijking C1 nodig.  OK Krijgt opnieuw drie kalenderjaren om zich in orde te stellen met hoger taalkennisniveau

30 AgODi opleiding schoolsecretariaten taalafwijking Aanvraag? Elektronisch: Veld “geen kandidaat vereiste taalkennis: JA” Eerste keer = startdatum taalafwijking WS bezorgt school + personeelslid brief met begin en einddatum taalafwijking

31 AgODi opleiding schoolsecretariaten overgangsmaatregelen = personeelslid aangesteld voor 1/9/2009 en aan de taalvoorwaarden voldeed  voldoet ook aan de nieuwe regelgeving Nederlandstalig studiebewijs waarop aanstelling steunt OF Getuigschrift grondige/voldoende kennis van het Nederlands via taalexamencommissie

32 AgODi Meer info over taalkennis Omzendbrieven: PERS/2010/01: Vereiste taalkennis in het onderwijs (19/01/2010) VWO/2010/05: De organisatie van de taalexamencommissies door de centra voor volwassenenonderwijs (01/10/2010) opleiding schoolsecretariaten

33 AgODi opleiding schoolsecretariaten Medische geschiktheid Aanstelling- en bezoldigingsvoorwaarde Controle Medische attest huisarts Vermelding “gezondheid van de leerlingen wordt niet in gevaar gebracht” Niet ouder dan 1 jaar Tussen 2 opdrachten meer dan 1 jaar verlopen  nieuw attest (niet aan WS bezorgen)

34 AgODi opleiding schoolsecretariaten Militieverplichtingen Aanstellingsvoorwaarde Voor personeelsleden afgestudeerd vóór opschorting dienstplicht (1993) Controle Militiegetuigschrift model 33 (gemeentebestuur) Niet bezorgen aan het werkstation

35 AgODi opleiding schoolsecretariaten TBSOB/REA/WTW bepalingen respecteren Aanstelling- en bezoldigingsvoorwaarde Controle Nakijken of de betrekking tijdelijk personeelslid niet vatbaar is voor reaffectatie of wedertewerkstelling Informatie Pers/2003/08 van 28/07/2003 Cursus TBSOB

36 AgODi opleiding schoolsecretariaten Personeelsformatie = Ingerichte job/uren/ambt passen binnen het urenpakket dat het schoolbeheerteam meedeelde in dienstbrief

37 AgODi opleiding schoolsecretariaten Vervangingsopdracht Algemene regels in secundair onderwijs # uur + periode aanstelling interimaris ≤ # uur + periode dienstonderbreking titularis Titularis heeft gefinancierde/gesubsidieerde betrekking Titularis is minstens 10 aaneensluitende werkdagen afwezig Afwezigheid titularis vangt niet aan NA 31 mei Geen vervanging bij nascholing Uitzonderingen omstandigheidsverlof n.a.v. geboorte kind, omzetten postnatale rust in 2 weken verlof

38 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) AgODi 5. Hoe maakt u een indiensttredingsdossier?

39 AgODi opleiding schoolsecretariaten Indiensttredingsdossier op school Welke documenten vraagt u (als werkgever) op bij het nieuwe personeelslid? 1.Als het personeelslid al werkt binnen de scholengemeenschap 2.Als het personeelslid nieuw is binnen de scholengemeenschap 3.Als het personeelslid ooit werkte binnen de scholengemeenschap

40 AgODi opleiding schoolsecretariaten Indiensttredingsdossier op school 1.Als het personeelslid al werkt binnen de scholengemeenschap  Geen documenten opvragen

41 AgODi opleiding schoolsecretariaten Indiensttredingsdossier op school 2. Als het personeelslid nieuw is binnen de scholengemeenschap: attest BekwaamheidsbewijsKopie studiebewijs + diplomasupplementen Evt. conformiteits- of gelijkwaardigheidsattest Evt. attesten nuttige ervaring Evt. studiebewijs taalopleiding Burgerlijke en politieke rechten Uittreksel uit het strafregister model 2 < 1 jaar NationaliteitBvb. Uittreksel uit het strafregister, identiteitskaart Medische geschiktheidMedisch attest van de huisarts < 1 jaar Vorige dienstenEvt. attesten vorige diensten FiscaliteitAttest samenstelling gezin, kopie bankkaart

42 AgODi opleiding schoolsecretariaten Indiensttredingsdossier op school 3. Als het personeelslid ooit gewerkt heeft binnen scholengemeenschap attest BekwaamheidsbewijsEvt. kopie NIEUWE studiebewijs + diplomasupplementen Evt. nieuw conformiteits- of gelijkwaardigheidsattest Evt. attesten (bijkomende) nuttige ervaring Evt. nieuw studiebewijs taalopleiding Burgerlijke en politieke rechten Langer dan 1 jaar uit dienst: nieuw uittreksel uit het strafregister model 2 Medische geschiktheidLanger dan 1 jaar uit dienst: nieuw medisch attest Vorige dienstenEvt. attesten (bijkomende) vorige diensten FiscaliteitNieuw attest samenstelling gezin, nieuwe kopie bankkaart

43 AgODi opleiding schoolsecretariaten Indiensttredingsdossier voor het werkstation Welke documenten en zendingen stuurt u naar het werkstation? 1.Als het personeelslid nieuw is in het onderwijs 2.Als het personeelslid ooit werkte in het onderwijs

44 AgODi opleiding schoolsecretariaten Indiensttredingsdossier voor het werkstation 1. Als het personeelslid nieuw is in het onderwijs -documenten : NOODZAKELIJKBIJKOMEND -Diploma en – supplementen -Medisch attest -Uittreksel strafregister -Attesten nuttige ervaring -Attesten vorige diensten

45 AgODi opleiding schoolsecretariaten Indiensttredingsdossier voor het werkstation 1. Als het personeelslid nieuw is in het onderwijs -zendingen: -Aanvraag stamboeknummer + mededeling rekeningnummer + woonplaats (RL-9) -Evt. verblijfplaats (RL-6) -Indien gehuwd of personen ten laste (RL-7) -Opdrachtenpakket (RL-1)

46 AgODi opleiding schoolsecretariaten Indiensttredingsdossier voor het werkstation 2. Als het personeelslid werkt/ooit werkte in het onderwijs -Documenten: enkel nieuwe of bijkomende -Zendingen: -Opdrachtenpakket (RL-1) -Enkel wijzigingen: woonplaats (RL-5), verblijfplaats (RL-6), burgerlijke staat (RL-7), rekeningnummer (RL-14)

47 AgODi opleiding schoolsecretariaten Indiensttredingsdossier voor het werkstation Hoe stuurt u de documenten naar het werkstation? -Per post -Per  Vermeld steeds duidelijk het stamboeknummer!

48 AgODi opleiding schoolsecretariaten Stamboeknummer Uniek identificatienummer! 1 = geslacht 2-7 = geboortedatum 8-9 = volgnummer = controlegetal Controle Ga steeds na of personeelslid eventueel al stamboeknummer heeft Bericht: RL-9

49 AgODi opleiding schoolsecretariaten Rekeningnummer Let op: persoonlijk Europees rekeningnummer Controle bvb. kopie bankkaart NIET naar het werkstation sturen Bericht: RL-9

50 AgODi opleiding schoolsecretariaten Woon- en verblijfplaats Let op: Enkel verblijfplaats indien geen adres in België en domiciliëring in buitenland Verblijfplaats = correspondentieadres in België Bericht: Meedelen woonplaats: in principe bij aanvraag stamboeknummer (RL-9) Wijzigen woonplaats: RL-5 Meedelen/wijzigen verblijfplaats: RL-6

51 AgODi opleiding schoolsecretariaten Burgerlijke staat Noodzakelijk om juiste bedrijfsvoorheffing af te houden Burgerlijke staat (standaard: ongehuwd) Partnergegevens Aantal personen ten laste (standaard: 0) Controle Uittreksel samenstelling gezin (gemeentebestuur) NIET aan het werkstation bezorgen Hoe communiceren? Bericht: RL-7 Eventueel haardtoelage via aanvraagformulier

52 AgODi opleiding schoolsecretariaten Nuttige Ervaring Wat? Nuttige ervaring = ervaring in privésector NE als onderdeel van bekwaamheidsbewijs NE als geldelijke anciënniteit Hoe? Attesten nuttige ervaring: Meer info? cursus NE

53 AgODi opleiding schoolsecretariaten Vorige diensten Wat? Vorige openbare diensten, diensten aan universiteit, … kunnen evt. opgenomen worden in de geldelijke anciënniteit Hoe? Attesten vroegere diensten via Meer info? cursus bruto/netto salaris

54 AgODi opleiding schoolsecretariaten Meer info? Omzendbrief PERS/2005/09 van 29/06/2005 via


Download ppt "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Indiensttreding in het onderwijs Opleiding voor schoolsecretariaten:"

Verwante presentaties


Ads door Google